خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

حســن خســـــروی خضـــــــــــری
" کارشنــاس ریـــاضـــی کاربـــردی"
.........................................
در"محــرّم" شهیــدخواهیــم شــد
مردمانـی جــدیــد خواهیـــم شــد
حـقّ خـود از عَلَـم طلـب خواهیـــم
درحسیــن نـاپـدیـدخـواهیــم شــد
غــافــل از خــدا،صــــدا نــزنیـــــم
در رسیـدن،شـدیــد خواهیــم شـد
بــا ســرایــش ز بیـت استحقــــاق
شعــرنــابِ نـویــد خـواهیــم شــد
خضـــریـایـی ،چــو دانــۀ زنجیــــــر
هر طلسمـی،کلیـد خواهیــم شد
بــــا عنــایتـــــی ز عاشــــــــــورا
جـایـی از سـررسیـد خواهیـم شد

پیوندها

شهرآرزوها

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ب.ظ
خضری

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجـا قلبِ قائنـات است

 " مرکـز بخش نیمبلـوک "

خضـــــــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 8941 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...

شهر خضری

تــــــــو کوچـــــه هــــــای واژه،خـــدا رو پیــــــدا کـــــردم

حـرفِ خ رو از خــــدا، یــــواشــی منهـــــــــــــا کــــردم

اونــــو کنــــار گذاشتــم،شـــاید بـــه کـــارم بیــــــاد

تـــو شـــبِ آرزوهــــــا ، بــــــه انتظــــارم بیــــــاد

دوبــــــاره تـــوی کوچــــه ، دنبــــال واژه بـــودم

مـن از میـــان روضـــه ، حـــرفِ ض رو رُبــــودم

واژهٔ بــا حـــرفِ ض ، به سختــی گیـــــرم اومد

قدرشــــو من میدونم ، گذاشتمـش تــو سبـد

رفتیــم تــوی محلّــه ، با بچّـــه هــای ییـلاق

 به هرکسی رسیدیم ،راستی رو کردیم سـراغ

راستــی رو پیـــدا کــردیم ، تــو کـوچــهٔ صداقت

ر رو گرفتیــــم ازش ، گذاشتیمــش تـــو پـــاکــت

دنبـــال یک دونـــه یـــا ، رفتیـــم ســــــراغ دریــــا

دریـــا بـــا آغـــوشِ بــــاز ، داد بهمـــون حــرفِ یـــا

حالا دیگـــــه خوشحــــالیـــم ، با چنـد تـا حرفِ تـــازه

حــرفهـــایی کــــــه آرزو ، خیلــــی بهــش نیــــــــازه

  کنــار هـــم گذاشتیـــــــــم ، حــرفــا رو بـــــا حوصلــه 

واژهٔ رؤیـــای مـــــــا ، هــــــم سبــزه هـــــم خوشکلـه

خضــــری چقـــــــدر قشنگـــه ، قربـون حرفاش برم

بـــــرای آرزوهـــاش ، مـــی بـــرمـش تــــا حــرم

 • حسن خسروی خضری

ارتقاء به شهرستان حقّ مسلّم بخش نیمبلوک است . . . " نهضت ادامه دارد "

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۶ ب.ظ

خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض "سرچشمۀ زیبایی های طبیعی" در استان خراسان جنوبی

حسن خسروی خضری | جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۱۴ ب.ظ

بهشت خراسان جنوبی

شهرآرزوهای ما،زیباترین بافت و چشم نوازترین مبلمان شهری رو در خراسان جنوبی داراست و فصول مختلفِ سال رو میشه به زیبایی در

چهرۀ اون مشاهد کرد و تخیلات شاعرانه رو با دیدن طراوتِ منظره هاش بروز داد . . .

همواره مسافران و زائران به این مطلب اذعان داشته و دارند ؛

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مسجد امام حسین(ع) خضری هم به این موضوع اشاره کردن و

به نمازگزاران گفتن که این شهر عطر و بوی معنویّت و قابلیّت های خوبی داره و باید قدرشو بدونیم .

دکتر کهن ترابی عزیز هم بارها به پتانسیل های بالای خضری دشت بیاض اشاره داشتن و مسئولین رو به تلاش برای اعتلای این خطه

سفارش کردن و همواره از خضری دشت بیاض به عنوان دروازه تاریخ خراسان جنوبی یاد کردند ؛

پس بیاین بیشتر از گذشته قدر شهرمون رو بدونیم و برای اعتلای اون تلاش کنیم ؛

خیلی به گفته های تو خالیِ اطرافیان توجّه نکنیم چون مقایسۀ خضری دشت بیاض با هر شهر دیگه ای در شهرستان(بجز قاین) قیاسِ

مع الفارق بوده و مثل این می مونه که هلو رو با سیب زمینی مقایسه کنیم که این قیاس اصلا از بنا نادرسته ؛

بنده از انجمن همیاران نیمبلوک می خوام که از موازی کاری پرهیز کنن و چشمشون رو بر واقعیّت ها نبندن ؛

در گروه انجمن همیاران بخش نیمبلوک که استارت اون رو همشهریان عزیزمون زدن نباید خیلی مظلوم نمایی کرد که یک نفر پیدا بشه،

این جسارت رو به خودش بده و بگه که در صورت ارتقای بخش نیمبلوک به شهرستان،مرکزی غیر از خضری دشت بیاض برای اون در نظر

گرفته بشه ، هرچند بزرگان انجمن نظرشون رو به خوبی عنوان کردن ولی  باید عناصر نفاق رو شناسایی کرد و به خوبی از ارزشهای

نقاط مختلف بخش حمایت کرد ؛

خضری دشت بیاض ده ساله که کوتاه میاد و سر به سر کسی نمی ذاره چون همواره لطف خداوند متعال شامل حال ما بوده، ولی

دوستان انجمن همیاران باید بدونن که هیچ ارتقایی نباید در  بخش صورت بگیره مگر اینکه ابتدا به شهرستان ارتقاء پیدا کنیم و

اونوقت منطقه ای ادعای بخش کنه ؛

شهر خضری دشت بیاض نخبگان بسیار زیادی رو به جامعه تزریق کرده اعم از علمی و سیاسی و نباید با بی انصافی و هرزه گویی های یک

عدّۀ بی انصاف چشم دلمون رو بر واقعیّت های شهر ببندیم ؛

این فکر که ما بذاریم مثلاً فلان دهستان به بخش ارتقاء پیدا کنه بدون ارتقای بخش نیمبلوک به شهرستان،خیلی فکر احمقانه و جاهلانه ایه ؛

ای کاش می شد گوشه ای از احساسات ناب و غیرتِ جوونای شهر رو در جلسه ای که با اونا داشتیم  اینجا به تصویر کشید ؛

من از جناب آقای گلچینِ عزیز به عنوان نماینده سیاسی دولت میخوام که به طور قاطع از حقوق شهر و بخش دفاع کنن که البته تا

این لحظه همین گونه بوده و محبوبیّت ایشون هم در بین اهالی،تصدیق همین موضوعه ؛


 • حسن خسروی خضری

مجتمع دامداری خضری دشت بیاض در چه مرحله ای . . .

حسن خسروی خضری | جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۵:۳۷ ب.ظ

طبق گفتۀ

آقای ولیــان عضو محترم شورای اسلامی ادوار گذشته :

" مجوز مجتمع دامداری در دوره گذشته اخذ شده و در این دوره باید پیگیری ها جهت احداث ادامه یابد "

طبق گفتۀ

آقای عبــاسی عضو محترم شورای اسلامی :

" سه مکان برای احداث مجتمع انتخاب شده ولی دامداران برای پیگیریِ احداث و نظرسنجی بابت تعیین محـلِ مجتمـع ،

هیئت مدیره ای معرفی نکرده اند و فعلاً قضیه منفعل مانده است ! "

و طبق نظرِ

جناب آقای قلی پــور بخشدار محترم سابق بخش نیمبلوک :

" بهترین مکان برای فعالیّت دامداران،حاشیۀ دامداری های میم است که زیرساخت های لازم در آنجا پیاده شده است "

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

دامداری خضری

 • حسن خسروی خضری

دانشگاه پیام نور خضری دشت بیاض و فراز و نشیب ها

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۴۵ ب.ظ

در تیرماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج،خبرِ خوشِ راه اندازی دانشگاه پیام نور خضری دشت بیاض به صورت رسمی،باعث شد تا

فضای شهر لبریز از شور و شادمانی بشه . . .

اهالی شهر همه از این خبر مسرّت بخش خوشحال شدند ؛

در ابتدای امر جهت راه اندازی اولیّه،هیئت مؤسسی متشکل از بزرگان شهر شکل گرفت تا رفع نیازهای مالی و همچنین جذب نیرو به کمکِ

این عزیزان در دستور کار قرار بگیره ؛

با گزینش و مصاحبۀ چندین فارغ التحصیل،بالاخره حاج آقای سالاری،آقای شرفی و بنده کار خودمونو در این دانشگاه نوپا شروع کردیم ؛

با توافقات بین آموزش عالی و جهاد کشاورزی،ساختمان جهاد کشاورزی در اختیار دانشگاه قرار داده شد /.

رنگ آمیزی،سیم کشی،حصارکشی،فضای سبز و . . . با همیاری و مساعدت کارکنان انجام گرفت ؛

نام دانشگاه خضری دشت بیاض برای پذیرش دانشجو در دفترچه کنکور سراسری درج شد و دغدغه های کارکنان بویژه بنده به عنوان

مسئول آموزش برای آماده کردن محیط جهت جذب دانشجو شروع شد . . .

"پیدا کردن استاد/تهیه کتاب/فراهم نمودن خوابگاه/وسیله ایاب و ذهاب/بیمه دانشجویان/تجهیز کلاس ها/ثبت نام/تهیه اسناد مالی/ و "

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن‬‎

از اون روز تا الان حدود 12 سال میگذره و دانشگاه با پشت سرگذاشتن مشکلات عدیده ای از جمله جلب رضایت مالکین برای آزاد سازیِ

زمین جهتِ ساختِ ساختمان جدید دانشگاه،به وضعیت موجود رسید ؛

بنده پس از یکسال فعالیّت در دانشگاه ، به استخدام بانک صادرات در اومدم و کم کم کارکنانی جدید و جویای کار وارد این حیطه شدند ؛

در این مدّت هم به ترتیب حاج آقای سالاری و حاج آقای حسینی بر کرسی ریاست دانشگاه تکیه زده بودن ، تا اینکه :

چند روز قبل خبر انتصاب آقای شرفی (مسئول محترم آموزش دانشگاه) به سمت ریاست این فضای آموزشی در گوش شهر پیچید و بازتابِ

مثبت و امید بخشی رو روانه آینده کرد .؛

بنده ضمن قدردانی از حاج آقای حسینی بخاطر زحمات و خدماتِ ارزنده ایشون،روزهایی روشن و لبریز از امید رو برای آقای شرفی آرزومندم و

امیدوارم در کنار بزرگانی همچون دکتر سالاری،دکتر شربتیان،حاج آقای حسینی و سایر عزیزان بتونن برای این دانشگاه آینده ای طلایی و

درخشان رو رقم بزنند/.

از جناب آقای دکتر ثقفـی بزرگـوار (ریاست محترم دانشگاه استان)و جناب آقای مهـدی خسـروی عزیـز(مدیر حراست استان)

هـــــم بـابــت حمــایت روحـــی و حُسـن اعتمـــادشــون بـــه محمّـدآقـــا صمیمــانــه سپـــاسگــزارم/.

داشنگاه پیام نور خضری

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن‬‎

دانشگاه پیام نور خضریدانشگاه پیام نور خضری

 • حسن خسروی خضری

میخـوام برم با دستـه گُل ، کنـارِ خاکِ شهــدا

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ب.ظ

میخوام برم با دستـه گُل ، کنـارِ خاکِ شهــدا

اونجـا بشینـم روی خـاک ، قصّـه بگـم از ابتـدا

آبِ گـوارا ببـرم ، اونجـا رو ساحلـی کنـم

بـرای بچّـه های جنگ ، لحظـه ای چلچلی کنـم

بگم حساب خضـری رو ، از بقیّـه جـدا کنین

حقّشـو بـا اذن خدا ، همین روزا ادا کنین

ماپیشِ احساسِ شما ، التمـاسِ دعـا داریم

چنـدوقتـه که اشکامـونـو ، از شمـاها حاشـا داریم

خضـری به دردِ آرزو ، چنـدوقتـه مبتلا شـده

دردی که واسـۀ همه ، دردسر و بلا شـده

خضرِنبی خسـته شـده ، دل داده سـوی انبیـاء

حالا شمـا بهش بگین ، درست میشـه بـرگـرد بیـا

اربعین از راه میرسـه ، خضـری رو محـرابی کنین

آرزوی شهـرِ مارو ، درمـان و آفتـابی کنین

 • حسن خسروی خضری

در هر جوامعی،توسعۀ فرهنگِ عمران موجب ارتقاء امید شهروندی و توسعه اقتصاد شهری میشه و البته این امر نیازمندِ تلاش وپیگیری جدّیه ؛

پیگیری های مسئولین شهرمون بویژه اعضای محترم شورای اسلامی خضری دشت بیاض در ادوار گذشته و حال،منجر به این شده که

اکنون شاهد رشدِ شاخه های مختلف زیرساخت ها در شهر عزیزمون باشیم که بسیار امیدوار کننده است ؛

شهرمون داره در ابعاد مختلف عمرانی رشد می کنه که نیازی به عنوان کردن اونا در این وبگاه نیست و فقط دو نمونه رو در اینجا به تصویر

می کشم تا بدینوسیله تقدیری هم کرده باشم از عزیزانی که برای احیاء و احداث این ساختمان ها زحمت کشیدند . . .

Image result for ‫جداکننده متن متحرک‬‎

اداره منابع طبیعی خضری دشت بیاض

کتابخانه عمومی خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

متــاسفــانــه خیلی از جوونــای امــروزی ،

دست روی دست میذارن ،

بدون توجه به مسئولیت هایی که باید بپذیرن،به دنبال تفریحات،مسافرت ها،فوتبال،استراحت،خواب،تلویزیون و فیلم و سینما،موسیقی و

دوستان و کارهای انفرادی مربوط به خودشونند . . . .

اونا همیشه مثل یه یک مهمون سر سفره می شینن، غذاشونو می خورن ومیرن،بدون اینکه بدونن در زندگی چه مسئولیتی دارند !

حتی یک لحظه هم این جوونا نمیتونن خاطرات پدراشونو تداعی کنند !

متاسفم برای جوونایی که در خضری دشت بیاض زندگی می کنن و از زندگی،فقط گله کردن رو یاد گرفتن و همواره از وضعیت موجود

اعلام نارضایتی می کنند !

روایات زیادی رو داریم که میگه : اگر در سرزمینی آب و هوا و خاک مساعد برای کشاورزی و دامداری موجود باشه و عدّه ای بیکار باشن باید در

پیشگاه خداوند متعال پاسخ بدهند !

جوونای خضری دشت بیاض اگه یه سری به روستاهای زیرکوه و پسکوه بزنن متوجه میشن که باید چطوری در سختی ها زندگی کنند ؛

خضری دشت بیاض،ییلاقیه که برای دامداری وکشاورزی بسیار مساعده و فقط باید همّت داشت و وقت گذاشت ؛

متاسفانه خیلی ها موضوع شرکت سهامی زراعی خضری رو مطرح میکنن و علّت عقب موندگی خودشونو "شرکت سهامی زراعی"

معرفی می کنن که بسیار دلیل احمقانیه ؛

بگذریم،

در این اوضاع نابسامانِ افکارِ ضعیف و ناامید کننده،خوشبختانه جوونایی هم پیدا میشن که با اتّکال به خداوند و همّتی ستودنی ،

کارشون رو از صفر شروع کردن،نگاهِ مهربون و کریمانه خداوند رو متوجّه خودشون نمودن و هیچگاه از زندگی و مقدّرات اون شکایتی نداشتند/.

یکی از جوونای دوست داشتنی خضری دشت بیاض،حسن آقاست که همواره گل لبخند بر لباش خودنمایی می کنه و تونسته برکتِ الهی

رو در زندگیش به خوبی تجربه کنه و با عشق و علاقه ای وصف ناشدنی،سرش رو به دامپروری مشغول کرده و  زندگیشو " پویـا "؛

ابتدا با یک رأس گاو شروع کرد و الان صاحب یک گاوداری با بیش از 15 رأس گاوه که هم از محلِ فروش گوشت اونا ارتزاق می کنه و

هم از فروش شیرشون ؛

برای ارتقای کارش هـم در حـال سـاخت مجتمـع دامـداری بـا امکـانـات بیشتـریـه کـه ان شـاالله بتـونـه درآیندۀ نزدیک الگـوی خـوبی بـرای

جوونای منفعل و بی انگیزه شهر باشه ؛

با آرزوی توفیق و تندرستی برای همه جوونایی که عشق،امید و پویایی رو در شهرمون زنده نگه داشتن ؛

Image result for ‫خطوط جداکننده کبوتر‬‎

گاوداری حسن خسروی خضری

گاوداری حسن خسروی خضری

گاوداری حسن خسروی خضری

گاوداری حسن خسروی خضری

گاوداری حسن خسروی خضری

گاوداری حسن خسروی خضری

 • حسن خسروی خضری

مهندس حسین اسماعیلی شهردار خضری دشت بیاض

خدمت حضــرتعــالی و اعضــــای محتــرم شـــورای اســلامی شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،مفتخــر به سـوابق درخشــان و

خـدمــات بی بدیل و نیکنــامی بـــوده و اهالی خونگرم ومتدیّن شهرآرزوها از آن به نیکی مطلعند  . . .

بنده به نمایندگی از جوانان شهرمون در راستای این خدمات ارزشمند،بابت مدیریت شهری مطلوب و ساماندهی و پیگیری مشکلات مردم در

سطـح شهـر در تمــام زمینــه ها بخصــوص کارهــای عمــرانی - خدمــاتی، فضای سبــز و آبــادانی از جنابعــالی و اعضــای محتــرمِ

شــورای اسلامــی شهرمـــون صمیمــانه قدردانی می کنــم ؛

این خدماتِ محسوس و امیدوارکننده میسر نگشته مگر به همت والای مردانی از جنس ایثار و عاشقان خدمت،همچون حضرتعالی و

عزیزان شورای اسلامی شهر . . .

هر چند زبان در بیان مکنونات قلبی قاصر است ولی یقیناً مردم خادمین خود را فراموش نکرده و همواره سپاسگزار خواهند بود .

شورای اسلامی خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

انجمن همیاران بخش نیمبلوک . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۴ ب.ظ

انجمن همیاران نیمبلوک

عذرخواهم از عزیزانی که توفیق نشد نامشون رو در بین واژه ها بگنجونم . . .

 • حسن خسروی خضری

یادی از آفتابِ پرفروغِ آسمانِ علمی خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹ ب.ظ

دکترمحمود لاری دشت بیاض

خیلی اهمیّت داره :

اینکه به درجات بالای علمی برسی و برای خودت اسم و رسم و آوازه ای داشته باشی ولی اصالت و هویّت خودت رو فراموش نکنی و

با همون نگاه ساده و مهربون روزهای کودکی به همشهریات احترام بذاری و اونا رو دوست داشته باشی . . .

اینجوری که باشی همه عاشقت میشن و برای توفیقات روز افزونت دعا می کنن ؛

دکتر محمود لاری چند سالی هست که پرچمدار علمی دانشگاه آزاد اسلامی قاینه و شهرت و عزّت این دانشگاه به وجودِ رشتۀ

حسابداری با مدیریّت ایشون پیوند خورده ؛

آقای دکترِ خوش اخلاق ما،همواره به داشتن خلق نیکو،مردمداری و وطن پرستی شهره بوده و لبخند های نازنین و جوشش چشمۀ

دانشِ ایشون در طی زمان شکوفه های امید و زندگی رو بر نگاه دانشجویان ادوار مختلف نشونده و در اذهانشون جاودانه شده ؛

فعالیّت های این چهرۀ ماندگار خضری دشت بیاض و قاینات،تنها به این دانشگاه ختم نمیشه و آلبوم علمی ایشون سرشار از افتخاراتِ

بزرگ،موفقیّت ها و دستاوردهای فراموش نشدنیه ؛

برای ایشون توفیق و تندرستی رو از درگاه ایزد منّان آرزومندیم /.

" ذکر فاتحه برای شادی روح(تازه درگذشته) ابوی بزرگوارِ دکتر لاری عزیز "

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن‬‎

اخذ مدرک دکترای حسابداری ازکشور انگلستان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مالی اداری شرکت های بزرگ تولیدی صنعتی 12سال
عضو هیات مدیره شرکتهایی تولیدی پویا باتری خراسان - بسپارگستر توس - آلیاژ گستر
شرق

استادیار گروه آموزشی حسابداری ؛ دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

و . . . 

 • حسن خسروی خضری

روزنه های امید و وحدت در دلِ انجمن همیاران نیمبلوک . . .

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴ ب.ظ

انجمن همیاران نیمبلوک

جنــاب آقــای حسن جــانی در آغــاز سخنــان خــود بــه معرفی شهـــر نیمبلـــوک بــا جمعیتی نزدیک به ۵۰۰۰ نفــر اشــاره کــرد و

موقعیت،وسعت شهـــر و حومــــه را به اطلاح انجمن و حضـــار رسانید .

همچنین ایشــان از وجود کارخــانه فولاد برای اشتغــال مردم منطقــه یاد کرد اگرچه کاستیهای در روند ساخت کارخانه وجود داشته و دارد .

سپس از تلاش های خـود در زمانهـــای مختلف برای ارتقـــای بخش به شهرستــان یــاد آور شد کــه در این مسیــر ناملایماتی شنیــده و

وی را مقصــر عدم ارتقــای بخش بــه شهرستــان دانستــه در صورتیکــه تمــام تلاش خود را بــرای این امــر انجام داده کــه در نهــایت

مسئولین وقت استــان بــر این بــاور بودن کــه واگــرایی در بخش بوجــود خواهــد آمــد و بخش نیمبلوک تبدیــل بـه شهرستــان نشــد .

معهــذا الانــه شهــر نیمبلوک آمادگی خــود را برای کمک به بخش و ارتقـــای بخش اعلان و از هیچ گونــه همکــاری دریــغ نخواهــد ورزید /.

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن‬‎

چقــدر بـــاور کنیـــم حســن آقـــا !؟

داستان های زیادی رو از فرمانداری،استانداری و بچّه های بالا شنیدم که با

گفته های شما در تضادبود  ولی

. . . ولی در هرصورت خوشحال شدیم و به فال نیک می گیریم . . .

 "خـــدا خیرتــون بـــده "

بـــه فکــر آیندگــان باشیــم

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض

چند دوره هست که :

قریب به 4000 نفر واجد شرایط رأی در خضری دشت بیاض به پای صندوق های رأی میرن  و

شوراهاشونو انتخاب می کنند ؛

برای انتخابات حرمت قائل میشن و  وقت میزارند ؛

اینکه چه کسی انتخاب بشه،خیلی براشون مهمّه ؛

ولی بعد از انتخاب  . . .

ولی بعد از " انتخاب " این شوراها هستن که باید برای مردم وقت بذارند  !

این شوراها هستن که باید از تحقیر شدن اهالی جلوگیری کنند !

این شوراها هستن که باید خواب رو برخودشون حروم کنن تا این حقّ الناس بزرگ رو به خوبی ادا کنند !

این شوراها هستن که باید به خواسته های اهالیِ این خطۀ مقدّس(اعم از کشاورزان و دامداران ) توجّه کنند !

ولی در چند دورۀ اخیر چه قولهایی زیر پا له شدن و خواسته های مردم به فراموشی سپرده شد ؟!

برخی از قولهای اعضای شورای اسلامی فقط برای جذب آراء مردم بود چون از اختیارات شوراها خارج بود و توان انجام اونا رو نداشتند !

ولی موضوعی که اکثر اهالی شهر،تقریباً هر روزه دغدغۀ اون رو دارن و اعضای محترم شورای اسلامی میتونن با جدیّت و تنظیم یک

بازۀ زمانی مشخص به این دغدغه پاسخ بدن  پیگیریِ  " مجتمع دامی " هست که حدود 20ساله مردم انتظارشو می کشند /.

یعنی واقعاً روی پیشونی مردم چی نوشته شده که اینجوری باید حقارت بکشن و چشم انتظار باشند . بابا جان مجتمع دامی حقّ مردمه،

جوونا دارن روز به روز بیکارتر میشن و شما باید پاسخگو باشید .

بخدا اگه یک نفر از دوستان شورا یک ماه به صورت جدّی این قضیه لعنتی رو پیگیری کنه میتونه با مراودات سیاسی و اجرایی مشکل رو حل کنه و

یا حداقل جواب قانع کننده ای به مردم بدبخت بده .

تا کی باید جلسه بگیریم و به بدبختی های خودمون یک مسئله ای اضافه کنیم ، بابا گرفتاری های مردم داره در دلِ فرصت های شما گم میشه ؛

برای اینکه حقّ مردم گرفته بشه باید هزینه بدیم،هزینه کنیم،برین توی حلق مسئولین،همونجوری که موسی قربانی گفت .

در اینکه شورای شهرمون فعالیّت میکنه و هدفش اعتلای شهره من شک ندارم ولی باید به تناسب خواسته ها حرکت بشه و

در این حالتِ انفعال تغییر ایجاد بشه . . .

به خدای احد و واحد که می پرستین کشاورزای ما یک چاه کشاورزی شخصی دارن که اون هم محدودیت داره پس حداقل به فکر دامدارمون باشیم .

بارها در تریبون نماز جمعه اعلام شد که منطقه ما پتانسیل های زیادی داره که باید مسئولین برن برای بالفعل شدن اونا ؛

من خواهش میکنم از همه همشهریان که با حمایت همه جانبه از شوراها،اونا رو به سمت هدف سوق بدن تا بهتر بتونیم به آینده شهرمون

امیدوار باشیم ؛

Image result for ‫خط جداکننده زیبا وبلاگ‬‎

آدم دلش کباب میشه وقتی برخی صحنه ها رو توی شهر خودش می بینه ! مثلاً

هفته قبل رفتم سری از چاه باغستان دشت بیاض زدم چون شنیده بودم ولی باورم نمیشد ؛

بخدا ؛ چاه داشت نفس می کشید یعنی آب کم میشد و دوباره جریان پیدا می کرد و به گفته حاجی نوابی این یعنی خشکسالی !

نفرین بر اون نماینده ای که داستان شهرستان شدن رو مطرح کرد و ما رو از پیگیریِ نیازهای اصلیمون دور کرد ؛

لعنت به اون نامردیکه که فولاد رو آورد در منطقه ممنوعه ما ؛ به ما برچسب واگرایی زد بخاطر اعتراض به حقّ مون ؛

پروفسور کردوانی پدر کویرشناسی ایران میگه : دشت های خراسان جنوبی بی آب شدن و اخطار میده !

ومدام با صنایع کارشناسی نشده در سطح کشور به مخالفت بر می خیزه :

کردوانی با انتقاد از ایجاد صنایع در مناطق خشک کشور تصریح کرد: چرا اصفهان باید به شعاع 50 کیلومتر

ناحیه صنعتی داشته باشد ، با کدام آب قرار است در اردکان یزد کارخانه فولاد ساخته شود؟

حالا ما بیایم داد بزنیم که ده سال دیگه قاینات خشک میشه ؛ کو گوش شنوا ؟

توی سرایان به دلیل خشکسالی 18 ساله،زمین تا 32کیلومتر شکافته میشه و رانش پیدا می کنه تا جایی که به گفته مسئولین،

حتی تاسیسات زیر ساختی رو با خطر مواجه کرده ؛ حالا اون احمق به ما تهمت واگرایی میزنه ؛

دشت اسفدن از بی آبیِ سفره های زیر زمینی شکاف بر میداره و کیه که باور کنه ممکنه فردا آب شهرستان هم  مثل قنات شاهیک

خشک بشه !

40 سال قبل در خضری دشت بیاض با حفر یک چاه 35 متری به آب می رسیدن ولی الان باید 190متر حفاری کنن تا به آب برسند !!!

ما نباید نگران باشیم ؟!!!

حالا

با همۀ این مشکلات پیش رو در مبحث کشاورزی "حداقل دامدارامون رو دریابیم" !!!

مجتمع دامداری خضری

 • حسن خسروی خضری

داستان ارتقاء خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک " 6 سال قبل "

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۳ ب.ظ

بررسی طرح ارتقای خضری دشت بیاض ...

طرح ارتقای بخش نیمبلوک به شهرستان در وزارت کشور در حال بررسی است. فرماندار قاینات در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که

بخش نیمبلوک برای ارتقاء به شهرستان توجیه لازم را دارد، گفت: فرمانداری قاینات،استانداری خراسان جنوبی و وزارت کشور پی گیر ارتقای

این بخش به شهرستان هستند. «حبیبی منش» افزود: طرح ارتقای بخش نیمبلوک به شهرستان به وزارت کشور ارسال شده و در

این وزارت خانه در حال بررسی است. وی درباره برخی اعتراض ها در مخالفت با ارتقای این بخش به شهرستان تصریح کرد :

 اگر بخش نیمبلوک به شهرستان ارتقاء یابد به نفع مردم خواهد بود ولی عده معدودی از ساکنان اسلام آباد با ارتقای این بخش مخالف هستند .

وی ادامه داد : جلسه هایی برای رفع این اختلاف ها با مردم بخش نیمبلوک و شهر اسلام آباد برگزار شده است و مردم نسبت به مزایای فراوانِ

این ارتقاء توجیه شده اند و کنار گذاشتن این اختلاف ها نیز به نفع مردم خواهد بود ...

خراسان جنوبی - مورخ دوشنبه 1390/05/24 شماره انتشار 17909
نویسنده: محمدیان
Image result for ‫خطوط جدا کننده مطلب‬‎

تسریع در تصویب ارتقاء به شهرستان
(نطق میان دستور موسی قربانی در جلسه روز دوشنبه1390/06/07مجلس شورای اسلامی)
از وزارت کشور میخواهم در مورد ارتقاء بخش نیمبلوک به شهرستان با رعایت نظرات مردم منطقه، طرح مناسب تهیه و تقدیم دولت نمایند ،
شاید از این طریق مردم به حقوق قانونی خودشان برسند .
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقای قربانی
Image result for ‫تصاویر جداکننده زیبا‬‎

خضری دشت بیاض حباب نیست ؛

دریاست ...

دریایی که امواجش آرام آرام او را نوازش می کنند ...

ازطوفان خبری نیست ...

ولی سونامیِ عشق است و احساس ...

امواجش اگر از ده ها متر هم تجاوز کنند در مقابل نسیم سرفرود می آورند ...

خضری دشت بیاض دریاست،اما تشنه ...

تشنۀ صدای صداقت ... !

 • حسن خسروی خضری

مهندس محمدحسین جهانبخش

 • حسن خسروی خضری

چی باعث میشه که گاهی خون اهالی خضری دشت بیاض به جوش بیاد . . .

حسن خسروی خضری | جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۱۸ ب.ظ

در اینکـه خضــری دشت بیـاض یک موقعیّت استثنـایی رو در شمـالی تـرین نقطۀ خراسـان جنــوبی داره هیـچ کس تردیـدی نداره و

دکتــر کهـن ترابی(فرماندار معزز و فرهیختـه قاینات) بارها به این نکتـه اشاره کرده اند . . .

"بخش نیمبلوک به مرکزیت خضری دشت بیاض" تقریباً همۀ زیرساخت های لازم برای ارتقاء به شهرستان رو داره و در صورتیکه این خطۀ زرخیر

ارتقاء پیدا کنه ، به سرعت شاهد رشد و شکوفــایی اون خواهیــم بود ؛

بیش از ده سال از خواستۀ به حقِّ اهالی منطقه میگذره و متاسفانه هر دفعه به عناوین مختلفی این موضوع به فراموشی سپرده میشه !

این موضـوع در حـالی منفعـل و مغفــول مــانــده کــه تقریبــاً همــۀ رجـال سیـاسی استـان و شهـرستــان متفقــاً بر حقِّ این منطقــه

بـرای ارتقـاء تاکیـد کـرده اند ؛

علی ایحال علی رغم همۀ بدقولی ها و عهد شکنی های مسئولین مربوطه ، اهالی خونگرم و صبور خضری دشت بیاض سعی نکردن

هنجار شکنی کنن و سعه صدر بـه خـرج دادن تا امنیت منطقـه و شهرستـان خدشـه دار نشـه ؛

سخن بنده پیرو شایعه ای هست که اخیراً منتشر شده مبنی بر ایجاد بخشی بنام بخش فولادیه که ظاهراً از اساس،سست و بی پایه است ؛

ولی اگه قرار باشه فرضاً چنین اتفاقی بیفته باید در دلِ شهرستان شدن بخش نیمبلوک به مرکزیت خضری دشت بیاض باشه وگرنه همونجوری

که در هیئت جوانان علی اکبر(ع) خضری عنوان کردم این ماجرا به قصّۀ تلخی بدل خواهد گشت ؛

مخاطبِ سخن بنده عزیزانی هستن که سرشونو زیر برف کردن و هر از گاهی با سخنان یاوه و بیهودۀ خودشون آرامش منطقه رو برهم میزنن !

شهرستان شدن بخش نیمبلوک به جایی رسیده بود که با یک "بله" گفتنِ قهرمانِ رشیدِ ... داشت تموم میشد ولی این مرد به راحتی حق الناس

رو زیـر پـا گـذاشت و خـودشــو راحت کـرد !!!

بـه ولای علی قسـم مگـه جوونای خضـری دشت بیـاض مُرده باشن که بذارن ارتقایی صورت بگیـره بدون ارتقـاء ما !

اینکه یک نفر در یک دوره خاص پول بیت المال رو به جیب بزنه و با ولخرجی های یزیدانه بخواد با 4کیلو زرشک و زعفرون رجال سیاسی رو بخره و

فک کنـه بقیـه خوابن،کـور خونـده و جوونـای خضـری دشت بیـاض خاموش نخواهند نشست /.

بنده به دکتر اسماعیلی پیام دادم و حجت رو بر ایشون تموم کردم و انتظار دارم ایشون با مهندس بهزادیان این جریان رو به خوبی هدایت کنن تا

کمتـر شاهـد حواشیِ تنش آفرین در منطقـه باشیـم /.

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن‬‎

خضری دشت بیاض برای ارتقاء چی کم داره :

شهرک صنعتی / معادن زیر زمینی / دشت حاصلخیز / رجال سیاسی / تاریخ با شکوه / مردم ولایتمدار / موقعیت استراتژیک و

یک میعادگاه عاشقی(امامزاده عبدالله کارشک) و از همه مهمتر :

ادارات شهر " کلیک کنین "

 Image result for ‫خطوط جدا کننده متن‬‎

دکتر بهمن کهن ترابی قاین

دکتر بهمن کهن ترابی قاین

آرامش در منطقه

 • حسن خسروی خضری

تابش ستاره ای دیگر،در آسمان دانش خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴ ب.ظ

در ادامۀ موفقیّت های دانش آموزان مستعد و ممتاز شهــر آرزوها،امسال هم ستــارۀ دیگــه ای در آسمــون علم و دانش شهــرمون

درخشیـد و نشــون داد که تـلاقی پشتکــار و فرصت،میتونــه همــواره زنـدگی انســان رو در مسیــر قشنگ تــری قـــرار بــده ؛

آقای علیـرضـا قلی پـور فـــرزند شایستـــۀ خضــــری،ثـابت کرد که زمــان چقـدر ارزشمنــده و بــا همّت و فرصت طلبی ،

ایـدۀ خودش رو با عزمی راسـخ به موفقیّت درکنکــور گره زد ، اندوختــه های درونی رو به خوبی رشـد داد و نهایتاً نتیجـۀ این خــوش فکــری و

آینده نگری رو به دست آورد ؛

البتـه این درخشش و رشدِ علمی در مقابلِ راحت طلبی قـرار داره و تنها انسـان های پرتلاش میتونن رؤیـاهـاشون رو بـه واقعیّت بدل کنند ؛

این دستاورد علمی رو به علیرضا جان و خانوادۀ محترم قلی پور تبریک عرض می کنیم و برای ایشون توفیق و تندرستی رو از درگاه ایزد منّان

آرزومنــدیــــم ؛

Image result for ‫جدا کننده مطلب متحرک‬‎

علیرضا قلی پور خضری

 • حسن خسروی خضری

در مسیر محرّم 96 --- " خضری دشت بیاض "

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۴۸ ب.ظ

" زبان حال همۀ همشهریان عزادارم در محرّم امسال "

سلام مولای من / سلام آقای من . . .

سلام امید لحظه های انتظار و دلواپسی ؛

مهدی جان ؛ امسال هم از  کوچه های عشق و ارادت عاشورا گذشتیم و همه نگاه ها به لبخند رضایت تو دوخته شده است ؛

مولای من ؛ نمی دانم با عزاداری هایمان چه جایگاهی در کارنامه معرفت حسینی داریم ؛

امّا ما را ببخش ، اگر گاهی احساسمان از ایمانمان فراتر رفت و تو را رنجاندیم و آزرده خاطر کردیم ؛

مولای من ؛ چشمه انتظار ما از عطش زیارتت به جوش آمده و در مسیر مهر تو مشتاقانه جاری شده است ؛

یا صاحب الزمان(عج) "متی ترانا ونراک "

محرم درخضری

محرم96خضری

محرم درخضری

هیئت حضرت علی اکبر خضری

خضری

مراسم شیرخوارگان حسینی خضری

روزتاسوعا در خضری

آقای فلاحتی نماینده محترم شهرستان قاینات

روز تاسوعا در مسجد جامع خضری

نمایشگاه هفته دفاع مقدس درخضری

 • حسن خسروی خضری

 جز این نیست که مساجد خدا را آن کس آباد مى‏ کند که به خدا و روز واپسین ایمان داشتـه باشد،نماز بگذارد و

زکــات بپــردازد و جــز از خــدا نتــرســد . امید است که اینــان از رهیافتگـان باشنـــد .

عدم انجام کارهای خیر،از قبیل صدقات جاریه و ساختن بناهای خیریه عام المنفعه،مساجد،حسینیه‌ها،مدارس ،

بیمارستان‌ها و ... که امروزه مردم از آن‌ها محروم هستند،از بی‌پولی نیست؛بلکه از بی‌توفیقی است .

اهالی خضری از قدیم الایام در امورخیریّه پیشگام بودن و بارها این موضوع رو در زمان های مختلف نشون دادن و

امروزه این مشارکت در امــور خیریّــه به نوعی پیش درآمدی بر توسعۀ پایدار شهرمون هم محسوب میشه ؛

بـــه امیـــد اینکــه همــۀ مــا توفیــق پیــدا کنیم بیشتــر در مسیــر خدمت به اســلام قرار بگیــریـــم .

حضور و همــراهی نیکوکـارانــۀ خیّرین شهــرمــون در ارائــه خدمــات بــه جــوانــان،حرکتی بسیــار راه گشــا و

قابل ستایش بوده و این امر در سـاخت مسجــدحضــرت علی ابن ابیطـالب(ع)کاملاً نمـود داشتـه و داره . . .

صمیمانه از همه عـزیـزانی که هیئت امنـای مسجد رو در ساخت این بنـای مقـدّس یاری کردن سپاسگزاریـم /.

دستانی رو که بدون کوچکترین چشمداشتی برای ساخت این مسجد زیبا همکاری کردند می بوسیم .

Image result for ‫خطوط جداکننده‬‎

مسجد علی ابن ابیطالب

مسجد علی ابن ابیطالب

مسجد علی ابن ابیطالب

خضری خضری خضری خضری

خضری خضری

 • حسن خسروی خضری

استشمام بوی اسپند از هیئت‌های مذهبی ؛ محرّم نزدیک است

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳ ب.ظ

مسجد امام حسین خضری

ماه محرم در خضری

Image result for ‫خطوط جداکننده متن قرآنی‬‎

شهرستان خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

یادی از اصطلاحاتِ قدیمی خضری

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴ ب.ظ

 واژه ها در شعر ذیل،تداعی کنندۀ زندگی در خضری قدیمه ؛

با همدیگه میخونیم ولی باید کاملا با لهجه سنتی و قدیمیِ خضری قرائت بشه ؛

مثلا حین خوندن باید تفاوت بین کلمات شبیه به هم رو تشخیص بدین ؛

جله(تگرگ) - جله(فضولات گوسفند)   *** گَـرگ -  گُـرگ  *** شلته - شلّته و . . .

.Image result for ‫جداکننده زیباساز وبلاگ‬‎

خضری

کوگ : کبک  - - - پَلو : پالان الاغ - - -

 • حسن خسروی خضری

صبحی دل انگیز با نذری علوی . . .

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴ ب.ظ

شب عید با کمک بچّه های انجمن جوانان خضری،مقدّمات پختِ بلغور رو فراهم کردیم . . .

" صبــح عیــد "

" حاشیــه جـادّه سنتــو "

دیگ های بلغور با آتشی گرمابخش،مسافران رو به سمت خودشون می کشیدن و  دیدن این صحنه ها خستگی رو از تن بچّه ها

بــدر  می کــرد  ؛

بیشتر مسافران دستی به کفگیر  زدن و با هم زدنِ بلغور حاجت خودشونو طلب کردن و عکس یادگاری گرفتند ؛

یکی از زائرین با دیدن این کارقشنگ به همۀ بچّه های انجمن عیدی داد ؛

یه نفر هم گفت که میتونه منبعد بانی این امر خیر باشه و هزینه هاش رو بر عهده بگیره ؛

صحنه های قشنگ زیادی در حین پذیرایی زائران به چشم می خورد که دلگرمی بچّه ها رو بدنبال داشت ؛

در این امر خداپسند بیش از هزار ظرف یکبارمصرف بین مسافران "برای صرف بلغور" توزیع شد .

در هرصورت امیدوارم این کار پسندیده که مهمان نوازی شهرمون رو  نشون می داد تکرار داشته باشه و در آیندۀ نزدیک شاهد برگزاریِ

باشکوهتر این گونه امور خیر باشیم ؛

/ با تشکر از آقا نعمت بادامکی و آقا روح الله صفری /

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن برای وبلاگ‬‎

خضری

عیدغدیرخم

عیدغدیرخم

خضری

عیدغدیرخم

خضری

عیدغدیرخم

خضری

 • حسن خسروی خضری

پذیرایی از زائران امام رضا(ع) در صبح عید غدیر خم . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ب.ظ

امسال برای اوّلین بار در خضری،قرار شد به اتّفاق بچّه های انجمن جوانان در صبح روز عید غدیرخم در حاشیۀ جادّه سنتو(روبروی CNG )

تعداد پنج قزقن بلغور گندم رو برای مسافرین عزیز و زائران امام رضا(ع) بار بذاریم  . . .

امیدواریم با این ایدۀ نو بتونیم مهربونی و مهمون نوازی اهالی شهرمون رو بیشتر از گذشته نشون بدیم و موجبات خوشحالی امام عصر(ع)

رو فراهم کنیم ؛

مهمون نوازی،از قدیم الایّام شاخصۀ مهم خضری دشت بیاض بوده و همواره مسافرین ازین "خطۀ نظر کرده" به نیکی یاد می کنند ؛

ان شاءالله در آینده نزدیک همزمان با این لطف عملی،بتونیم شهرمون رو هم به گونه ای شایسته معرفی کنیم ؛

Image result for ‫تصویر جداکننده یا علی‬‎

بلغور نذری خضری

 • حسن خسروی خضری

سکان هدایت شهرداری خضری دشت بیاض در دستانِ توانمندِ "مهندس حسین اسماعیلی"

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰ ب.ظ

با رفتن مهندس سیّد حسین جوادی از شهر آرزوها،زمزمۀ انتخاب شهردار جدید کم کم داشت در دل و جان شهر می پیچید و

گاهاً شنیدن نام تعدادی از افراد گمنام در لیست انتخاب شهردار،نگرانی هایی رو برای شهروندان به وجود می آورد . . .

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد و شنیده های مبهم و ناخوشایند در اولّین جلسه باعث شد که جلسه ای به صورتِ

فوق العاده برگزار بشه تا اعضای محترم شورا با درایت وکاردانی بیشتری به انتخاب شهردار بپردازند/.

خدا رو شکر در جلسه دوّم نظرات شهروندان هم لحاظ شد و پس از یک جلسه نسبتاً چالشی،مهندس اسماعیلی با اکثریت آراء

به عنوان شهردار جدید شهرآرزوها انتخاب شد .

با این انتخاب؛ نقش مهندس اسماعیلی بعنوان اولین شهردار بومی شهر ییلاقی خضری دشت بیاض میتونه جهتِ به حداقل رسوندنِ

دامنۀ شکایات و نارضایتی های مردمی و کمک به افزایش ساخت و ساز شهروندان و سامان بخشیدن به عمران شهر بسیار پر رنگ

باشه و برای تحقق یافتنِ این موارد،همیاری اهالی و مساعدت ایشون با آقای اسماعیلی شرطی بسیارحیاتی محسوب میشه ؛

بنده با شناختی که از مهندس اسماعیلی و کارنامه درخشان ایشون در آیسک،آرین شهر واسفدن دارم مطمئنم شهر آرزوها

شاهد اتّفاقات مثبت و مطلوبی خواهد بود و همۀ ما در کنارِ اعضای محترم شورا باید صادقانه با دیدگاهی کاملاً آرمانی و عامه پسند

به یاری ایشون بشتابیم و از دخالت های بی مورد در کار شهردار پرهیز کنیم ؛

اعضای محترم شورای اسلامی باید برنامه ی جامعی رو برای 4سالِ پیشِ رو تنظیم کنن و حتی الامکان از تصمیمات ضعیف و مقطعی

صرف نظـر نمایند .
شهر خضری دشت بیاض یک شهر استراتژیک محسوب میشه و می بایست با چشمانی تیز و نگاهی هوشمندانه دل به آینده بست،

به گونه ای که روز به روز شاهد ارتقاء همه جانبۀ خدمات شهروندی باشیم " ان شاء الله"

Image result for ‫تصاویر جداکننده ی متن‬‎
مهندس حسین اسماعیلی
شورای اسلامی خضری دشت بیاض
 • حسن خسروی خضری

حضور در همایش بزرگ شرکت فرش دارِمکو - "اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر"

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۰۱ ب.ظ

در حالیکه بعنوان تنها نماینده استان خراسان جنوبی در همایش فرش دارمکو در رامسر حضور پیدا کرده بودیم و داشتیم یک خاطره مفرّح و

متنوع رو تجربه می کردیم و اشعار طنز بنده حال و هوای همایش رو نسبت به سالهای قبل کاملا متفاوت کرده بود ناگهان با باز کردن موج خاوران

موجی از غم و اندوه دریای شمال رو برام تیره کرد . . .

ساختمان میراث فرهنگی خضـری دشت بیــاض کــه در حـــال احداثـــه و بـــه فرمــودۀ جنـــاب آقـــای شاهــرخ عبــاسیِ عزیز در نقطــه ورودیِ

استان خراسان جنوبی میتونه اشتغال زایی خوبی رو به همراه داشته باشه یهویی مورد قهرِ عوامل قضا واقع میشه و در صدد تخریب اون برمیان/.

واقعــاً شوکــه شـدم  ؛

ولی درعین حال چند صحنه باعث شد که کلی لذّت ببرم ؛

- غیرت و تعهّد آقای قلیزاده معمار ساختمان نسبت به خانواده وجامعه"حتماً لازمه خودمو بهش برسونم و دستاشو ببوسم "

- پافشاری و سماجت آقایان عباسی و میامی در گرفتن حقّ شهر(اعضای محترم شورای شهر)

- حضور شهروندان عزیزی چون امین واحدی و دوستانشون که رگ غیرت و تعصّبشون مثال زدنی بود(خدا پدرتو بیامرزه امین جان)

خدا رو شکر که فعلاً به خیر گذشته . . .

میراث فرهنگی خضری

 • حسن خسروی خضری

جای مردان بزرگ همیشه سبز می ماند ؛

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶ ب.ظ

سلام مهندس جان . . .

نمی دونم دقیقاً چند سال برای اعتلای شهرم سختی کشیدین و ناملایمات رو تحمّل کردین ولی میدونم نیمی از عمر عفیف و

گرانمایه خودتون رو برای وطن و ولایت هزینه کردین ؛

مهندس جان ؛ نیش و کنایه های زیادی رو تحّمل کردیم ولی همیشه با ارشاد شما چشم به روی همۀ اونا بستیم و واگذار کردیم بخدا ؛

شما قهرمان بزرگی هستین ولی اون دوست با معرفتِ شما فقط نامش قهرمان بود و هیچگاه نشانه ای از یک قهرمان در او دیده نشد !

مهندس جان دیگه قصّۀ ارتقاء برای ما حاشیه نشین شده و کمتر به سراغش میریم .

این پُست فقط بهانه ای بود که بقچه ای از گل نسترن رو با عشق،به پاس خدمات شما در شورای اسلامی شهر مشهدمقدّس

تقدیمتون کنیم ؛ " با آرزوی توفیق و تندرستی "

Image result for ‫خط جداکننده‬‎

مهندس محمدحسین جهانبخش

 • حسن خسروی خضری

آقای محمدرضا عباسیان بر مسند ریاست شورای اسلامی شهرآرزوها تکیه زد ؛

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹ ب.ظ

اولّین جلسۀ شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض برگزار گردید . . .

در ابتدای امر طبق سنّت گذشتگان با آرای اکثریت آقای محمدرضا عباسیان بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض

انتخاب شد که بنده از همین وبگاه برای ایشون و سایر دوستانشون آرزوی توفیق و سربلندی می کنم ؛

در میان تعجّب همگان،دوستان شورا موعدِ بازنشستگی مهندس جوادی رو با این کارنامۀ درخشان بهانه قرار دادن و برای انتخابِ

شهردار جدید شروع به رایزنی کردن ؛

انتظار این بود که عزیزان برای انتخاب شهردار دنبال گزینه ای بگردن که حداقل قویتر از مهندس جوادی باشه و کاملاً به مهندسی شهری

و مطالبات مردمی شهرمون اگاه باشه ؛

در اینکه مهندس باقری و مهندس اسماعیلی از شهرداران پرتوان و استادِ تحولات عمرانی هستن کوچکترین شکّی نباید کرد چه برسه به اینکه

دنبال گزینۀ سوّمی بود !!!

برخی از دوستان با حالتی مبهم قصّۀ بازنشستگی مهندی باقری رو مطرح میکنن و به بهانه های مختلف از پذیرفتن ایشون در

این زمان خودداری می کنن ولی واقعاً چه دلیلی برای عدم استقبال از مهندس اسماعیلی وجود داره ؟!!!

مهندس اسماعیلی که به گفته یکی از مدیران استانداری که در آرین شهر صحبت می کرد  یکی از پنج شهردار پرکار و موفّق استانِ

خراسان جنوبی محسوب میشه چرا باید مورد بی مهری اعضای جدید شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض قرار بگیره !

اصلاً پذیرفتن سکان هدایت شهرداری خضری دشت بیاض از طرف مهندس حسین اسماعیلی یک از خودگذشتگی و ایثارگری به حساب میاد،

و باید دوستان شورا با قاطعیت خواستار بازگشتِ ایشون به شهرداری خضری دشت بیاض باشند ؛

بنده به شخصه از هواداران دائمی مهندس جوادی بوده و خواهم بود ولی با رفتن این مرد بزرگ چه کسی بهتر از مهندس اسماعیلی و

مهندس باقری میتونه شهرمون رو به سرمنزل مقصود نزدیک کنه ؟!

امروز شنیدم حاج آقای مدنی عزیز لحظه ای که باخبرشدن مهندس جوادی قراره از شهرداری خضری دشت بیاض رخت بربنده انگشت به

دهان گرفتن و ابراز ناراحتی کردن !؛

در هرصورت ایشون از شهر آرزوها بر مرکب سرنوشت سوار شد و ما هم بهترینها رو برای ایشون از درگاه خداوند متعال آرزومندیم ؛

ولی خواهش من و همه همشهریان اینه که اعضای محترم شورا با وجود مهندس اسماعیلی و مهندس باقری سراغ شخص ثالثی نگردن چون

در ادوار گذشته بارها از این تفکراشتباه گزیده شده ایم ؛

برای اینکه چهار سالِ پیش رو رو با کارنامه ای درخشان به آخر برسونیم لازمه که چشمهامونو شست و شو بدیم و عاشقانه بدور از هرگونه

تسویه حساب شخصی به اعتلای شهرمون فکر کنیم ؛

شورای اسلامی خضری دشت بیاض

Image result for ‫تصویر جداکننده مطالب‬‎

مهندس حسین اسماعیلی

Image result for ‫تصویر جداکننده مطالب‬‎

مهندس جوادی

 • حسن خسروی خضری

مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۹ ب.ظ

صبح چهارشنبه یکم شهریورماه مراسم تحلیف شورای اسلامی شهرخضری دشت بیاض همانند سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد . . .

معمولاً در این مراسم که به میزبانیِ  مرکز شهرستان قاینات "شهر قاین" برگزار می شود یرامون مسائل و چالشهای پیش روی

شوراهای اسلامی صحبت و اعضای جدید شوراها با گوشه ای از وظایف خطیرشان آشنا میشوند ؛

طبق شرع،اعضای شورای اسلامی در جهت "حفظ حقوق شهروندان و شهر" طبق متن ذیل سوگند یاد می کنند :

من در برابر کلام ا… مجید به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و

انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چهـارچـوب وظایف و

اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته باشم و مادامیکه در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در

رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ؛!

در شوراهای اسلامی شهرخضری دشت بیاض همواره از شروع اولین دوره خلأهایی وجود داشته ، آرزو داریم در این دوره کمتر شاهدِ

نابسامانی فکری باشیم و همگی برای جهت دهی به آرزوهای شهر خضری دشت بیاض قدم برداریم !

امسال آقایان  : محدمهدی ولیان - محمدعلی حبیبی و حسن میامی از جمع شورای اسلامی شهرمون خداحافظی می کنند و لازمه از

زحمات این بزرگواران صمیمانه تشکّر و قدردانی کنم . . .

سخنرانی های انقلابی و کوبندۀ آقای ولیان و دفاع جانانه ایشان از حقّ مردم هیچ گاه از ذهن و خاطرمان دور نخـواهـد شـد  ***

خضری

Image result for ‫تصاویر جداکننده متن زیبا‬‎

خضری

 • حسن خسروی خضری

سخنرانی حجه الاسلام یعقوبی در مراسم وداع با شهدا " قـاین "

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ
قاین

امام جمعه خضری دشت بیاض در مراسم یادبود شهید حججی و وداع با دوشهید گمنام در قاین گفت:
ولایت و پایداری در راه ولایت هزینه بردار است وشهید حججی درراه دفاع از ولایت سر داد . . .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازنسیم قائن ، حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه خضری دشت بیاض شب گذشته در

مراسم یادبود شهید حججی و وداع با دوشهید گمنام در جمع مردم شهرستان قاینات اظهارداشت :

خداوند برای مومنین تجارت پرسودی را فراهم کرده است واین تجارت با جانهایی است  که ارزش چندانی نداردمگر به شرط این که

ما فروشنده باشیم ودراین راهها شرکت کنیم وبدنها برای آخرت کارکنند .

وی ادامه داد: همین شهدا هستند که بدن را در معرض فروش قرار می دهند وخداوند که بهترین خریدار جان انسان است این جان را

خریداری می کند . حجت الاسلام یعقوبی بیان داشت : آن کسی که می خواهد دراین دوره زمانه انقلابی بماند ،آن کسی که می خواهد

مطیع ولایت بماند باید هزینه کند . وی افزود:حضرت فاطمه(س) برای دفاع از ولایت بین در و دیوار قرار گرفت .

امروزه اگر دم از ولی فقیه خودمان می زنیم اگر دم از امام زمان و رهبر می زنیم باید هزینه بدهیم . . .

امام جمعه خضری تصریح کرد ؛ ولایت و پایداری در راه ولایت هزینه برداراست و ماهم هزینه آنرا می دهیم و گاهی همانند شهید حججی

برای دفاع از ولایت باید سرداد .

وی با توصیه همگان به صبر گفت : درتمام مراحل زندگی، در برخورد با دیگران،در برخورد با جریانها ومشکلات زندگی باید صبر کرد .

درراه ولایت،درراه انقلاب ودر راه اسلام باید صبرداشته باشیم ودراین زمینه هاباید از صبر شهدا یاد بگیرم ؛

حجت الاسلام یعقوبی گفت:صبررا ازمحسن حججی ها در میدان رزم یاد بگیرید با این که دشمن در پشت سرش است با آن نگاه نافذ و

مقتدرانه اش لحظه ای احساس ترس را در وجودش احساس نمی کنید !

وی ادامه داد: امروز همه ما وشما مدیون خانواده شهدا هستیم واگر می خواهیم مثل شهدا باشیم باید صبر را از خانواده شهدا و

از والدین و همسروفرزندان شهدا یاد بگیریم ؛

 • حسن خسروی خضری

آغاز رسمی امامتِ جمعۀ حجه الاسلام والمسلمین یعقوبی در خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵ ب.ظ

حجه الاسلام یعقوبی

اذان با صوت زیبا و روح نواز "استاد حسین داوودی" شروع شد  . . .

حسین آقا با صدای گرمش که بنده برای اولّین بار می شنیدم موسیقی جان نوازِ حقّ رو با نوایی الهی به روح نمازگزاران هدیه کرد .

صدایی که ناخودآگاه ما رو  به یاد ماندگارترین موذن ایران انداخت ؛

Image result for ‫خطوط جداکننده متن قرآنی‬‎

این جمعـه؛ شروع سمفونی زیبای نماز جمعه بود به امامت حجه الاسلام والمسلمین مرتضی یعقوبی ؛

حجه الاسلام یعقوبی با صلابتی که خاص ایشونه بر تریبون نماز جمعه تکیه زد و با زیبایی و ظرافت در کلام،جمعیّت حاضر رو غرق در سکوت کرد ؛

در بین خطبه ها با خودم فکر می کردم که خداوند چقدر شهرمونو دوست داره که چنین امام شایسته ای رو جانشین حاج آقای مدنی عزیز کرده ؛

Image result for ‫خطوط جداکننده متن قرآنی‬‎

امام جمعه خضری دشت بیاض

خضری

 • حسن خسروی خضری

غارفارسان واقع در شمـال شهرخضری دشت بیاض"منطقه نمونه گردشگری"

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۷ ب.ظ

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛

غار فارسان یا پل سنگی خضری دشت بیاض در منطقه ای بین شهرهای گناباد در خراسان رضوی و قاین در خراسان جنوبی قرار دارد که

مردم محل،آن را «غار پارس» می نامند .

بنا به گفته و باور ساکنان اطراف این غار، در زمان زلزله مهیب خراسان در سال ١٣٤٧ شمسی،سقف گنبدی شکل غار فرو ریخته و

قسمتی از آن به صورت یک طاق عظیم با تعادلی شکننده باقی مانده است .

درمیان مردم منطقه از غار فارس به نام های غار فارسان ، غار پارسان ، غار سفید و غار فارس یاد می شود که این نام برگرفته از

شهر فارس است که از شهرهای دوره ساسانی و صدر اسلام بوده است .

غار فارس علاوه بر اینکه از دیدگاه باستان شناسی حائز اهمیت است از نظر طاق زیبایی که دارد در خور توجه است و تنها اثر باقی مانده

از غار بزرگ می باشد این غار حداقل بیست هزار سال پیش بر اثر یک زلزله مهیب فروریخته است .

در این پل سنگی که بر دامنه جنوبی یک کوه بزرگ با سه دهنه دیده می شود ،سفالهای مربوط به صدر اسلام و پیش از تاریخ وجود دارد که

این بیانگر توجه انسان ازدوره میان سنگی به غار بعنوان سکونتگاه امن می باشد .

یکی از دهنه های غار در گذشته های دور،فرو ریخته و از آن تنها یک هلال پل مانند باقی مانده است .

در این محل سه دهنه غار وجود دارد یکی از این غارها که بزرگ ترین آن ها نیز بوده در گذشته های بسیار دور فرو ریخته و از آن تنها یک

هلال پل مانند در پیشانی غار باقی مانده که از نظر جغرافیایی اثری منحصر به فرد و زیباست .

در سمت چپ این دهانه پل مانند فضای دیگری وجود دارد که دارای فضای وسیع و دهلیزهای فرعی متعدد است .

تالار اولیه آن بسیار رفیع و حدود 8 متر ارتفاع دارد و سقف آن به شکل خرپشته ای است ؛

در شرایط آب و هوایی فعلی هیچ گونه اثری از آب جاری یا چشمه در نزدیکی این غارها وجود ندارد ولی در ابتدای تالار این غار وجود یک حوض

به طول پنج و عرض چهار و عمق سه و نیم متر نشان تلاش انسان برای دسترسی به آب می باشد . . .

این حوض از سنگ،آجر و ساروج ساخته شده و به احتمال قوی مربوط به دوره سلجوقی است،چون در این دوره فداییان اسماعیلی هر غار و

قلعه ای را که دور از دسترس و برای سکونت مناسب بود را در اختیار گرفته و از آن استفاده می کردند ؛

در عمق 20 متری غار دهانه کوچک تری وجود دارد که دهلیزی را به تالار ابتدایی غار مربوط می کند،پس از طی این دهلیز فضای وسیعی

وجود دارد که در آن آثار و بقایای استقرار از دوره های پیش از تاریخ تا دوره سلجوقی پراکنده است .

غار فارس از جهت دیگر ،در 12 کیلومتری غرب خضری دشت بیاض بر دامنه جنوبی کوه های شمال روستای ثغوری واقع شده است .

اهمیت این غار به حدی است که آن را از ارزش های نهفته قاینات نامیده اند .

کارشناسان میراث فرهنگی در خصوص این غار می گویند نام فارس برگرفته از شهر فارس است که از شهرهای دوره ساسانی و صدر اسلام

بوده و در کتب تاریخی به نام و موقعیت آن اشاره شده است .

وجود آثاری در نزدیکی چشمه اکبری و آن سوی رشته کوهی که غار فارسان قرار دارد تاییدی بر این مدعاست .

ناگفته نماند،طاق غار فارس در دنیا بی نظیر است و مانندش فقط سه نمونه در دنیا وجود دارد .

http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2834%29.gif

غارفارسان خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

در "سرزمین آرزوها" آنان که خوبند همیشه سبزند ؛

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱ ق.ظ
گاهی یک سری اتّفاقات خاص در شهرمون رخ میده که طبیعتاً واکنشهایی رو با خودش به دنبال داره . . .
در بین همه انعکاس هایی که این موارد در پی داره،بعضاً نقاط روشن و محسوسی نظر آدمو به خودش جلب می کنه که قابل تحسین و قابلِ تأمله ؛
پـــاره ای از اوقــات با خــودم فک می کنــم کــه زیــادی ذهنمــــو درگیـــرِ دغدغــه های شهـــرم کــردم ولی بــا دیــدن این نقـــاط روشن کـــه 
دسترنج یک تفکّر ناب ناسیونالیستی به حساب میاد امید و انگیزه در وجودم به طرز مطلوبی متعالی میشه و آیندۀ شهرم خیلی زیباتر از اون چیزی
کـــه فکرشـو می کنـــم بـــه تصـویر کشیــده می شـــه  ؛
بــــه راحتی میشــه بــه این نقـــاط روشن و امیــد بخش دل سپرد و نقــــاط خیــالی رو فرامـــوش کــرد ؛
در هفتــه های گذشتـــه دو اتّفـــاق مثبت و انــرژی بخش در صفحـــه ارادت شهـــرمون رقم خــورد که حیف دونستــم به اونـــا اشــاره نکنــم ؛
اولین اتّفاق خوب : حضور سرکار خانم جهانبخش(مدیریّت محترم نمایندگی آموزش و پرورش بخش نیمبلوک) در استانداری و دفاع از جایگاهِ
 بحقِّ جناب آقای گلچین بود که این حرکت،بسیار بنده رو تحت تاثیر قرار داد و قلباً بابتِ این حسِ قدرشناسی و وظیفه شناسی خوشحال شدم؛
صمیمانه از سرکارخانم جهانبخش بخاطر این حرکت شایسته و مدبّرانه سپاسگزاری می کنم ؛
اداره آموزش وپرورش خضری

دوّمین اتّفاق خوب : حضور آقای اسماعیل رمضانیِ عزیز در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی بود که آقا اسماعیل با این
کار قشنگ ضمن ملاقات با حاج آقای عبادی و حاج آقای رحیم آبادی از نحوۀ برگزاری همزمان مراسم تودیع و معارفه گلایه کرده و خدمت این عزیزان
معروض داشته که برگزاری این مراسم اصلاً در شأن جایگاه نماز جمعه نبوده است و باید با مقدّمات بیشتر و بهتری این امور صورت می گرفت !
آقای عبادی ضمن استقبال از این کار پسندیده ایشون که نشأت گرفته از یک عشق عمیقه،صحبتهای آقا اسماعیل رو تایید و در حضورِ
 آقای رحیم آبادی از نحوه برگزاری این مراسم انتقاد کرد . . .
" ممنونم اسماعیل جان "
 اسماعیل رمضانی خضری
 • حسن خسروی خضری

پیر مردانشاه خضری در یک عصر تابستانی . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲ ب.ظ

فرصتی پیش اومد تا از طبیعت ییلاقیِ این روزهای خضری بهره ببریم . . .

به اتّفاق تعدادی از اعضای انجمن جوانان خضری سری به دره پیرمردان شاه زدیم ؛

خدا روشکر به خاطر بارندگی های خوب سال گذشته آب بیشتری از چشمـۀ مردان شاه جـاری بود ؛

طراوت و شادابیِ درختان و سبزه ها به زیبایی چشمها رو نوازش می داد و روح رو آروم می کرد . . .

 لبخند ساقه ها و نغمه پرنده ها در دل درّه،هر انسانی رو به وجد می آورد ؛

خدایا شکرت . . .

پیرمردان شاه خضریپیرمردان شاه خضری

انجمن جوانان خضری

 • حسن خسروی خضری

درمسیرخاطره های روستا (چاه حجت آباد خضری)

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

کامران نجف زاده خضری

همینجا کلیک کنین . . .

شهر خضری

کامران نجف زاده که همیشه دنبال سوژه های ناب و هیجانیه ، در حالیکه در آمریکا به سر میبره با دیدن کلیپ تاثیرگذارِ

وداع اهالی خضری با حاج آقای مدنی،با پیگیری و ماجراجویی شماره تماس حاج آقا رو پیدا می کنه و . . .  ؛

- شایان ذکره که کلیپ های خداحافظی،توسط نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که در

مسجد امام حسین تشریف داشت و از این وداع باشکوه به حیرت ایستاده بود به خبرگزاری ها و فضای مجازی راه پیدا کرد .


خبرگزاری رسا


آپارات

 • حسن خسروی خضری

چه قلبهایی که با شنیدن واژۀ "خداحافظی" لرزیدند . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸ ب.ظ

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن متحرک‬‎

در حالیکه اکثرمسئولان شهر و شهرستان به جهت نارضایتی در مراسم تودیع تشریف فرما نشده بودند ،
هیــچ چیــز بدتر از این نبــود که شهــرخضــری دشت بیــاض " نداند" به کدام خاطــره باخته است . . .
عشــق هیچگــاه نمی میــرد،تنهــا از لبخند به اشک و از اشک به خاطره تغییر ماهیت می دهد ؛
دیروز حال خضری دشت بیاض خوب نبود و خاطــره هــا به عیــادتش آمــده بــودند ؛
خاطــره هــایی کــه هــرکدامش بیانگــر دنیـــایی از قصّــه هــای انسـانیّت و مــردانگـــی بـــود ؛
امشب می نویسم فقط برای اینکه عشقِ مدنی در یادمان مسافر همیشگی باشد . . . 
در بحبـــوحــۀ غـــوغــای خیانتهــا ، دروغهـــا ، دل کنــدن هـــا ، عـــادت هــا و هــوس هـــا ،
اهالی بی شیله پیلۀ خضری دشت بیاض بدون هیچ گونه پیچیدگی تمرین آدمیّت میکردند تا از
زمینه های ظهور فاصله نگیرند ؛
گاهی انسان به قصد نجات،شاپرکی را از لای بوته های سردرگم می گیرد تا او را آرام رها کند ولی
ناخواسته او را در میان دستهایش له می کند . . . نیّت کجا و سرنوشت کجا
دیروز ما را به روز فروختند و به راز ؛
محراب مسجد امام حسین(ع) غبار غم گرفته بود و دلها برای ساعاتی " اسیر بغض و بهت "
امّــا گـذشت . . .
ما هیچگاه با آمدن حاج آقای یعقوبی به تقابل برنخواسته بودیم و فقط خواستیم درک کنیم که چرا
با خواسته ای کاملا مردمی،ولایی و عاشقانه اینگونه برخورد شد . . .
واقعاً برای دو روز بیشتر ماندن بود !

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن متحرک‬‎

شهرخضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

آخرین برگِ دفتر عشق و ارادت،با زیباترین خاطره ها نقّاشی شد ؛

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱ ب.ظ

امام جمعه شهرخضری دشت بیاض

امام جمعه شهرخضری دشت بیاض

شهرخضری دشت بیاض

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

خضری شهرآرزوها

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

خضری دشت بیاض

حجه الاسلام مرتضی یعقوبی

کربلایی علی حیدری خضری

 • حسن خسروی خضری

متن استعفای مهندس غضنفری و یاران باوفای ستاد نماز جمعه خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ق.ظ

ستادنماز جمعه خضری

امام جمعه خضری

 • حسن خسروی خضری

«فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۰۶ ب.ظ

ابوترابی فرد :

مهم‌ترین حق مردم در جامعه را استقلال سیاسی و داشتن اراده در مدیریت سیاسی جامعه دانست و تاکید کرد:

در دوره‌ای که اجازه کم‌ترین استقلال سیاسی به ملل دنیا داده نمی‌شود،جمهوری اسلامی ایران توانسته است در

طول سه دهه با تمام توان خود از استقلال سیاسی مردم دفاع کند .

امام جمعه شهر خضری

دو مـاهی هست که اهـالی خضــری دشت بیـــاض و بخش نیمبلـــوک از اینکـه اینجــــوری بــــا خــواستـــه هــــاشـــون 

رفتـــار میشـــه آب خـــوش از گلــوشــون پـایین نــرفتـــه !

اگه دقّت کنیم اون چیزی که ما الان در خضری دشت بیاض شاهدش هستیم فرهنگ دستوری و بی حرمتی به اهالی ولایتمدار و

انقـــلابـــی شهرمـــون هـــست . . .

جناب آقای محمــدشریــف گلچین،بخشدار خستگی ناپذیر،مردمــدار و دوست داشتنی مـــا رو میخـــــوان جابجا کنن :

" نمی تونیــــم اعتــــراض کنیــــم میگن از بــالا دستـــور اومـــده !

بـابـا : حاج آقای مدنی که امام جمعه ی شهرمونه و قراره پشت سر ایشون نماز بخونیم چرا اینجوری ما رو له می کنین .

حضرت حجه الاسلام عبادی نماینده محترم ولایت فقیه در استان خراسان جنوبی وقتی با حضور گسترده و بی سابقه مردم در

خضــــری دشت بیـــاض  روبـــرو شد "بیــــان احساسات و عواطف" کاملا در گفته هـــای ایشـــون موج میزد !

مگه غیر از اینه که در این حضور چشمگیر،حاج آقای مدنی نقش محوری رو بر عهده داشت.ما باید افتخار کنیم که امامان جمعه
زبــــان گـــویای مـــردم باشن و حقّ مـــردم رو بـــه خــوبی مطالبـــه کنند !
مسئولانی که اینگونه با احساسات مردم پاک و ولایتمدار خضری دشت بیاض رفتار کردن باید منتظر عواقب کارشون در اون دنیا باشن و
پاسخ حــق النــاس بزرگی کــه اینگــونــه بـــر گردنشــون سنگینی میکنــه رو بدن !

شهرخضری
 • حسن خسروی خضری

صد رنگ اگر پهن شود فرق ندارد / آن خوانِ کرم تا به کنارش تو نباشی

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸ ب.ظ

حجه الاسلام رضامدنی خضری

 • حسن خسروی خضری

سرکارخانم عصمت سدیدی

سرکارخانم عصمت سدیدی

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

کربلایی علی حیدری خضری

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض چه پتانسیلی برای ارتقاء دارد . . . ؟!

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ

خضری

شهرخضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

"بخشنده بودن" بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد ؛

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۹ ب.ظ
با همّت و مساعدت خیّر ارجمند شهرمون جناب کربلایی حسین عباسیان . . .
کلنگ احداث مسجد حضرت رسول اکرم(ص) با دستان پر برکتِ امام جمعۀ محبوب خضری دشت بیاض به زمین خورد ؛
مساحت : 250 متر مربّع
هزینه خرید زمین : 55میلیون تومان
محلّ احداث : پارک زیبای ارغون    "جهت استفاده مسافرین و اهالی"
برآورد هزینه نهایی تا ساخت مسجد : 200میلیون تومان
هزینه ساخت،توسط کربلایی حسین و سایر خیّرین شهر تامین خواهد شد .
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com کربلایی حسین عباسیان خضری

 • حسن خسروی خضری

teddy9.gif

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

به هر گوشۀ خضری دشت بیاض که نگاهی می اندازم میتونم بقچۀ امید و لبخندم رو به راحتی از لحظه های ناب پر کنم ؛

وای خدای من ؛ تو چه کردی با سرزمین آب و آفتاب . . .

شکوفه های امید بخشی که هرکدومشون به تنهایی میتونن درخت تنومندِ آرزوهامونو در مسیرش به آسمون،امیدوار کنن ؛

یقین دارم که فرشته های الهی بخصوص راگول،کاملاً نگاهش به لحظه های شهرآرزوها دوخته شده و داره اونا رو انسجام میده . . .

اینجا همه چیز داره طبق یـه هماهنگی ناخواسته جلو میره و روز به روز این اتّفاقاتِ مثبت و شیرین،بیشتر قابلِ لمسه ؛

آفریدگارا؛شهر ما داره در جغرافیایی ادامۀ حیات میده که گاهاً نگرشهای منفیِ عدّه ای نسبت به فرشته های این شهر،ما رو عذاب میده

ولی از اینکه تو اینقدر هوامونو داری خوشحالیم . . .

خطوط و تصاویر زیبای جداکننده برای وبلاگ

مجتمع رفاهی خاوران خضری

مجتمع رفاهی خاوران خضری

همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی


 • حسن خسروی خضری

یادمان باشد،حرفی نزنیم که به قانون زمین بربخورد . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ

دکتر کهن ترابی

 • حسن خسروی خضری

سرودنِ "حماسۀ وفاداری" در زیباترین صبح خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ

در صبح بیست ونهم تیرماه،خضری دشت بیاض در انتظار آفرینشِ حماسه ای بزرگ بود . . .

جوانه های عشق از سراسر بخش نیمبلوک بر شاخسار عشق و ایمان جاری شده بودن تا ترانه ای از وحدت و همدلی رو در

سپیده دمِ حضور بسرایند ؛

اهالی خونگرم دهستان کرقند ؛

اهالی باصفای شهر نیمبلوک،شهری که از سالها قبل همزاد و همراه خضری دشت بیاض بوده و خواهد بود .

اهالی با صفای : شهرک دهشک،نوغاب پسکوه،گزنشک،بیناباج،بسکاباد،کارشک،شندان عرب،کلاته سری،فضل آباد،خنج و درباز و . . .

همه و همه به زیبایی به دریای خروشان ولایت پیوستن و ماندگارترین لحظه های بخش نیمبلوک رو در تاریخ رقم زدن ؛

برای اولین بار بود که نماینده محترم ولایت فقیه در استان خراسان جنوبی به یک مرکز بخش عزیمت می کرد  و این نشان از شایستگی ها و

پتانسیل بالای بخش نیمبلوک داشت ؛

درحالیکه گروه موزیک ارتش به نواختن موسیقیِ ارادت و حمایت مشغول بود،حضرت حجه الاسلام عبادی و هیئت همراه ایشون وارد خطۀ

با صفای خضری دشت بیاض شده و از حضور چشمگیر و غیر قابل تصور اهالی بخشِ نیمبلوک بهت زده شدند .

همراهان حاج آقای عبادی همگی اذعان داشتن که این استقبالِ پرشور در استان بی سابقه بوده و قابل تحسین و ستایشه و باید مسئولین

قدرِ این مردم ولایتمدار و ارزشی رو بدانند .

زبان قاصر از وصفِ شکوهِ خیل عظیم جمعیّت در مراسم استقبال بود به گونه ای که مسجدِ امام حسین(ع) هم گنجایش این جمعیتِ عاشق

رو نداشت .

از همه عزیزانی که در برگزاری این مراسم باشکوه نقش داشتن صمیمانه سپاسگزاریم / آجرک الله

خدایا بابت نگاه متفاوتی که به خضری دشت بیاض داری بی نهایت قدردانیم .

نایت اسکین

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

محفلی بسیجی در فضایی با عطرِ عاشقی

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۷:۲۹ ب.ظ

جناب سروان احمدی خضری

پارک شهیــد فهمیــده خضــری ؛

جناب سروان احمــدیِ عزیز و جنابِ طیبــی نازنین با یه عدّه نوجـوانِ عاشـق و فهمیـده ؛

 ـــــ  از این فضــا و این کمپین صمیمـیِ بسیـج،خیلی چیــزها عاید انســان میشــه ؛

خدایا بابت این فضای بوجود اومده و این هوای عطراگینِ تو بی نهایت سپاسگزاریم ؛

" هوای ما رو هم داشته باش "

تصویر زمینه برگرفته از کانال مردمیِکانال موج خاوران خضری

 • حسن خسروی خضری

جشن بزرگ منتظران حضور،در خطۀ خوبی ها " خضــری دشت بیاض "

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ب.ظ

آیت الله عبادی

 • حسن خسروی خضری

بهترین ها،همیشه " گلچیـن " می شوند . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۳ ب.ظ

اعضای انجمن همیاران بخش نیمبلوک در مشهد الرضا،با هماهنگی های نسبتاً خوب تونستن همایش مطلوبی رو برگزار کنن . . .

تونستن شأن و منزلت بخش نیمبلوک و در رأس اون خضری دشت بیاض رو احیا کنن . . .

اینکه خیلی از بزرگان و سیاستمداران کلانِ بخش نیمبلوک،یک جا دور هم بر فعل خواستن تکیه زدن "خیلی عالی بود "

واقعـاً جـای تشکر داره از همـۀ این بزرگــواران .

امّـــا

من ناراحتــم

ناراحت از اینکه ما چنین بزرگانی رو داریم ولی خیلی راحت قراره بخشدار عزیزمون رو از ما بگیرن

ضعف بسیار بزرگیه که ما با این مجموعۀ فوق العاده و با این پتانسیل بالای سیاسی نتونیم بخشدار خودمون رو حفظ کنیم !

حتماً میدونین که جناب آقای محمدشریف گلچینِ عزیز،در خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک کارنامۀ بسیار درخشانی رو در

حیطه های مختلف از خودشون بجای گذاشتن و گذشته از عملکردِ مطلوبِ ایشون،رفتار معقولانه و نوع دوستانۀ این بزرگوار با

اهالیِ بخش هم کاملاً ستــودنی و کم نظیـــر بوده !

بنده تمنّا دارم از همۀ بزرگواران که نهایت تلاش خودشون رو برای ابقای جناب آقای گلچین بکار بگیرن ! خواهش می کنم

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

محمدشریف گلچین خضری

همیاران نیمبلوک همیاران نیمبلوک

 • حسن خسروی خضری