خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

چـون چشمـه در انقـلاب ، جـاری بـودی
تــو ســـرخ تـرین لالــهٔ خضـــری بــودی
آنگه که شـدی به عمـر، همـزادِ رسـول
بــر نامـــهٔ اعمـــال ، نوشتنــــد قبــــول

پیوندها

شهرآرزوها

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ب.ظ

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجـا قلبِ قائنـات است

 " مرکـز بخش نیمبلـوک "

خضـــــــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 8941 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...

شهر خضری

تــــــــو کوچـــــه هــــــای واژه،خـــدا رو پیــــــدا کـــــردم

حـرفِ خ رو از خــــدا، یــــواشــی منهـــــــــــــا کــــردم

اونــــو کنــــار گذاشتــم،شـــاید بـــه کـــارم بیــــــاد

تـــو شـــبِ آرزوهــــــا ، بــــــه انتظــــارم بیــــــاد

دوبــــــاره تـــوی کوچــــه ، دنبــــال واژه بـــودم

مـن از میـــان روضـــه ، حـــرفِ ض رو رُبــــودم

واژهٔ بــا حـــرفِ ض ، به سختــی گیـــــرم اومد

قدرشــــو من میدونم ، گذاشتمـش تــو سبـد

رفتیــم تــوی محلّــه ، با بچّـــه هــای ییـلاق

 به هرکسی رسیدیم ،راستی رو کردیم سـراغ

راستــی رو پیـــدا کــردیم ، تــو کـوچــهٔ صداقت

ر رو گرفتیــــم ازش ، گذاشتیمــش تـــو پـــاکــت

دنبـــال یک دونـــه یـــا ، رفتیـــم ســــــراغ دریــــا

دریـــا بـــا آغـــوشِ بــــاز ، داد بهمـــون حــرفِ یـــا

حالا دیگـــــه خوشحــــالیـــم ، با چنـد تـا حرفِ تـــازه

حــرفهـــایی کــــــه آرزو ، خیلــــی بهــش نیــــــــازه

  کنــار هـــم گذاشتیـــــــــم ، حــرفــا رو بـــــا حوصلــه 

واژهٔ رؤیـــای مـــــــا ، هــــــم سبــزه هـــــم خوشکلـه

خضــــری چقـــــــدر قشنگـــه ، قربـون حرفاش برم

بـــــرای آرزوهـــاش ، مـــی بـــرمـش تــــا حــرم

 • حسن خسروی خضری

جلسه ای چالشی با اعضای شورای اسلامی شهرخضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۸ ب.ظ

روزیکه کلنگِ میدان امام رضا(ع) در ورودی شهرخضری دشت بیاض به زمین خورد،دکتر کهن ترابی فرماندار معزز قاینات حرفِ قشنگی رو

خطاب به اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار متعهّدِشهرمون،بیان کردن . . . یادتونه ؟!!!

ایشون فرمودن در صورتی کلنگ رو به زمین می زنیم که پروژه به سرعت استارت بخوره و تا پایان سال ان شاءالله کارش به اتمام برسه . . . !

خب به لطف پروردگار و عنایت دوستان،آزادسازی تعدادی از زمین های اطرافِ میدان آغاز شد و شن ریزیِ حاشیهٔ اون هم به سرعت

انجام گرفت که لازمه از عزیزانمون در شورا و شهرداری تشکّرِ ویژه ای رو داشته باشیم ؛

اما مع الاسف حدود پنجاه روزه که کارِ این پروژه زیرساختی و مهّم تعطیل شده که شهردار معزز و اعضایِ محترم شورای اسلامی دلایل مختلف

و مبهمی رو برای توجیـهِ این امر،بیـان میکـنن ؛

خب این امر باعث شد که به درخواست تعدادی از شهروندان غیرتی و با تعصّب شهرمون،جلسه ای در معیّتِ اعضــای شــورای اســلامیِ

شهرمون برگزار کنیم تا همشهریان از روند دقیق اجرایِ این پروژهٔ بزرگ و حیاتی مطلع بشن ؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ساعت حدود 7 شب با تعدادی از شهروندان وارد شهرداری شدیم ؛

از اینکه مهندس جوادی،مهندس اسماعیلی،مهندس عصمتی و تعدادی از کارکنان در این ساعت از شبانه روز در شهرداری حضور داشتن،بسیار

خرسند و امیدوار شدیم.حضور این عزیزان در این ساعت از شبانه روز یک تفسیر بیشتر نداشت و اون هم یعنی عشقِ شهر و دغدغه های اون ؛

وارد اتاقی شدیم که سالهاست حرف های مبهم زیادی رو از منتخبین ما شنیده و تصمیماتِ مهمّی در اون گرفته شده ؛

اتــاقِ شـــورا . . .

اتاقی که برای خیلی ها خوش یُمن بوده و برای تعدادی هم تعریفی نداشته ؛

اتاقی که شهردارایِ مختلفی رو برای شهرمون تعیین کرده و شهردارای مختلفی رو هم کنار زده ؛

اتاقی که برای هر تصمیمی در اون باید وضو گرفت،چون هر تصمیم و تکلیفی در اون،میتونه پیشرفت یا پسرفتِ شهرمونو رقم بزنه ؛

به اتّفاقِ اعضایِ محترم شورای اسلامی و سایر شهروندانِ حاضر در جلسه،گرداگرد میزِ مشورتیِ شورا نشستیم ؛

به درخواستِ جناب آقای ولیان مقرر شد هرکدام از شهروندان،به ترتیب صحبتای خودشونو مطرح کنن ودر نهایت دوستان شورا  پاسخگو باشن؛

بدون هیچ مقدّمه ای و به صورت کاملاً صریح،شفاف و قاطع حرف ها یکی پس از دیگری زده شد به گونه ای که بنده در این چند ساله کمتر

شاهدِ اینچنین جهشِ غیرتی در همشهریانم بوده ام ؛

تنش،چالش،رگِ غیرت و تعصّب،جسارت و گاهی لبخند،در کلامِ بچّه ها موج میزد . . .

اینکه اعضای شورا با فراخیِ سینه(سعه ی صدر) به حرف هایِ تند و تیزِ بچّه ها گوش دادن واقعاّ قابلِ تقدیر بود . . . !

صحبتها به درازا کشید و اعضای شورا هم هرکدام به گونه ای سفرهٔ دلشونو در موردِ‌ پروژهٔ میدان امام رضا(ع) پهن کردن که برای ما تازگی داشت !

آقای ولیان در پاره ای از کلام،از کوره در میرفت که این امر هم به نظرِ بنده به نوعی نشون دهندهٔ غیرت و وطن پرستی ایشون بود که امیدواریم در

مورد پروژهٔ عظیمِ میدان هم با همکاری شهردار محترم با همین غیرت و تعصّب جلو برن تا ان شاءالله بزودی شاهدِ اتّفاقاتِ خوبی در این قصّه باشیم ؛

حداقّل برآیندِ این جلسه،تلنگر بزرگی بود که به منتخبینِ شهر وارد شد تا با جدیّت و همیّت بیشتری در موضوع میدان ورود پیدا کنند ؛

مقرر شد تا 10روز دیگه اخبار جدید و خوشایندی در مورد میدان شنیده بشه /.

شورای اسلامی خضری دشت بیاض تکیه گاه و نقطهٔ امید بخشِ همشهریان بوده و امیدواریم در راستای رسالت خودشون،کارنامهٔ درخشانی رو

در پایان این دوره به همشهریان تحویل بدن هرچند که تا این لحظه هم تلاش و پیگیری های ایشون قابل تقدیر و ستایشه . . .

شهرداری خضری دشت بیاض

خضری شهرآرزوها

شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری خضری دشت بیاض

" روی تصــاویـــر کلیکـــــ کنینـــــ "

 • حسن خسروی خضری

جهـادگـرانِ راستینِ عرصـهٔ خدمت بـه جامعـه . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۱۰ ق.ظ
به بهانهٔ حادثهٔ غمناکِ پلاسکـو  و به همّـت هیئت امنای محترمِ مسجد صـاحب الـزمـانِ شهرکِ میــم،مراسمِ یادبودِ شهدای آتش نشان
 در محـلِ مسجـدِ صاحب الزمان برگزار گردید ؛
در این مراسم به صورتِ نمادین از نیروهای آتش نشانِ شهرمون تقدیر شد . . .

اتش نشانان خضری
شکلک های محدثه
 • حسن خسروی خضری

حاج آقای بهجت

جـــوان : حــاج آقـــا یــه ســوال داشتــــم؟

آقــای بهجت بـــا خوشــرویی فرمــودنــد : بفــرمــاییــد

جـــوان گفت : حـاج آقــا چیکــارکنـــم کــه از عبــادت لــذّت ببــرم؟

آقـــا بـــا همـــون لبخنـــد زیبــاشون فرمـــودنــد : شمــا نمیخـــواد کــاری بکنی کـــه از عبـــادت لــذّت ببـــری!

شمـــا لــذّت هــــای دیگـــه رو تــرک کــن

لــذّت عبـــادت خــودش میـــاد سراغـت . . .

3.gif

مقام معظم رهبری

عطامحمدخسروی

 • حسن خسروی خضری

فضای مجازی خضری

z-2520rozen.gif

ایـن روزا خضــــریِ مـــا،خیلی مجـــازی میـزنــــه

هرکسی تــو این فضــا،فـوتی بـــه ســـازی میــزنــه

مـــوجِ خـــــاوران کــه مجمــوعــه ای از زندگیـــه

مدیـرش هیـــچ کسی نیست،فقـط علی حیـدریـــه

داره مـوجش یـواشی،تبدیــلِ اقیانــوس میشــه

هرکسی از هــرکجــا،بــا کـانــالش مأنـوس میشـه

یکی کانـــالِ تصـــاویـره،پُــر از خاطـــره هــــاس

کفتـــرِ خاطــــره هــــامـــون،توی این کانال رهـاس

علــی آقـــا،تصـــاویرِ مـــــا رو آلبـــوم می کنـــه

همـــه جـــوره از قدیمــــا،یــــادِ مــــردم می کنـــه

یــه گـروه خضــرائــه کـه،کمی سیاسی میزنه

گاهی هــم لبــاس سبــــز،به جالبـــاسی میزنــه

یکی هست اصــول گـرا،یکی از اصلاحـات میاد

اگــه کــوتـــاه نیایی،بـــا لنگِ کفـش بـرات میــاد !

رضـایی مدیـــرگـروهــه،داره بیــــل مکــانیکــی

بـــا بیلــش،بچّـــــه هارو جــــم میکــنه یکی یکی

یـــه گروهـــم رفقـــاس،زیـادی قانــــون نـــداره

اگه تـــوش رفتـــه باشـــی،فرقی با زندون نـداره

یکی بـه چپ میزنه،یکی به راست،یکی خلاص

یکـی از آبِ کـــــوه میگـه،یکـی پیــشِ کفتـــراس

کــانـــالِ شـــورای مـــا،عمـــــران و فعّــالیتـــه

از میـــدون تـوش خبـری نیس،فک کنم تو پاکتـه !

علی آقـــا خبراشــــو،تـــوی کــانـــال میـــذاره

امّا میدون که درست شه،توی خضـــری بهـــاره . . .

 • حسن خسروی خضری

خب به شکرانهٔ الهی،نماز باران در محلِّ مسجد جامع مقدّس خضری برگزار شد ؛

مهمان ویژهٔ شهرمون،حجه الاسلام اصفهانی امـام جمعـهٔ قـاین بود که جهت برگزاری نمـاز تشریف فرمـا شده بود ؛

قرار بود طبقِ دعوتی که ستاد نماز جمعه و سازمان تبلیغات اسلامیِ خضری دشت بیاض از حاج آقای اصفهانی داشتن،نماز باران به

امامت ایشون برگزار بشه . . .

ولی بنا به دلایلی نامعلوم علی رغم دوبار هماهنگی این اتّفاق نیفتاد و در نهایت حاج آقای مدنیِ خودمون،با حالتِ خضوعِ خاصی

امامتِ این نمازِ پربرکت رو بر عهده گرفتند ؛

نکته مهّم در این بین،اشک های دوشت داشتنیِ مُلّا حسینِ محمّــدپــور بود !!؛

حسین آقا در حالیکه ائمه رو می دید،با اونا گفتگو میکرد،اشک می ریخت و استغاثه میکرد . . .

می گفت که سیلاب راه افتاده و داره از کنار ما رد میشه ! ؛

باید عوض بشیم تا نهرهایِ روان سهمِ ما بشن ؛

چشمِ دلش باز شده بود ؛ همانگونه که بارها می گفت ؛

حالتِ بسیار عجیبی داشت،،،

خدا حفظش کنه ؛

0-2gelebloem.gif

شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

سفـری بـه ارتفاعـاتِ بکـر و دست نخـوردهٔ خضــری . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۰۹ ب.ظ

خب بعد از نزولِ بارش رحمت الهی بر پیکره خضری دشت بیاض و تازه شدنِ جانِ شهر،می طلبید که سری هم به کوههای

اطراف خضری بزنیم تا ضمنِ ریکاوری جسم و جان،تاثیرات بارندگی رو در کوهپایه های شهر بیشتر حس کنیم . . .

به سمت بالا حرکت می کنیم و کم کم از مشغله های شهر فاصله میگیریم ؛

خاکهای کوهپایه اثراتِ بارون رو در دلش به خوبی حفظ کرده و رطوبت زیادی رو در سطح خودش نگه داشته ؛

هوای پاک و طبیعتِ فوق العادهٔ کوه،انرژی و اکسیژن لازم رو به ریه هامون تزریق میکنه به نحوی که گویی دوباره متولّد شده ایم ؛

سکوت و عظمتِ کوه،ما رو غرقِ آرامش و نشاط می کنه و برای مدّتی که مهمانش هستیم به ما درس افتادگی میده در عینِ سربلندی ؛

z-2520met2520bloemen.gif

در دلِ کوهها به راحتی میشه خصائل اخلاقی رو به کمال رسوند و ملکات فاضله رو کسب کرد ؛

از نظر قرآن کریم،کوهها از آیات بزرگ خداوند هستن و در خودشون اسراری دارن که نهایتاً باعث آرامش زمین شده و اون رو

برای انسانها قابل سکونت می کنه ؛

tulpenglitterlijn.gif

خضری شهرآرزوها

کوههای خضری

کوههای خضری

کوههای خضری کوههای خضری کوههای خضری

کوههای خضری کوههای خضری کوههای خضری

 • حسن خسروی خضری

راه هایی ساده برای رفتن به باغ بهشت از میانِ کوچه های مهربانی . . .

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ب.ظ

خداوند مهربون یـه موهبتِ خیلی خوب که به بچّه های خضری دشت بیاض عطا کرده،خیرات کردن و همّت گماشتن به امور خیره ...

این نعمتِ الهی،ناخوداگاه باعث رشد و تعالیِ شهرمون شده و آبشار برکت و رحمت رو از آسمون به سوی شهرآرزوها روانه کرده ؛

اگه تا حالا هم نگاهِ فرشته های مهر به سمت خضری دشت بیاض دوخته شده بخاطرِ وجودِ نیکوکاران و خیّرین مؤمنی بوده که

بــی هیـــچ ادّعــایــی بــر تابلـــوی اعتــلای ایـن خطـــه نقـش آفرینــی کرده انــد/.

3.gif

ــــ تبدیـل بـافت فرسـوده بـه یک فرصـت(به همّتِ مهندس حسین اسماعیلی)

مهندس حسین اسماعیلی خضری

ــــ گـود زورخــانــهٔ شیــرِ خــــدا (به همّتِ حاج حسین مهربان)

حاج حسین مهربان

" با سپاس فراوان از مهندس جوادی و اعضای محترم شورای اسلامی شهرخضری دشت بیاض "

شهرداری خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

چند تا مَـرد ، زدن گره به دارِ قالیِ حسین(ع)

حسن خسروی خضری | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۲۲ ب.ظ

چند تا مــرد،چنـدتــا گــره،واســه ثــواب بـــه دار زدن

مُخشــون هنــگ شــده بــود،امّــا اونــو بکــار زدن

شــرفی بــا ذوق و شــوق،نخهــا رو زیبــا دف میـــزد

هــادی نظـم خوبی داشت،گـره رو بـا هدف میـزد

رییــــسِ انجمــــــن انگــــار،کـــارشــــو بلـــد نبــــــود

امّا دستــوک زدنــش،خدایی خیلـــی بــــد نبــــود

حــاج آقـــا دلآرامـــی،پــودکـــشو روی گـُـل میـــــزد

نقشــــــهٔ قالـــــیِ مــــا رو،مُـــدلِ زابــــل میـــــزد

پودکشو : پودکش رو

.......................................................................

بافت قالی در خضری

بافت قالی در خضری بافت قالی در خضری بافت قالی در خضری

 • حسن خسروی خضری

حس و حالِ امامزاده عبدالله کارشک در یک جمعه شب . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۰۲ ب.ظ

از خضری که راه می افتیم با گذر از روستاهای خاطره انگیزِ فیض آباد،مزداباد و بسکاباد به مأوای عاشقی و روستایِ زیارتی کارشک می رسیم؛

کــارشک بــا وجــودِ متبــرّکِ امــامــزاده عبدالــله،کم کم داره به قطبِ زیارتــی و سیاحتــی قاینات و خراسـان جنـوبــی تبدیل میشه . . .

فضای اطراف امامزاده با همیاری مردم و همکاری اداره اوقاف وامور خیریهٔ شهر خضری دشت بیاض،داره روز به روز زیباتر و معنوی تر میشه تا

درآینـــدهٔ نزدیک بتــونـــه بــه صــورت شایستـــه زائــران و مجـــاوران رو میــزبــانی کنـــه ؛

آینـــه کـــاریِ داخــل حــرمِ امــامـــزاده پیشـــرفتِ خــوبی رو داره و درخششِ نـــور عرفـــان و معنــویّت در این فضـــا مـــوج میــــزنــه ؛

معمولاً اهالی خضــــری دشت بیاض در طـول هفتــه و بویژه پنجشنبــه شب و جمعــه شب ها در این مکان زیارتی حضـــور پیــدا کرده و بـــه

عبـــادت و زیـــارت مشغـــول میشــن ؛

دوستـــانِ زیـــادی در این امامـــزاده افتخـــار خــادمی رو دارن کـه در بینِ اونـــا حاج محمّدِ رحیمی "چهرهٔ خستگی ناپذیر و دوست داشتنی" و

و همکار عزیزم کربلایی حسین حسینیان نقش پر رنگ تری رو دارن .

حاج محمّد رحیمیِ عزیز،چند سالی میشه که بیشتر اوقاتِ خودش رو وقفِ این امامزادهٔ لازم التعظیم کرده و برای اعتلای این مکان از هیچ

کوششــی دریـــغ نمی کنــــه ؛

اینکه حاج محمّد آقا اینگونه جذب امامزاده شده و داره شبانه روزی برای ساختارِ فرهنگی و معماری این بنا تلاش میکنه واقعاً شایستهٔ تقدیر و

ستایشــه و بایـــد قــدردانِ زحمــات و خدمــات این قبیــل افــراد باشیــــم . . .

توفیـــقِ خدمــت و تندرستـــیِ همـــهٔ خادمـــای عـزیـــزِ امــامــزاده رو از درگاه خداونــدِ قــادر مسئلت داریـــم .

محمدرحیمی کارشک

http://s3.picofile.com/file/7405064187/4.gif

 • حسن خسروی خضری

 رو بـــه قبلـــه خـوابیــدن به عنوان یک عملِ مستحب که در روایات مورد سفارش قرار گرفته به گونه ایست که هنگامِ

خوابیدن،انسان بر پهلوی راست بخوابد و در این هنگام صورت و جلوی بدن انسان رو به قبله قرار گیرد،شبیه حالتی که انسان را

در قبر قرار می دهند.مقیّد بودن به این امر آثار و برکات متعددی دارد . . .

بسیاری از آثارِ رو به قبله خوابیدن بخصوص آثار تربیتی آن،صرفا مربوط به همان توجّه و رعایت جهت قبله در ابتدای خواب می باشد،

لذا بر فرض هم که انسان در طولِ مدّت خواب با غلطیدن جهتش پشت به قبله گردد،از آثار این توصیه دینی بهره برده است و

لزومی ندارد که رو به قبله بودن در تمامِ مدّت خواب رعایت گردد .

   حالـــــتِ محتضـــــــــر 

شایسته است که شخص مسلمان را در حالِ احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند،به‌طورى که کف پاى او به جانبِ

قبله باشد؛بسیارى از فقهاء این عمل را برخودِمحتضر در صورتى که قادر باشد و بر دیگران،واجب دانسته‏ اند و بهتر است

احتیاط در انجام آن تـرک نشــود ؛

واژهٔ «احتضار» از ریشه «حضر» به معنای حاضر شدن گرفته شده است ؛

شروعِ وقت احتضار زمانی است که روح به حلقوم می‌رسد،در این زمان شخص مشرف بر مرگ می‌شود و به طور کلی از دنیا

روی برمی‌گرداند و رو بـــه ســوی عالــم آخـرت می‌کند .

 z-010.gif

شکلک های محدثه

 • حسن خسروی خضری

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ! ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭِ ﺗﻮ ﭼــﻮﻥ ﻭ ﭼـﺮﺍ ﮐـﺮﺩﻡ، ﺧﻄﺎ ﮐــﺮﺩﻡ ……

ﻭ ﮔــﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺍﻣﯿــﺪﯼ ،ﺗﮑﯿــﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﮐﺒﺮﯾــﺎ ﮐﺮﺩﻡ، ﺧﻄﺎ ﮐــﺮﺩﻡ ……

ﺍﮔــﺮ ﺟــﺰ ﺑــﺮ ﺗــﻮ ؛ ﺩﻝ ﺑﺴﺘـﻢ ﺑﻪ ﻟﺬّﺕﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿـﺎ ﺣﻼﻟــﻢ ﮐﻦ ……

ﻭﮔــﺮ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻋﺸــﻖ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨــﺎﻥ ﻣﺒﺘــﻼ ﮐﺮﺩﻡ، ﺧﻄﺎ ﮐـــﺮﺩﻡ ……

ﺍﮔـــﺮ ﺍﺳﻤﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺰ ﺍﺳـــﻢ ﺗـــﻮ ﺁﻣﺪ ﺑـــﺮ ﺯﺑــﺎﻧــﻢ ،

ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧــــﻢ ……

ﻭ ﮔـــﺮ ﺩﺭ ﻧﯿﮏ ﺭﻭﺯﯼ ؛ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯﺷﮑـــﺮ ﻭ ﺩﻋـــﺎ ﮐـﺮﺩﻡ، ﺧﻄﺎ ﮐـــــﺮﺩﻡ ……

ﺍﮔــﺮ ﻟﻐــــﺰﯾﺪﻩ ﮔﺎﻫــﯽ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﭘﺎﯾـــﻢ ، ﺑﺒﺨﺸﺎﯾــــﻢ ؛

ﻭ ﮔـــﺮ ﺍﺯ ﻓــﺮﺵ ﺯﯾـــﺮﻡ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﭘــــﺎﺭﺍ ﻓـﺮﺍ ﮐــﺮﺩﻡ ، ﺧﻄﺎ ﮐـــــﺮﺩﻡ ……

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــﻪ ﮔﻔﺘـــــﻢ ﻋﺸــــﻖ ﺭﺍ ﺩﻳــﺪﻡ

ﻧﻔﻬﻤﯿــــﺪﻡ ......

ﮐﻪ ﻋﺸــﻖ ﺍﻭّﻝ ﻭ ﺁﺧـــﺮ ﺗـﻮﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﺁﻓﺮﯾﻨــــﺎ،ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﮐــﺮﺩﻡ ... (برگرفته)

باران خضری
شکلک های محدثه
 • حسن خسروی خضری

تلنگر کوچکی است باران ، وقتی فراموش می کنیم آسمـــان کجـــاست !

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۴۴ ب.ظ

دیشب رنگ و روی آسمــونِ خضــری دشت بیـــاض با همهٔ شب های زمستون فرق داشت ؛

دلش خیلی پُر بود و حسابی بغضشـــو رو سرمــون خالی کـــرد ؛ خدا رو میگم !

به پنجـــــرهٔ خیالــم خیره شده بــودم و داشت یواش یواش اشک از ناودونِ چشمـــام جــــاری می شد ؛

قلبِ ابرهای آسمــــون تند تند میــــزد و بارش ارادتِ بی انتهــــای الهی،شدید و شدیدتـــر . . .  ؛

قطره های بارون بر لبانِ خشک و ترک خــــوردهٔ خضری دشت بیــــاض لیـــز میخـــورد و تمامِ خاطره های روزهای بارونی تداعی میشد ؛

خدایــــا بخاطــر اینهمــه مهربونـــی ، ممنونتیـــم . . .

" دو رکعت نمــازِ شکـــر،فرامــوش نشـــه "

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

باران خضری

باران خضری

http://s3.picofile.com/file/7405064187/4.gif

 • حسن خسروی خضری

کارگــاه بافتِ فـرشِ عتبــات عالیـــات در خضــری

حسن خسروی خضری | شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۳۸ ب.ظ

با توجه به استعداد و ظرفیت منطقه،تقبل بافت فرش و راه اندازی کارگاه قالی بافی عتبات عالیات،یکی از راه های ارادتِ بانوان ولاییِ

خطّهٔ خضریه که به عشقِ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قدم در راه خیر بافت قالی نهادند ؛

درب منزلِ شهید ولی زاده رو که باز می کنیم،عطرِ حضورِ شهید رو در فضای ساده و بی آلایشِ منزلش با تمام وجود میشه احساس کرد؛

از راهروی حیاط عبور می کنیم،به کلبهٔ محقّری میرسیم که روزگاری شهید ولی زاده رو درخودش پرورش داده . . .

در اتاقِ شهید،بانوانی مؤمن و ولایی رو می بینیم که همه روز با دستانی معطّر به رایحهٔ خوشِ وضو،گره بر فرشی میزنن که قراره یه روزی

زیرِ پایِ زائران کربلا پهن بشه ؛

خوشا به سعادتِ این عزیزان که خداوندِ متعال توفیقِ این امرِ مقدّس رو بهشون داده ؛

"روی تصــاویر کلیــک کنینــ"

کارگاه قالی شهید ولی زاده خضری

قالی عتبات عالیات در خضری قالی عتبات عالیات در خضری  قالی عتبات عالیات در خضری قالی عتبات عالیات در خضری

 • حسن خسروی خضری

یکی از مهمترین عواملِ امنیـت پـایـدار،حفظ و پاسداشت همگانی وحدت،حولِ محور عقاید اصیل مکتبِ ولایت ، عاشورا و مهدویت است .

به گفته امام راحل مان(ره) تمام مقصد ما مکتب ما است و همه باید بر این مکتب متّفق باشیم و در جهت اتصال به هم بکوشیم ؛

واقعاً تا حالا فکر کردین که چقدر برای امنیت این کشور هزینه شده است . . .؟

چه شهیدانی که پرواز کردن تا من و شما راحت بخوابیم ؛

چه اسیرانی که رنج های طاقتِ فرسای دورانِ اسارت رو تحمّل کردن ولی باج ندادن و وطنشون رو نفروختن ؛

این امنیت،آرامش و ثبات رو زمانی بیشتر می فهمیم که حوادث سوریه،عراق،یمن،بحرین و پاکستان رو می بینیم ؛

حوادثی که قرار بوده سر جمهوری اسلامی ایران در بیارن ولی به لطف اقتدارِ نظام هربار با شکست روبرو شدن ؛

الان هم دشمن هر لحظه مترصّده تا از کوچکترین شکافِ بین ما برای ضربه زدن به پیکرهٔ نظام سوء استفاده کنه وبه ما ضربه بزنه ؛

قدر این امنیّت رو بدونیم ؛ بیشتر قدردانِ اسرا،جانبازان و شهدای کشورمون باشیم . . .

قدرِ نعمتِ با برکت و مقدّس رهبـــری عزیزمــون رو بدونیم ؛

خضری شهرآرزوها

باغ ییلاقی در خضری

 • حسن خسروی خضری

حــــال و هـــوای بهشتِ خضـــــری در عصرِ یک پنجشنبهٔ زمستانی!

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۹ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

یک دانــه شمـــع 

  یک شیشـــه گــلاب

    یک دستمــال نمـــدار

                                         چه خانه تکـــانی ساده ای دارند ؛ مردگـــان . . .

به بهانهٔ هفتمین روزِ درگذشت مرحوم مغفور شادروان " حــاج سیــّـدمحمّــد سعیـــدی " (قرائت فاتحه)

" مجلسِ ختمِ مرحوم،با مداحی کربلایـی علی حیــدری و سیّــدمحمــود سعیــدی در محلِّ قبرستان خضری برگزار گردید "

. . .  روی تصـــاویـــر کلیـــک کنیــن . . .

قبرستان خضری


شکلک های محدثه

 • حسن خسروی خضری

و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین(قضاوتِ تاریخ!)

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۱۲ ب.ظ

خضری شهر آرزوها

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

روزگاری تـاریخ قضــاوت خواهــد کـــرد ؛

و قضـاوت تاریـــخ صریــح و بُرّنــده و بی‌رحــم خواهــد بــود ؛

روزگــاری تــاریخ به آینــدگان خواهـد گفت که بر ســر حیثیت و شرف و کیــانِ خضری دشت بیاض چه آمده است؟

چـه‌ها فروختنـد؟ و به چـه قیمتـی؟ چـه خریدنـد؟ و به چـه قیمتـی؟!

روزگـاری تـاریــخ قضـــاوت خواهـد کـرد ؛

همـان طـــور کـه امـروز قضـــاوت می‌کنـد؛ مـدّرس را و بنی‌صــدر را ؛

آن روز تکلیفِ سربلنــد و سرافکنــده معلــوم می‌شـــود !!!

اول می‌خواسـتم شعر بنویسم و فریـادم را در لفـافِ لطافت بپوشانم اما دیدم دیگر سلاح سردِ سخن کارساز نیست و باید خطبه خواند!

خطبــه‌ای آتشین و صریــح از روی سرمشـق ذوالفقــاری خطبـــه‌های امیــرالمـومنیــن(ع) ؛

خطبـــه‌ای که بتوانـــد به محضـــر مدافعـــان سینـــه شکستــــه ولایــت عرضـــه شوــــد ؛

آری تاریــخ قضاوتتـــان خواهــد کــرد،همان طــــور که امروز قضـــاوت می‌کنـــد ؛

تاریخ خواهد گفت که در یک‌ بازه زمانی،جوانــانی از خطـهٔ خضــر(ع) بودنــد که آرام و بی‌صـــدا از درون سوختنـــد تا مبـــادا حــقِّ شهرشان

پایمـــال شود و خـــون بسیجی‌هــــای روح‌الله و شهـــدایِ خاکشان بی ثمر بماند . . .

همت‌های بلنـــدی بودند که حـرف‌هـــای درشت و ناســـزا و تهمــت هـــای واگرایـــی را به جـــان خریــدنــد و مظلومــانــه پای خیبرِ خضری

ســـر دادند،اما دل به ترس از منـافق و انفعــال هرگــــز !

تازیـــخ خواهــد گفــت که چگونـــه آبِ خضـــری دشت بیـــاض را بــه تـــاراج بردند و حــقّ منطقـــه را بــه آمـــاج ؛‍!

بســــم الـــله الرحمــــن الرحیـــم
" اقتــرب للنـــاس حسابهـــم و هـــم فی غفلـــهًْ معرضـــون : حسابشان نزدیک شــده است و آنـــان در بى خبــرى رویگرداننــد "

 • حسن خسروی خضری

چند نگاه زیبا به طبیعت خضری با پس زمینهٔ کوه برفی

حسن خسروی خضری | جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۱۶ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری
اکثرِ اوقات حرکت از روی نقشه و برنامه منتج به هدف نمیشه و  انسانها مجبورن که تیکه تیکه های پازلِ آرزوهاشون رو به گونه ای کنار هم

بچینن که به صورتِ کوتاه مدّت اونا رو قانع کنه و دلخوشیهاشون به فراموشی سپرده نشه ؛

ولی در شهر آرزوها همه چیز با برنامه و طبقِ جدولی که خدا برامون طراحی کرده داره پیش میره ؛

مسئولین خضری دشت بیاض علی رغم همهٔ موانع و مشکل تراشی هایِ گذشته و حال،تونستن با اتکّال به خداوند رحمان و تعاملاتِ

واقع بینانه با مسئولینِ شهرستان قاینات،گامهای خودشون رو به سمتِ برنامه های آیندهٔ شهر نزدیکتر کنن و این گامهای ظریف،

باعث شده که بچّه های خضری دشت بیاض از دل مشغولی دربیان و مشغولِ دل بشن ؛

اعتقادِ قلبی دارم که اگه در راهِ هدف همچو فرهاد محکم باشیم،همهٔ مشکلات برامون شیرین خواهن شد و به سرعت مسیرِ عشق

هموار خواهد گشت ؛

راستگویی و یکرنگیِ مسئولانِ خضری دشت بیاض باعث شده که به مرورِ زمان همهٔ مسئولانِ شهرستان و استان نگاهشون رو

به سمتِ چشمهای مهربانِ ما خیره و بهتر از گذشته ما رو تماشا کنن ؛

به شکرانهٔ الهی و با پیگیری های مستمرِ مسئولینِ شهرمون،بالاخره نمایندگی کمیته امداد خضری دشت بیاض به اداره

ارتقاء پیدا کرد و دوباره بوی خوشِ خوشبختی در فضای شهر پیچید . . .

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com
جناب آقای لطفیان که در طیِ سالیان،خدماتِ زیادی رو برای شهرمون به یادگار گذاشته بود،
 بــا خداحافظی از شهــرِ آرزوهــا راهـیِ قاین شـــد .
جناب آقـای محمّـد چرمـه از همشهریانِ بنام و با اخلاقِ شهر آرزوها که کارنامه های درخشان ایشون در زیرکوه و قاین
 بر هیچ کسی  پوشیده نیست به وطن بازگشت و هدایت کمیته امدادِ خضری دشت بیاض رو عهده دار شد ؛
بــــرای هـــردوی این بزرگـــــواران توفیـــــق و تنــــدرستی  رو آرزومنـدیــــــــم /.
لطفیان خضری
کمیته امداد خضری
 • حسن خسروی خضری

وقت نماز باران است ؛ وقت بلغور "خضری دشت بیاض تشنه است"

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۰۷:۱۸ ب.ظ
بلغور خضری
4.gif

دلــم هــوس کــرده کــه بــاز،بلغـــور و دیگ عَلَــم کنـــم
بــرای آتــش زیـــــر دیگ،شـاخـــه و کُنــده جـــم کنــــم
بـایــد کــه بـــا عبـــاس آقــا،تمــــاس بگیـــرم همینــــک
بگـــم بــــرای جمعـــــه ای،بـــاید کـه جــم کنیـم کـمــک
بدیــــم بـــه آشپـــزخونـــه کــه،نعمـت اُجــاقو بـار کنــــه
چــراغــــی از استجـــابـت،روی دلــــش ســــــوار کنــــه
همشهـــریـــای سن بــــالا،بلغـــــــورا رو هــــــم بـــزنن
دعــــا کنــن فرشتــــه هـــــا،به شهــــرمـــون نــم بـزنن
تشنـــــــهٔ آبــــه شهــرمــــون،از کُنـــدرش تـــا تَغشـــی
زمیـــن داره دل میـــزنـــه،خـــدای من غافـــــل نشــــی
شایــد نمـــــازِ بــارونـــــم،چشـــمِ هـــــوا رو بــاز کنـــــه
اشک بــــریــــزه از آسمــــون،خـــدا ما رو لحــاظ کنـــــه
اون روزا بـــابـــــا جبهــــه بــود،چه بـارونــایی می باریــد
از شدّتِ بــرفِ زیـــاد،خضــــری همیشــــه بـــود سفیــد
بــابــــابزرگ پــــارو میکــــرد،بـرفــــا رو از تـــــوی حیـــاط
سرمــــا و یخبنــــدونی بــود،امّــا پـر از شــور و نشـــاط
آب میــومــد از دلِ کــــوه،صـــدایِ "رعــد و بــرق" زیـــاد
برکت میــومــد شب و روز،ســـــاده بودیمـــو بیســـــواد
جوونـــــا همـــــدوش پــــدر،دنبــــالِ یک لقمــــه حـــلال
نمـــــازا بـــــود اولِ وقـــت،زندگیــــــا خیلــی بـــــاحـــال
شب ها کنــــارِ همدیگـــه،دورِ چـــــراغ موشـــی بودیــم
چکمــــال و تفتـــون بــود و مـا،فـارغ ازین گوشـی بودیــم
بــرف روی قــــوسِ خــونه ها،خونــه هامون خشت وگِلی
پـلاس و جاجیـــم وگلیـــــم،بــدونِ مبــــل و صنـــدلـــــی
 • حسن خسروی خضری

رزق و روزیِ حلالِ اهالی خضــری دشت بیــاض"مایهٔ خیر و برکت منطقه"

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

شب چلــه بر همهٔ اهالی خونگرم خضری دشت بیاض خوش بگذره

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۶ ب.ظ

شب چله خضری دشت بیاض


"روی تصــویر زیــر کلیــک کنیــن "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شب چله خضری دشت بیاض

چال شده : به فراموشی سپرده شده

کال شده : کنایه از  کمرنگ شدن میوه های پاییزی در سفرهٔ  یلدا

 • حسن خسروی خضری
اگه دارایی در دستِ کسانی باشه که دارای اراده ی نیرومند و تملکِ نفس نیستن و یا نمی‌تونن نفسِ خودشونو کنترل کنن،درحقیقت
این دارایی به منزله‌ی دام و سرچشمه‌ی بلا و گرفتاری تلقّی میشه و میتونه انســـان رو بـــه تبــاهی و نابــودی بکشونه ؛
خداوندِ قادر در حقیقت به همهٔ انسانها ظرفیتی رو عطا نمـوده و اونا رو در قبال این ظرفیت به چالش کشیده و مورد امتحان قرار میده.
تعدای از ما با نعمتهایی که خداوند بهمون بخشیده دچار غرور و خودستایی میشیم و در میانهٔ راه به بن بستی میرسیم که متاسفانه
راه برگشت هم نیست و اونقدر اراده مون تضعیف میشه که حتّی اعتماد به نفس و جایگاه اجتماعیِ خودمون رو هم از دست میدیدم .
در میانِ ما آدما،افرادی هم پیدا میشن که از پتانسیل ها و ظرفیتی هایی که خداوند بهشون داده حداکثر استفاده رو میبرن و
پازلِ موفقیّت رو روز به روز کاملتر میکنن به گونه ای که به راحتی آیندهٔ خودشون رو به دست میگیرن و برای اون تصمیم گیری میکنن .
خضری دشتِ بیاض از قدیم الایام در پرورشِ انسان های بزرگ و خلّاق زبانزد بوده،انسان هایی که تونستن با اتکّال به قوّهٔ ایمان و اراده،
دنیای اطرافِ خودشون رو تسخیــر کنن و نقـش های زیبــایی رو در اون گــره بزنن .
مهندس مهدی صمدی خضـری،از جمله همشهریانیه که در دامانِ پاکِ خاکِ خضریـایی پرورش یافتـه و به ارادهٔ راسخِ خودش
جامــــهٔ عمـــل پوشـــانده است.
مهندس مهدی هیچگاه از خواستن و پرسیدن خسته نشد و با ذهنِ خلّاق و اندیشهٔ نابِ خودش موانعِ رشد رو از پیشِ پا برداشت و
بـــه جــــایی رسیــــد کــه امـــــروزه نــه تنهــــا بعنــــوانِ یک کــارآفـــرینِ نمـــونــه در داخــل کشـــور مطــرح شـده کـــه در
 صادراتِ تولیداتِ متنـوعِ سـازه های بـادی  به کشورهایی ازجمله  عراق و افغانستان هم گامهای شایانی رو برداشتـه و
در ورود ارز بـه داخـل کشـور تاثیـر بسـزایی داشتـه است .
انرژیِ مثبت،اخلاقِ نیکو،شهامت و تعامل با قشرهای مختلفِ جامعه،از جمله مؤلفه هاییه که در وجودِ مهندس موج میزنه و تونسته
 وجودش رو به شخصیتی متفـــاوت و ممتـــاز تبدیـل کنــه ؛

وسایل شهربازی
مهدی صمدی خضری
http://s3.picofile.com/file/7405064187/4.gif
 • حسن خسروی خضری

به چاهِ حجت آباد کن نظر دوست ؛ نمی بینی از آن دیگر ثمر دوست !

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ب.ظ

چاه حجت آباد خضری

از یک بابت خوشحالیم که چاههای کشاورزی کارتی شدن و خب این موضوع  کمک شایانی کرد که برداشتهای بی رویه از

آبِ سفره های زیرزمینی متوقف بشه و به نوعی نزدِ نسلهای آینده،کمتر احساسِ شرمندگی کنیم . . .

ولی اینکه چرا این روند با برنامه ریزی و کارشناسی شده انجام نشد،سؤالِ بزرگی رو در ذهن خیلی از دوستان بویژه

قشرِ مظلوم و محرومِ کشاورز بوجود آورده !

منطقهٔ خضری میتونه کاملاً مصداقِ این موضوع باشه،چون علی رغم توضیحاتِ کشاورزان برای مسئولینِ ذیربط،چاه حجت آبادِ خضری که

تنها چاهِ کشاورزی های شخصی در خضری به شمار میرفت شاملِ این محدودیت ها شده و این امر نگرانی های کشاورزان ما رو

دوچندان کرده تا جاییکه امسال کشتِ گندم تقریبا در مزارع شخصی صورت نگرفته و متاسفانه تعدادی از زمین های زعفران هم تا

این لحظه هنوز زاج اوی(زاج آب) نخورده است.

آقای نژادحسین در زمانیکه فرماندار قاینات بودن به کشاورزانِ ما پیشنهاد دادن که بجای آبِ کوه،امتیازِ دو حلقه چاهِ آب رو

دریافت کنن که متاسفانه دو یا سه تن که از شهروندان که خودشونو زرنگ داشتن به خضری خیانتِ بزرگی کردن و

با این طرح مخالفت نمودند .!!!

در هرصورت انتظار داریم که مسئولینِ محترمِ شهر فکری بحالِ این قضیه بردارن و کشاورزی خضری رو نجات بدن .

 • حسن خسروی خضری

راه قانـــون یعنـــی چـــی ؟!

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶ ب.ظ
خضری دشت بیاض
ღعکسهای متحرک عاشقانهღ
خداییش دو ساله که ما بدون هیچ تنشی داریم به زندگیمون توی خضری دشت بیاض ادامه میدیم . . .
گفتیم دیگه بهونه دست مسئولان ندیم که مثل آقا موسی بگن شما واگرا هستین !
باور کنید با نشستنِ دکتر کهن ترابی بر مسندِ فرمانداری قاینات و تکیه زدنِ جناب آقای گلچین بر کرسیِ بخشداریِ بخش نیمبلوک،
خیلی از حاشیه ها و حرف و حدیثها در خضری دشت بیاض خاموش شد .
خداییش هر نسخه ای که دولت تا این لحظه برامون پیچیده،هرچند برخلاف میلِمون هم بوده اطاعتِ امر کردیم از جمله :
ـــ  احداث چندین حلقه چاه برای روستاهای اطراف در حالیکه کشاورزیِ شخصیِ خضری با مشکل جدّی آب روبرو بوده و هست
ـــ گذاشتنِ نامِ بخش بر روی اسلام آباد (از خیانت های مهدی اخلاقی پور،فرماندار وقتِ قاینات)
ـــ مخالفت با شهرستان شدنِ ما درحالیکه بعد از ده سال انتظار،همه منتظر خبرهای خوشی از آخرین جلسهٔ هیئت دولت در  مشهد بودیم و
    متاسفانه با یک نه گفتن همهٔ آرزوها بر باد رفت و همشهریان شوکه شدند(از خیانت های قهرمانِ رشید،استاندارِ وقتِ خراسان جنوبی)
ـــ احداثِ کارخانهٔ فولادِ سیاسی در دشتِ خضری که یک دشتِ کاملاً بحرانی و ممنوعه اعلام شده است .
حالا شما ؛
شما مسئولِ محترم،که مدام خضری دشت بیاض رو به واگرایی متهّم میکنی اگه جای ما بودی چه اقدامی انجام میدادی هاااا؟؟!!!!
وطن ناموس و هویّت انسانهاست ؛
مگه میشه ناموسِ شما به تاراج بره و شما دست روی دست بذارید؟!
شما رو به جدّتون قسم مردم خضری دشت بیاض رو درک کنین ؛
ما از رشید،اخلاقی پور و اون مردکِ از خدا بی خبر،انتظاری نداشتیم ولی به قران قسم به دکتر کهن ترابی و آقای گلچین صادقانه
دل بسته ایم و انتظار نداریم ما رو روزی دور بزنن .
مردم ما به این بزرگواران اعتماد کردند .
قانون یعنی اینکه،ما دیگه از دور خوردن خسته شده ایم .
این چه قانونیه که فقط برای خضری دشتِ بیاض وضع شده ؟!
از نظرِ ما ارتقاء شهر نیمبلوک به مرکزِ بخش ایرادی نداره ولی ارتقای خضری دشت بیاض به مرکزِ شهرستان هم باید دیده بشه !!!
چرا باید مدام در جلساتِ ما عنوان بشه که از قاینات جدا بشیم تا برای همیشه این اختلافات پایان پیدا کنه ؟!
دوستانِ عزیز،خضری دشت بیاض پارهٔ تنِ قاینات بوده و خواهد بود ولی باید به حداقلِ خواسته های ما هم توجّهی بشه !
 • حسن خسروی خضری

قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را ؟

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۱۹ ق.ظ

بخش نیمبلوک

 • حسن خسروی خضری

فلیزبونی تو خیمه ها . . . " یادش بخیر "

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ

خضری قدیم


خضــری یـه ده بــود بـــاصفـــا                  ســـرسبــــزو خـــوش آب و هـــوا

بـــامـــــردمــــونِ مهــــربـــــــون                  همــــــدل و خیلــی بـــــاصفــــــا

عروسیهـــــاش سـازو دُهـــُـــل                  دامـــــاد بودو یــــه دستــــه گــل

اینهمـــــه ولخـــــــرجـی نبـــــود                  نــــه آرایش بــــود  نــه فـــوکُـــل

جـــــوونــــا اهـــــل دیـن بـــودن                  دلهـــــــــا بــدونِ کیـــن بـــــــودن

بـــــدون کینـــــــــه و ریــــــــــــا                  تـــــو کاراشــــــون امیـــن بـــــودن

خونــه ها گـرم باکرسی بــــود                  تــــو پــاهـا کفش اُرســـی بـــود

سالــــم و ســــرزنـــده بــــودن                  نــــه دکتـــرو نـــــه قـرصـــی بــــود

مکتب و یـک سی پــــاره بــــود                  چـــــوبِ گــــــزِ بهــــــــاره بــــــــود

کــــلاس و نیمکتـــــی نبـــــــود                  پستــــو بـــــا چنــــدکنـــاره بــــــود

خیـــار می کاشتـن تـــوی بنــد                   هنـــدونـــه داشتـــن قنــــدقنـــــد

بـــا اینــــکه سمپــاشی نبـــود                   نـه آفتـــی بـــــود ، نـــــه گــزنــــد

ســـــوار اســب یــــا کـــه الاغ                   صبحـــــا میــــرفتـــن ســـــربـــــاغ

انگــــور و بــــــادام میـچیــــــدن                   نـــه کُخ و کَـخ بـــــود نـــه کــــلاغ

تـــــــوی دلــی ریــــــا نبــــــــود                   کــــار و کـــاسبـــی ربــــا نبــــــود

چـــــون همـه اهــل کار بـــودن                   تنهـــــــا فقـــــــط بـــابــــا نبـــــــود

زمستـــونــــاش بــــارونی بـــود                   رحمــــت آسمــــــــــونــی بـــــــود

آهنـــــــــگ بــــــاریــــــــدن اون                    آهنـــــگ مهـــــربــــــونــــــی بـود

کشتاشـون کشت دیمـــه بــود                   غذاشــون مـــاست و قیمـــه بــود

لــــذت خــــــوبِ اون زمــــــــون                    فلیــزبــونــی تــــوخیمـــــه بـــود

ســـاده و خیلی پـــاک بــــودن                    همگــی بــرنــگ خــــاک بـــــودن

روزهـــــا میــرفتــن ســـرکـــــار                    شــب همگــی هـــلاک بــــــودن

با ایـن وجـــــود راضــی بــــودن                    عـــاشــقِ گالـبــــــازی بـــــودن

مـی گفتـــــن و میـخنـــدیــــدن                    بـــــه فکـــــــرِطنـــــــازی بـــــودن • حسن خسروی خضری
خانه تکــانی،رسـم قدیمــی همــــهٔ منتظــــرانِ بهــــــار است ؛
خانــه تکــانیِ دل را بــرای رسیـــدنِ بهــار دلهــــا،مهـــدی زهــرا(عج) فرامــوش نکنیــم .

حضرت مهدی

 • حسن خسروی خضری

رستوران مدائن خضری،یادگارِ ایّام . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ
توی شهر که قدم میذارم،ناخودآگاه معدود شهروندانی رو می بینم که با بقّیه فرق دارن . . .
چه فرقی ؟!
اونا سعی دارن اون حسِ‌ نوستالژی و خاطره انگیزِ لحظه های سبزِ شهرمون رو به رخِ زمان بکشن و به نوعی زنگارِ زمان رو
از چهرهٔ شهر پاک کنن ؛
هر جایی که قدم میذارن،عطر عاشقی و دلدادگیشون رو میشه استشمام کرد و در حقیقت با نگاهِ متفاوتی که دارن،به محیط و
مجموعهٔ اطرافشون هویّت می بخشن ؛
خیلی دوست دارم به اینجور آدما نزدیک بشم و بهشون بگم "خــدا قـــوّت" - "دمتـون گــــــرم"
آقای محمّـــد عبّـاسی و آقا حمیدرضـــا عبّـاسی،دو تن از اون شهروندانی هستن که وطن پرستی و تعصّبِ اونا واقعاّ مثال زدنیه ؛
گذشته از خیرات و صدقاتی که این برادرانِ بزرگوار نثارِ شهرمون میکنن و لازمه که از ایشون تشکّر کنم،چند وقتی هست که این عزیزان
مدیریّتِ‌ رستورانِ مدائن رو عهده دار شدن و برای جلب رضایت مسافران و زائرین عزیز اقداماتِ پسندیدهٔ زیادی رو انجام دادند . . .
زیباسازی فضای داخلی رستوران - نمای زیبا و دل انگیز - بازسازی سرویس های بهداشتی - مشتری مداری - طبخِ غذاهایِ خوش طعم و
ارزان قیمت،از جملهٔ اقداماتی هست که در چند ماههٔ اخیر به انجام رسیده . . .
آرزوی تندرستی و توفیقِ بیش از پیش دارم برای این همشهریان عزیزم،مادر بزرگوارشون و خانواده های محترمشون .
قرائت فاتحه برای شادی روحِ ابوی برادران عبّاسی "مرحــوم ســالار اسـداللـه "
dierenanimaties-00597.gifdierenanimaties-00563.gif

خضری

 • حسن خسروی خضری

روزیکه لبخندِخضری،بر لب دنیا نشست . . .

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۹ ب.ظیه گوشه از خراسـون،چشمـهٔ آبی جوشید
از یه کنارِ چشمـه،بوتـهٔ سبـزی روئید
بوتـه ها تکـرار شدن،میونشون خــدا بود
سبـزه زارِ چشمه مون،خیلی بی ادّعا بود
لبخندِ چشمـه بیـدار،مثلِ نشاطِ بـارون
بالایِ اون سبـزه زار،روییـده رنگین کمـون
خورشیـدِ اون منطقـه،به رنگِ وانیلی بود
افسـوس که اونجـا همش،از سکنه خالی بود
یه روز هـوایِ چشمـه،زیـادی بارونی شد
بارشِ رگبـار و برق،بـه چشمـه ارزونی شد
چشمه ز عشقِ بارون،داشت به خودش میلرزید
لبهـایِ سردِ بارون،به گونه هاش می بـارید
از میـونِ آسمـون،ابـرا کنـار کشیـدن
اونا نشـونه ای رو،تو دلِ چشمـه دیدن
قلبِ هوا ترک کرد،نـوری به چشمـه تابید
چشمه خروشـان شدو،هزارتا چشمـه جوشید
برکتِ حق لباشـو،کشید روی سبـزه زار
هر جا نگـاه میکردی،سبـزه روییده بسیـار
فرشتـه ها اومدن،آبتنی تـوی چشمه
خوشحالیشون یه جـوری،با عشوه وکرشمه
خواستن که اسم بذارن،برای اون منطقــه
ولی خـدا فرستــاد،پیامی با صاعقـه
فرشتـه ها پیـام رو،رو چشمه جــاری کردن
اسم عزیزِشون رو،بنامِ خضـــری کردن
گذشته امّا خیلی،از اون زمان تا اکنــون
دیگه فرشتـه هامون،نیستن توی آسمـون
تنها ستارهٔ ما،دشتِ بیــاضِمــونه
ستـاره ای که با عشق،کنارمـون می مونه . . .

a1.gif
 • حسن خسروی خضری

خوابِ زمستانیِ شهر آرزوها

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۴۵ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری
سفرجناب آقای فلاحتی"نماینده محترم قاینات" به خضری دشت بیاض هرچند کوتاه بود امّا به هر حال شاخ و برگ هایِ شهـــر آرزوهــا،
این حضور رو لمس کردن و جانی تازه گرفتند ؛
مطمئناً آقای فلاحتی رنگِ پاییزِ خضری دشت بیاض رو درک کرده و دریافته که این شهر در مسیرِ زمان هیچگاه به چشمِ گلهای رنگ رنگ،دل
نسپرده و با استقامت روی پای خویش ایستاده است ؛
به قدمهایِ مهربانِ ایشان امیدواریم،هرچندکه سالهاست توقعاتِ خودمون رو به خاک سپرده ایم ؛
اینجا سرزمینِ عاشقیه و یقیناً فرهاد شیرینیِ این حضور رو درک کرده است .
جنابِ آقای فلاحتیِ عزیز،مابه اعتبارِ شما "اعتماد کردیم"

حاج علی قربانی خضری

حاج علی قربانی خضری

حاج علی قربانی خضری حاج علی قربانی خضری


 • حسن خسروی خضری

کاروان پیاده خضری

کربلا در خضری

کربلا درخضری

 • حسن خسروی خضری

از صفر گذشتیم ولی نهضتِ حسینی هنوز هم در گوشه ای از خضری ادامه داره . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۴۷ ب.ظ

در حالیکه از اقیانوسِ عظیم محرّم عبور کرده ایم و در حالِ نزدیک شدن به چشمه های نورانیِ ماه صفر هستیم،در کُنجی از خضری

هنوز هم عزاداریهایی بی ریا،با همون سوز وگدازِ دههٔ اوّلِ محرّم الحرام داره برگزار میشه . . .

به حوالی مسجد جامعِ مقدّسِ خضری می رسیم،صلابت و سرمای شب از لرزِ ستاره های پاییز کاملاً محسوسه،هالـه ای از

عطرِ شهدای گمنام،اطراف مسجد رو احاطه کرده و هر تشنه دلی رو مجذوب خودش میکنه ؛

درب رو که باز می کنیم نوایِ روضه های حزن انگیزِ غربتِ لحظه های کربلا اشکهامونو به دلِ سکوتِ شب می پاشه . . .

اینجا معنویّت برای خودش عالم دیگه ای داره، سکوت . . . آرامش . . . دعا . . .  روضه . . .  و

صدای شکسته شدنِ دلهای تشنهٔ یه عدّه جوون/.

مسجدجامع قدیم خضری

مسجدجامع مقدس خضری مسجدجامع مقدس خضری مسجدجامع مقدس خضری مسجدجامع مقدس خضری مسجدجامع مقدس خضری

مسجدجامع مقدس خضری مسجدجامع مقدس خضری مسجدجامع مقدس خضری

مسجدجامع مقدس خضری

 • حسن خسروی خضری

در چند روز گذشته تجلّیِ مهرِ الهی در سرزمینِ مظلوم و مهربانِ خضری دشت بیاض،کاملا همهٔ اهالی شهر رو شگفت زده کرد ؛

فرشته های مختلفی از اقصی نقاط استان در فضای شهر حضور پیدا کردن و لبخندِ مهربانی رو برای همیشه بر لبهای اهالی شهرآرزوها

به یادگار گذاشتند . . .

حضورِ این عزیزان در خضری دشت بیاض یک اتّفاق ساده نبود و در حقیقت نتیجه و آثارِ اتحاد و همبستگیِ مسئولانِ بی ادّعای شهرمون و

فعالیّتهای جهادی اونها بود که بالاخره چشمان ما رو به دیدنِ بهارِ عمران و آبادانیِ شهر روشن ساخت ؛

مگر میشه در گوشه ای از شهرِ آرزوها خدمتی صادقانه و بی ریا انجام پذیره و فرشته های مقرّب که واسطه های فیض الهی هستن،اون

رو ثبت و ضبط نکنند؟!

یقینا هر قدمی که از رویِ اخلاص برداشته بشه و نگاهش به دنیا نباشه میتونه نتایجِ ارزشمندی رو در پی داشته باشه و در حقیقت ما در

خضری دشت بیاض شاهدِ پازلِ آبادانی هستیم که برای چینشِ هر قطعهٔ اون،زحماتِ زیادی کشیده شده و تنشهای فراوانی پشتِ سر

گذاشته شده و ازین بایت باید شب و روز قدردانِ محبّت ها و موهبت های الهی باشیم که همیشه شاملِ خضری دشت بیاض بوده است؛

بر خودم لازم میدونم از زحماتِ حجـه الاسـلام مدنـی(امـام جمعـه متعهّدِخضـری دشت بیـاض)،جنـاب آقـای محمّـدشریـف گلچیـن

(بخشـدارِ محتـرمِ بخش نیمبلـوک)،جناب آقای مهنـدس سیّـدحسین جـوادی(شهـردارِ فعّـال خضــری دشت بیـاض) و

اعضـای محتــرم و دلسـوزِ شـورای اسلامـیِ شهـرخضـری دشت بیـاض و سـایر مسئولینِ شهرمـون که صادقانـه برای اعتلای

ییلاقِ مظلـومِ خـراسان قدمی برمیـدارن سپاسگـزاری کنـم .

دست بوسِ همهٔ شما عزیزان هستیم و آرزومندیم هیچگاه در مسیرِ خدمت،دچار کبر و غرور نشده تا همچنان شاهدِ این اتّفاقاتِ مثبت و

شیرین در سرزمین خضرِ مقدّس باشیم/. ان شاالله

خضری دشت بیاض

خضری دشت بیاض

 خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض

 خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض

خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض

بهمن کهن ترابی

قاین

 • حسن خسروی خضری

احترام بر احترامی بیش شد/آبِ پاکی بر لبِ تشویش شد

حسن خسروی خضری | جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۵۷ ب.ظ

مطمئناً همهٔ ما آگاهیم که حوزهٔ علمیه امام محمّد باقرِخضری منشأ برکات و ثمرات بیشماری برای خضری دشت بیاض بوده و ازین بایت

همواره موردِ توجّه شهروندان عزیزِ شهرآرزوها قرار گرفته است ؛

با خبر شدیم که حجه الاسلام ناصر احترامی که سابقاً مسئولیت آموزش حوزه علمیه امام محمدباقر خضری رو عهده دار بودن بعنوان

مدیر جدیدِ این حوزهٔ انتصاب شدن،که جا داره به ایشون که از روحانیّون موفّقِ شهرمون هم بشمار میان این انتصابِ شایسته رو تبریک عرض کنم .

امیدوارم روز به روز شاهدِ شکوفاتر شدنِ غنچه های ولایت و ارادت در این حوزهٔ موفّق باشیم و ما هم حجه الاسلام احترامیِ عزیز رو با

نگاه های مهربان خودمون بیشتر همراهی کنیم .

از زحمات و خدماتِ بی دریغ حجه الاسلام عباس علیزاده هم تقدیر و تشکّر می کنم و از خداوند منّان برای این حاجی عزیزمون توفیق و

سلامتی آرزومنــدم/.

حجه الاسلام عباس علیزاده خضری

حجه الاسلام احترامی خضری

 khezri

 • حسن خسروی خضری
انتصاب جناب آقای محمد رمضان زاده رو به سمتِ ریاستِ اداره بهزیستی شهرخضری دشت بیاض،به ایشون و خانواده ی بزرگِ
ادارهٔ بهزیستیِ شهرمون تبریک عرض می کنم و برای ایشون بهترین روزها رو آرزومندم . . .
انتصاب جناب آقای رضا بسکابادی رو به سمتِ ریاستِ اداره بهزیستی شهرستان قاینات،به ایشون تبریک و تهنیت عرض می کنم و
 امیدوارم روز به روز شاهدِ رشد و تعالیِ فرزندان این مرزو بوم باشیم/ان شاالله

http://behzisti-kj.ir/images/_DSC0045.JPG

 • حسن خسروی خضری

جلسه ی تشکیل ستاد گرامیداشت یوم الله 13 آبان با حضور بخشدار،شهردار و شورای اسلامی و جمعی از مسئولین ادارات،در

اداره آموزش و پرورش خضری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی خضری دشت بیاض،در ابتدای این جلسه « محمد شریف گلچین » بخشدار نیمبلوک

طی سخنانی به جایگاه شهداء‌ از دیدگاه امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت : حضرت امام خمینی (ره) شهید حسین فهمیده را

هم طراز رهبری دانستند؛

بخشدار نیمبلوک به رویدادهای روز 13 آبان اشاره کرد و افزود : سیزدهم آبان سالگرد سه رویداد مهم در تاریخ ایران است :

تبعید امام خمینی به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار دانش‌آموزان در 13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا در 13 آبان 1358،

سه رویداد متفاوت بودند،ولی هر یک در شکل دادن به حرکت انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کردند .

« محمد شریف گلچین« به ارتباط بین این رویدادها اشاره کرد و اظهار داشت : هویت هر سه رخداد،مبارزه با استکبار و عوامل آن است و به

همین دلیل این روز «روز ملی مبارزه با استکبار» نامیده می‌شود ؛

در ادامه هر یک از شرکت کنندگان، نظرات و پیشنهادات خود را جهت برپایی هر چه باشکوهتر مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بیان کردند و

پس از بحث و تبادل نظر و تشکیل کمیته های مختلف،در خصوص مسیر راهپیمایی،زمان تجمع،سخنران مراسم و برنامه های فرهنگی

تصمیمـــــ گیـــری شـــــد . • حسن خسروی خضری

شرکت سهامی زراعی خضری(واحد نمونه لبنی در سال95)

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۰۶ ب.ظ

شرکت سهامی زراعی خضری

 • حسن خسروی خضری
به گزارش خبرنگارِ گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،کمیتهٔ استعدادیابی فدراسیون والیبال دومین دورهٔ
 مسابقات مینی والیبال قهرمانی نونهالان کشور،جام «پیشکسوتان فقید والیبال» را از ۱۷ آبان ماه به میزبانی رامسر برگزار می کند .
رقابت های پسران با حضور ۶۴۸ بازیکن در قالب ۱۰۸ تیم به مدت چهار روز از ۱۸ تا ۲1 آبان ماه برگزار خواهد شد ؛
در رقابت های دختران نیز ۸۶ تیم با ۵۱۶ بازیکن حضور دارند که به مدت چهار روز از ۲۱تا ۲۴ آبان ماه به مصاف یکدیگر می روند ؛
اعضای کمیته استعدادیابی و مسئولان استعدادیابی ۳۱ استان کشور نیز در زمان برگزاری این رقابت ها حضور می یابند و
پیش بینی می شود در مجموع بیش از  هزار و ۳۵۰ بازیکن،مربی و سرپرست در این رقابت ها حضور یابند ؛
مسابقات مینی والیبال قهرمانی دختران و پسرانِ نونهالِ کشور در مجتمع شهید چمران آموزش و پرورش رامسر برگزار خواهد شد .

والیبال خضری دشت بیاض   والیبال خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

اینجا زندگی جاریست ؛ خانه ای به حجمِ صفا و مهربانی

حسن خسروی خضری | شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۴۲ ب.ظ

صبح جمعه ؛

دعای ندبه تموم شده و خورشیدِ مهربانی در آسمانِ خضری خودنمایی می کنه . . .

دلِ شهر کمی سرده و هوا طعمِ زعفرون گرفته ؛

بوی نونِ تنوری توی کوچهٔ سادگی پیچیده و دودِ خاطره های بی بی جون به مشام میرسه ؛

آتشِ هیزم های تنور،خاطره انگیزتر از  اون چیزیه که فکرشو می کنی ؛

اون طرف تر تخم بلدرچین رو آب پز کردن و گذاشتن توی سفره ای که از خاطراتِ گذشته لبریزه ؛

اینجا یه آشیانِ مِهره که اون صفای گذشته های خضری رو با خودش به امروز آورده ؛

اینجا دل به آتشِ تنور خوش کرده اند،تنوری که میسوزه تا خضری چشم به دستِ بنده هاش نداشته باشه ؛

خضری

خضری خضری خضری خضری خضری خضری

 • حسن خسروی خضری

رقصِ شاپرکها در ورودی خضری دشت بیاض به بهانهٔ بارون . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۲۲ ب.ظ
همشهریانِ عزیزم مستحضر هستید که پلِ زیرگذرِ خضری که ورودی شهرمون از سمت قاین محسوب میشه،بزرگترین و زیباترین
پُلِ زیرگذر درخراسان جنوبی بوده و معماری اون از ویژگی های منحصر بفردی برخوردار است . . .
با پیگیری های مجدّانه و بدونِ اغماضِ مهندس جوادی(شهردار محترم خضری دشت بیاض) و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،
بالاخره پروژهٔ آسفالتِ جدیدِ این زیرگذر کلید خورد و طی چند روزِ گذشته شاهد بودیم که کارشناسان و ناظرانِ این پروژه،مُهرِ تایید بر
کیفیتِ این آسفالت زده و اون رو مطابق با استانداردهایِ فنی ارزیابی کردند .
احساسِ لطیف و اناری رنگِ این روزهای پاییز رو تقدیم می کنم به مهندس جوادی و اعضای محترم شورای اسلامی خضری دشت بیاض و
براشون لحظه هایی ناب با رنگ و بوی زعفران آرزو می کنم/.
پل زیرگذر خضری
پل زیرگذر خضری
 • حسن خسروی خضری

عاشقى کن، پنجره ات را به روی پاییز باز کن

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۴۶ ب.ظ

پاییز

متن ، اس ام اس و جملات زیبا و عاشقانه در مورد پاییز

ﺭﺍﺿﯿﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﭘﺎﯾﯿﺰِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ ...

ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﻬــــﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰﺕﺭﺍ

ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺩﺭ هوایت

ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﯼ

ﺑﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺑﺮﮒ

ﻣﻦ ﺑﻮﯼ ﺧــــــــــﺪﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﺍﺯ ﺗـــﻮ

دوباره پاییز

اما نه «فصل خزان» زرد!

دوباره پاییز

اما نه فصل اندوه و درد!

دوباره پاییز

فصل زیبای سادگی

دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی

متن ، اس ام اس و جملات زیبا و عاشقانه در مورد پاییز

 • حسن خسروی خضری

مقاوم سازیِ سیل بندهای حاشیهٔ خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۳۷ ب.ظ

خب با عنایت به اینکه در بهارِ امسال شاهدِ بروزِ سیلِ کم سابقه ای در خضری دشت بیاض بودیم،تعمیر و مرمّتِ سیل بندهای

حاشیهٔ شهر یک ضرورت به نظر می رسید که خدا روشکر توسط شهرداری محترم خضری دشت بیاض این امر صورت پذیرفت . . .

شهرداری خضری دشت بیاض

شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری
چشم به هم زدیم،گذشت و گذشت . . .
زمان رو میگم ؛
روز به روز ما پیرتر شدیم و اون جوون تر . . .
شیطون رو میگم ؛
دلامون به خیلی چیزها وابسته شد و کم کم این وابستگی ها و تعلّقات جایِ صداقت ها و سادگی های گذشته رو گرفت . . .
یکی از بینمون رفت ولی تلنگری به ما نخورد و با گذشتِ زمان بر دیوارِ بی اساسِ دنیا بیشتر تکیه کردیم ؛
مرحوم بهروز رکنی رو میگم و البته مرحوم رضا عاقلی رو ؛
اون روزها از آقا بهروز خیلی حساب می بردیم و خیلی سعی می کردیم که کارنامهٔ خوبی داشته باشیم و حالا،آقا بهروز داره یــه
جایی حساب پس میده و با حیرت به کارنامهٔ خودش خیره شده . . .
آقا رضا هم هیچوقت فک نمی کرد که قراره خیلی زود روحش به ملکوت پر بکشه ؛
عکس  زیر رو آقا حمزه برام فرستاده که میتونه تداعی کنندهٔ خاطراتِ خوبی از 25سالِ قبل باشه ؛

زیباساز
" روی تصویر کلیک کنین "
عکس قدیمی خضری
شادی روحِ مرحوم بهروزِ رکنیِ عزیز و آقا رضای دوست داشتنی "قرائتِ فاتحه"

 • حسن خسروی خضری
قابل توجّه بعضی ها : کراماتِ این عزیزِ دلمون بر اثر تزکیه نفس به ایشون عطا شده نه بر اثر ریاضت !
خوشحالم از اینکه امروز دعای ندبه به صورت نسبی شلوغتر بود و دوستان جدیدی از دعای امام زمان(عج) بهره بردند . . .
خوشحالم از اینکه از مصاحبت با جوانان شهرم متوجه تغییراتِ قلبی ایشون نسبت به اعتقادات شده ام . . .
خوشحالم از اینکه همراهانِ غافلهٔ عشق و ارادت روز به روز دارن بیشتر میشوند . . .
خوشحالم از اینکه می بینم جوانان شهرم چه ظرفیت ها و پتانسیل های معنوی خوبی دارند . . .
خوشحالم از اینکه می شنوم غیبت در روضه ها خیلی کم شده . . .
خوشحالم از اینکه متوجه شدم چند تا از جوانانِ شهرم مسیر زندگیشون بعد از شب عاشورا تغییر کرده و خدا رو بهتر درک میکنند . . .
ممنونم از همهٔ عزیزانی که از دلگفته های شبِ عاشورا حداکثر بهره رو بردن و الان دارن حولِ مدارِ انقلاب و ولایت چون چشمه ای می جوشند تا
رهپویانِ معرفت رو سیراب کنند .
استادِ عزیزم کربلایی محمّد خضری در صحبت های خودشون بعد از دعای ندبهٔ امروز جملهٔ قشنگی گفتند :
یکی از مهمترین راه های نجاتِ جوانانِ امروزی از منجلاب گناه و فساد بیان کردنِ کرامات و مکاشفاتی است که برای شیعیانِ ناب اتّفاق می افتد .
کرامات در خضری
 • حسن خسروی خضری
برخی از دوستان مدام از بنده سراغ اون بندهٔ صالح خدا رو میگیرن و این درحالیست که بنده تاکید کردم در چنین مواردی
 نباید تجسس کرد و در حقیقت باید دنبالِ پیدا کردنِ خودمون باشیم تا کمتر دچار گناه و معصیّت شویم . . .
با عنایت به اینکه مریدانِ این بزرگوار مامور به سکوت هستند و همچنین با اعلامِ نامِ ایشون مطمئناً مراجعین به این عزیز زیاد خواهند
 شد و این موضوع هم نگران کننده هست پس لزومی نداره خیلی سراغِ اصلِ قصه رو بگیریم .
چند تن از دوستان هم با اعلام شدنِ این قصّه به گونه ای ابرازِ ناراحتی کرده وعلنی شدنِ این کرامات،خوشایند ایشون نبوده ! که البته
این موضوع طبیعیه .
در رسانه های مختلف،بارها بنده شاهد بوده ام که از کراماتِ بزرگان سخن به میان آمده وحتی در شبکه های مجازی فیلمهایی هم
 از این عزیزان موجود هست که در برنامه های مختلفِ مذهبی از ایشان دعوت بعمل آمده و حضورشان تاثیر بسزایی در اعتقاداتِ مخاطبین
داشته است و این نشون میده که شیعیانِ مولا تشنهٔ معرفتند .
سخنان سیّد حسن نصرالله که چندی قبل در روزنامه خراسان هم چاپ شد نشون داد که چقدر این کرامات در ادامهٔ راه ایشون در مبارزه با
اشغالگران تاثیر گذار بوده است .
سخنان حجه الاسلام علی بهجت در شبکهٔ 4 سیما به گونه ای بود که هر بیننده ای رو مبهوت میکرد و باعث شد که نگاهِ خیلی از ما شیعیان
به عنایات پروردگار جدّی تر و واقع بینانه تر بشه .
چند وقت پیش هم، در یک مجلسِ روضه از یکی از عارفانِ اهل قوچان دعوت بعمل اومده بود و در حالیکه فقط واعظ داشت از ایشون دعوت
 می کرد که به پشت تریبون تشریف فرما بشن،صدای ناله و استغفارِ مدعوین،فضای مسجد رو کاملاً تحتِ تاثیر قرار داده بود . 
لازم به ذکره که چند شبِ قبل هم به صورتِ مشخص یکی از ائمه به خوابِ این عزیزمون اومده بودن و اگر مخالفتی با مطرح شدنِ این کرامات
بود،حتماً به ایشون تذکّر داده می شد .
از مهمترین دلایلی که چنین مکاشفاتی در بین شیعیان اتّفاق میفته اینه که انوارِ ربوبی در قلبِ های ما تجلّی پیدا کنه و در مشاعرِ باطنی و
ظاهریِ ما تاثیر بذاره و ای کاش بجای مخالفت با مطرح شدنِ چنین کراماتی به دنبال اصلاحِ خودمون باشیم و دست از غیبت برداریم .!
در عجبم که به صورتِ مشخص چند تن از دوستان بجای تشکّر از خداوند بخاطر اعطای چنین ظرفیت هایی، به این امرِ الهی حسادت می ورزند .
ای کاش منتقدین بجای نقدِ این موضوع به کتابخانه ها هم سر می زدند تا بیشتر متوجّه اهمیّت موضوعِ کرامات در بین شیعیان گردند .
در سه سالِ اخیر چاپ های بی شمارِ چنین کتابهایی نشون میده که جامعهٔ ما پذیرشِ این قبیل معارف رو پیدا کرده و جای نگرانی نیست .
امیدوارم منتقدین که تعدادشون به تعدادِ انگشت های دست هم نمی رسه بتونن جواب حضرت صاحب الزمان(عج) رو بدهند .
بهتر بود از ما سوال می شد که چرا در این مدت47روز  از ظرفیت های این عبدِ صالحِ خدا برای حل خیلی از مشکلات استفاده نکردیم ؟!
بهتر بود سوال می شد که چرا این مرد عارف و خداشناس به کشف و کراماتِ خودش دل نبست و آنها را حدی برای خودش ندانست ؟!
پس منتقدین بدانند که اگر این عزیزِ دلمون دنبال شهرت و منفعت بود راههای بسیار زیادی وجود داشت ولی ایشون مطیع امر خدا بود و
هیچگاه شیطان نتوانست وسوسه ای در دلِ ایشون ایجاد کنه و البته بارها ایشون رو با ابزارهایِ وسوسه انگیزِ مادی امتحان کردند .
پس عزیزان :
نمازهای اوّل وقت،نیایش های شبانه،دوری از معصیت،پرهیز از غیبت وتهمت ، اون گم شده هایی هستن که ما باید دنبالشون بگردیم .
" ان شاالله "
 • حسن خسروی خضری

شبِ هفتمِ محرّمِ سالِ قبل،در مسجد امام حسین(ع)خضری چه اتّفاقی افتاد ؟!

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۴۰ ب.ظ
مرحوم محمدتقی بهجت
خب امسال توفیق حاصل شد که بنده در چند شب از دههٔ اوّلِ محرّم به صورتِ اجمال،سخنانی رو خدمتِ همشهریان و
مهمانانِ عزیزمون ایراد کنم . . .
شب چهارم پیرامون رهبری معظم سخن گفتم و خوشحالم که بر اذهانِ بسیاری از عزادارانِ حسینی تاثیرِ کاملا مثبت و
شفافی داشته و البته تعداد کثیری از جوانان هم نسبت به اظهاراتِ بنده ابراز لطف داشتند .
شب عاشورا هم پیرامون اتّفاقِ نادر و معجزه آسایی صحبت کردم که شبِ هفتِ محرّمِ سال گذشته در مسجد امام حسین(ع) رخ داد .
اتّفاقی که در صورتِ اجازه،میتوانست تیترِ اوّلِ خیلی از رسانه های خبری باشه !
در اون شبِ عجیب،دریچه های معرفت و مکاشفه به روی یکی از پیرغلامان اباعبدالله(ع) گشوده شد و جلوه هایی از عالم برزخ در مقابلِ
این بزرگوار ظاهر شد .
اوّلین شخصی که از این معجزه آگاه شد بنده بودم و پس از این توفیقِ الهی،رفتارِ این "مردِ خدا" تماماً طبقِ رهنمودهای ائمه و از جمله
 امام زمان(عج) ، در حالِ شکل گرفتن بود .
ریاضت ها، انجامِ واجبات وترکِ محرّمات، باعث شده بود که این همشهریِ عارف و با ایمان به درجاتِ بلند مرتبه ای از عرفان دست پیدا کنه و
در مدّتی که این حالات در اختیار ایشان بود،کرماتِ ایشان به بیش از صد مورد رسید و آخرین کرامتی که به ایشان هدیه شد "علمِ الهی" بود !

تعبیر خواب - خواندن نیّات - خبر از آینده - دیدنِ چهرهٔ انسان در عالم برزخ - صحبت کردن با پرندگان و حیوانات - یافتنِ گم شده ها -
هم صحبت شدن با مردگان - دیدنِ حالات مردگان در برزخ - ملاقات با امام زمان(عج) - سفرهای معنوی به مکّه وکربلا با تعدادی از
زائرین در حالیکه خودِ بزرگوار در خضری به سر می برد! - باز شدن ققلِ ضریحِ یکی از امامزادگان در دست ایشان - هم صحبت شدن با
مرحوم آیت الله بهجت و مرحوم علامه بهلول در خواب - علم کامل - احترام گذاشتن اشیاء و جامدات برای ایشان ؛ همه و همه گوشه ای از
کراماتِ این عالم ربّانی شهرمون بود .
این حالات و این کرامتهایِ الهی 47 روز به طول انجامید و به صورتِ موقّتی از ایشان سلب شد .
بعد از این که بنده به رضایتِ این بندهٔ صالحِ خدا سکوت رو شکستم و زبان به گفتنِ وقایع نمودم همشهریان از اقشار مختلف به بنده و
سایر دوستانمون مراجعه کردن و ابراز داشتند که تا صبح در حال استغفار بوده و تعدای هم  شب را با چشمانی پر از اشک به صبح
 رسانده اند که این نشون میده جوانانِ شهرمون تشنهٔ عنایتِ ائمه هستند .
کرامات و حالاتِ این عبدِ صالح،بر سایر دوستان(7نفر)تاثیر به سزایی داشت و گاهاً چشمه هایی از فیض الهی سهم ما هم می شد .
همه با هم برای این عزیزِ دلمون دعا خواهیم کرد که مجدداً خداوندِ کریم عنایاتِ خودش رو متوجه ایشان نماید . ان شاالله/.

برخی از دوستان،باورِ این اتّفاق براشون سخت بود و چند نفری هم صحبت از خیالبافی کرده بودند که بنده در شبِ14 محرّم،
تردید ایشان رو تا حدودی برطرف کردم . از انجا که بنده با ایشان در ارتباط بودم کاملا این کرامات بر بنده اثبات شده بود و زمانیکه
به خواستهٔ این بندهٔ صالحِ خدا ، تعدادِ مطلعین به هفت نفر رسید این کرامات از ایشان گرفته شد .


البته تعدادی از همشهریان آگاهند که در در بینِ بانوان شهرمون هم افرادی هستند که این کرامات به صورت کاملا جزئی برای ایشان
 اتّفاق افتاده است که چند داستان رو بنده در مسجد ذکر کردم .
موسی وخضر

 • حسن خسروی خضری

"خضری" همه محوِ گلِ رخسارِ حسین است . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

به شکرانهٔ الهی، امسال دههٔ اوّلِ محرّم در مسجد امام حسین(ع) خضری رنگ و بوی دیگه ای داشت و به گفتهٔ

اکثرِ قریب به اتّفاقِ همشهریان،نظم و انضباط و آرامشی که بر هیئت های عزاداری حاکم بود مثال زدنی و قابلِ ستایش بود . . .

خضرینی های مقیم مشهد با قدردانی هاشون،خیلی به ما روحیّه دادن و ما رو برای ادامهٔ راه امیدوارتر کردند /.

بنده به صورت ویژه باید از چند تن از همشهریان عزیزم(ساکن مشهد) که در مسائلِ مختلف صاحب نظر هستند تشکّر کنم،ایشون با

لطف و عنایتی که به بنده وسایر اعضای هیئت امنای مسجد داشتن خیلی ما رو شرمنده کردند :

جناب آقایان : محمدحسین نژادحسین - محمد حبیبی - محمود آسایی - رضا شرفی - حسین واحدی

از حضورِ سرتیپ حبیبیان و مهندس جهانبخش که زینت بخشِ مسجد امام حسین(ع) بودند صمیمانه قدردانی می کنم .

همشهریان عزیزم از پیر و جوان واقعاّ ما رو شرمنده کردن و بارها لطفِ خودشون رو بابتِ نظمِ جلساتِ عزاداری عنوان کردند .

از هیئتی های محترم که نهایتِ همکاری رو با هیئت امنای مسجد داشتن بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم بتونن مثل همیشه

ادامه دهندهٔ نهضتِ حسینی باشند. ان شاالله

از ته قلب برای عزیزانی که در شبِ عاشورا با مساعدت های مالیِ خودشون حضرتِ مهدی موعود(عج)رو خشنود کردند آرزوی توفیقِ

و سلامتی دارم . در این شبِ عزیز خیّرین و نیکوکارانِ عزادارِ شهرمون بالغ بر چهل میلیون تومان به مسجد امام حسین(ع) کمک کردن تا

برنامه های فرهنگی و عمرانی مسجد با سرعتِ بیشتری دنبال بشه . در این میان یکی از شهروندانِ دوست داشتنیِ شهرمون

مبلغ 20میلیون تومان رو به مسجد هدیه کرد که این محبّت ایشون هیچگاه فراموش نخواهد شد (خداوند همهٔ رفتگانِ ایشون رو بیامرزه)

دستِ همهٔ بانیانِ مجالسِ عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) رو به گرمی می فشارم و برای ایشون آرزوی توفیق و تندرستی دارم .

به صورتِ ویژه از حاج محمّدِ قادری نیا - ورثهٔ مرحوم حاج رضا آسایی و صنفِ کامیونداران خضری که در سه نوبت،همهٔ همشهریانِ عزیزم رو

به صرفِ شُله مهمان کردن قدردانی می کنم . (روح همهٔ رفتگانِ این بزرگواران قرین رحمت الهی)

برنامهٔ بصیرت عاشورایی با شکوهِ خاصّی در محل مسجد امام حسین(ع) ضبط شد و از طریق سیمای خراسان جنوبی پخش گردید که

لازمه از جناب آقای حیدری،ریاستِ محترمِ ادارهٔ اوقاف و امور خیریه و سایر همکارانشون بابت همکاری و هماهنگی تشکر کنم .

از هیئت امنای محترم مسجد فاطمه الزهرا(س) و حجه الاسلام میری و همکارانشون بابت همکاری جهتِ هر چه باشکوهتر برگزار شدنِ

مراسمِ شیرخوارگان حسینی قدردانی و تشکّر دارم .

از حجه الاسلام مدنی و هیئت امنای محترمِ مسجد جامعِ خضری بابت برگزاریِ عزاداریِ سنتیِ صبحِ روسیاه و مراسمِ با عظمتِ

روز عاشورا و نخل گردانی،سپاسگزاری می کنم .

از هیئت امنایِ محترمِ امامزاده عبدالله کارشک هم ممنون و سپاسگزارم که مراسم عزاداریِ روز عاشورا رو در کارشک مدیریّت کردند ،

امیدواریم که سالِ آینده شاهدِ باشکوهتر برگزارشدنِ عزاداری های این اجتماع بزرگ باشیم .

شیرخوارگان حسینی شیرخوارگان حسینی

کامیونداران خضری

کامیونداران خضری کامیونداران خضری کامیونداران خضری کامیونداران خضری کامیونداران خضری کامیونداران خضری

عزداری مسجد امام حسین خضری

عزداری مسجد امام حسین خضری عزداری مسجد امام حسین خضری عزداری مسجد امام حسین خضری عزداری مسجد امام حسین خضری عزداری مسجد امام حسین خضری عزداری مسجد امام حسین خضری

عزداری مسجد امام حسین خضری

مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری

مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری

مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری مسجد جامع خضری

مسجد جامع خضری

 • حسن خسروی خضری

مسجد امام حسین(ع) و رنگ و بوی عاشورا

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری