خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

حســن خســـــروی خضـــــــــــری
" کارشنــاس ریـــاضـــی کاربـــردی"
.........................................
در"محــرّم" شهیــدخواهیــم شــد
مردمانـی جــدیــد خواهیـــم شــد
حـقّ خـود از عَلَـم طلـب خواهیـــم
درحسیــن نـاپـدیـدخـواهیــم شــد
غــافــل از خــدا،صــــدا نــزنیـــــم
در رسیـدن،شـدیــد خواهیــم شـد
بــا ســرایــش ز بیـت استحقــــاق
شعــرنــابِ نـویــد خـواهیــم شــد
خضـــریـایـی ،چــو دانــۀ زنجیــــــر
هر طلسمـی،کلیـد خواهیــم شد
بــــا عنــایتـــــی ز عاشــــــــــورا
جـایـی از سـررسیـد خواهیـم شد

پیوندها

شهرآرزوها

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ب.ظ

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجـا قلبِ قائنـات است

 " مرکـز بخش نیمبلـوک "

خضـــــــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 8941 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...

شهر خضری

تــــــــو کوچـــــه هــــــای واژه،خـــدا رو پیــــــدا کـــــردم

حـرفِ خ رو از خــــدا، یــــواشــی منهـــــــــــــا کــــردم

اونــــو کنــــار گذاشتــم،شـــاید بـــه کـــارم بیــــــاد

تـــو شـــبِ آرزوهــــــا ، بــــــه انتظــــارم بیــــــاد

دوبــــــاره تـــوی کوچــــه ، دنبــــال واژه بـــودم

مـن از میـــان روضـــه ، حـــرفِ ض رو رُبــــودم

واژهٔ بــا حـــرفِ ض ، به سختــی گیـــــرم اومد

قدرشــــو من میدونم ، گذاشتمـش تــو سبـد

رفتیــم تــوی محلّــه ، با بچّـــه هــای ییـلاق

 به هرکسی رسیدیم ،راستی رو کردیم سـراغ

راستــی رو پیـــدا کــردیم ، تــو کـوچــهٔ صداقت

ر رو گرفتیــــم ازش ، گذاشتیمــش تـــو پـــاکــت

دنبـــال یک دونـــه یـــا ، رفتیـــم ســــــراغ دریــــا

دریـــا بـــا آغـــوشِ بــــاز ، داد بهمـــون حــرفِ یـــا

حالا دیگـــــه خوشحــــالیـــم ، با چنـد تـا حرفِ تـــازه

حــرفهـــایی کــــــه آرزو ، خیلــــی بهــش نیــــــــازه

  کنــار هـــم گذاشتیـــــــــم ، حــرفــا رو بـــــا حوصلــه 

واژهٔ رؤیـــای مـــــــا ، هــــــم سبــزه هـــــم خوشکلـه

خضــــری چقـــــــدر قشنگـــه ، قربـون حرفاش برم

بـــــرای آرزوهـــاش ، مـــی بـــرمـش تــــا حــرم

 • حسن خسروی خضری

استشمام بوی اسپند از هیئت‌های مذهبی ؛ محرّم نزدیک است

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳ ب.ظ

بصیرت عاشورایی خضری

ماه محرم در خضری

Image result for ‫خطوط جداکننده متن قرآنی‬‎

شهرستان خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

یادی از اصطلاحاتِ قدیمی خضری

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴ ب.ظ

 واژه ها در شعر ذیل،تداعی کنندۀ زندگی در خضری قدیمه ؛

با همدیگه میخونیم ولی باید کاملا با لهجه سنتی و قدیمیِ خضری قرائت بشه ؛

مثلا حین خوندن باید تفاوت بین کلمات شبیه به هم رو تشخیص بدین ؛

جله(تگرگ) - جله(فضولات گوسفند)   *** گَـرگ -  گُـرگ  *** شلته - شلّته و . . .

.Image result for ‫جداکننده زیباساز وبلاگ‬‎

خضری

کوگ : کبک  - - - پَلو : پالان الاغ - - -

 • حسن خسروی خضری

صبحی دل انگیز با نذری علوی . . .

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴ ب.ظ

شب عید با کمک بچّه های انجمن جوانان خضری،مقدّمات پختِ بلغور رو فراهم کردیم . . .

" صبــح عیــد "

" حاشیــه جـادّه سنتــو "

دیگ های بلغور با آتشی گرمابخش،مسافران رو به سمت خودشون می کشیدن و  دیدن این صحنه ها خستگی رو از تن بچّه ها

بــدر  می کــرد  ؛

بیشتر مسافران دستی به کفگیر  زدن و با هم زدنِ بلغور حاجت خودشونو طلب کردن و عکس یادگاری گرفتند ؛

یکی از زائرین با دیدن این کارقشنگ به همۀ بچّه های انجمن عیدی داد ؛

یه نفر هم گفت که میتونه منبعد بانی این امر خیر باشه و هزینه هاش رو بر عهده بگیره ؛

صحنه های قشنگ زیادی در حین پذیرایی زائران به چشم می خورد که دلگرمی بچّه ها رو بدنبال داشت ؛

در این امر خداپسند بیش از هزار ظرف یکبارمصرف بین مسافران "برای صرف بلغور" توزیع شد .

در هرصورت امیدوارم این کار پسندیده که مهمان نوازی شهرمون رو  نشون می داد تکرار داشته باشه و در آیندۀ نزدیک شاهد برگزاریِ

باشکوهتر این گونه امور خیر باشیم ؛

/ با تشکر از آقا نعمت بادامکی و آقا روح الله صفری /

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن برای وبلاگ‬‎

خضری

عیدغدیرخم

عیدغدیرخم

خضری

عیدغدیرخم

خضری

عیدغدیرخم

خضری

 • حسن خسروی خضری

پذیرایی از زائران امام رضا(ع) در صبح عید غدیر خم . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ب.ظ

امسال برای اوّلین بار در خضری،قرار شد به اتّفاق بچّه های انجمن جوانان در صبح روز عید غدیرخم در حاشیۀ جادّه سنتو(روبروی CNG )

تعداد پنج قزقن بلغور گندم رو برای مسافرین عزیز و زائران امام رضا(ع) بار بذاریم  . . .

امیدواریم با این ایدۀ نو بتونیم مهربونی و مهمون نوازی اهالی شهرمون رو بیشتر از گذشته نشون بدیم و موجبات خوشحالی امام عصر(ع)

رو فراهم کنیم ؛

مهمون نوازی،از قدیم الایّام شاخصۀ مهم خضری دشت بیاض بوده و همواره مسافرین ازین "خطۀ نظر کرده" به نیکی یاد می کنند ؛

ان شاءالله در آینده نزدیک همزمان با این لطف عملی،بتونیم شهرمون رو هم به گونه ای شایسته معرفی کنیم ؛

Image result for ‫تصویر جداکننده یا علی‬‎

بلغور نذری خضری

 • حسن خسروی خضری

سکان هدایت شهرداری خضری دشت بیاض در دستانِ توانمندِ "مهندس حسین اسماعیلی"

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰ ب.ظ

با رفتن مهندس سیّد حسین جوادی از شهر آرزوها،زمزمۀ انتخاب شهردار جدید کم کم داشت در دل و جان شهر می پیچید و

گاهاً شنیدن نام تعدادی از افراد گمنام در لیست انتخاب شهردار،نگرانی هایی رو برای شهروندان به وجود می آورد . . .

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد و شنیده های مبهم و ناخوشایند در اولّین جلسه باعث شد که جلسه ای به صورتِ

فوق العاده برگزار بشه تا اعضای محترم شورا با درایت وکاردانی بیشتری به انتخاب شهردار بپردازند/.

خدا رو شکر در جلسه دوّم نظرات شهروندان هم لحاظ شد و پس از یک جلسه نسبتاً چالشی،مهندس اسماعیلی با اکثریت آراء

به عنوان شهردار جدید شهرآرزوها انتخاب شد .

با این انتخاب؛ نقش مهندس اسماعیلی بعنوان اولین شهردار بومی شهر ییلاقی خضری دشت بیاض میتونه جهتِ به حداقل رسوندنِ

دامنۀ شکایات و نارضایتی های مردمی و کمک به افزایش ساخت و ساز شهروندان و سامان بخشیدن به عمران شهر بسیار پر رنگ

باشه و برای تحقق یافتنِ این موارد،همیاری اهالی و مساعدت ایشون با آقای اسماعیلی شرطی بسیارحیاتی محسوب میشه ؛

بنده با شناختی که از مهندس اسماعیلی و کارنامه درخشان ایشون در آیسک،آرین شهر واسفدن دارم مطمئنم شهر آرزوها

شاهد اتّفاقات مثبت و مطلوبی خواهد بود و همۀ ما در کنارِ اعضای محترم شورا باید صادقانه با دیدگاهی کاملاً آرمانی و عامه پسند

به یاری ایشون بشتابیم و از دخالت های بی مورد در کار شهردار پرهیز کنیم ؛

اعضای محترم شورای اسلامی باید برنامه ی جامعی رو برای 4سالِ پیشِ رو تنظیم کنن و حتی الامکان از تصمیمات ضعیف و مقطعی

صرف نظـر نمایند .
شهر خضری دشت بیاض یک شهر استراتژیک محسوب میشه و می بایست با چشمانی تیز و نگاهی هوشمندانه دل به آینده بست،

به گونه ای که روز به روز شاهد ارتقاء همه جانبۀ خدمات شهروندی باشیم " ان شاء الله"

Image result for ‫تصاویر جداکننده ی متن‬‎
مهندس حسین اسماعیلی
شورای اسلامی خضری دشت بیاض
 • حسن خسروی خضری

حضور در همایش بزرگ شرکت فرش دارِمکو - "اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر"

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۰۱ ب.ظ

در حالیکه بعنوان تنها نماینده استان خراسان جنوبی در همایش فرش دارمکو در رامسر حضور پیدا کرده بودیم و داشتیم یک خاطره مفرّح و

متنوع رو تجربه می کردیم و اشعار طنز بنده حال و هوای همایش رو نسبت به سالهای قبل کاملا متفاوت کرده بود ناگهان با باز کردن موج خاوران

موجی از غم و اندوه دریای شمال رو برام تیره کرد . . .

ساختمان میراث فرهنگی خضـری دشت بیــاض کــه در حـــال احداثـــه و بـــه فرمــودۀ جنـــاب آقـــای شاهــرخ عبــاسیِ عزیز در نقطــه ورودیِ

استان خراسان جنوبی میتونه اشتغال زایی خوبی رو به همراه داشته باشه یهویی مورد قهرِ عوامل قضا واقع میشه و در صدد تخریب اون برمیان/.

واقعــاً شوکــه شـدم  ؛

ولی درعین حال چند صحنه باعث شد که کلی لذّت ببرم ؛

- غیرت و تعهّد آقای قلیزاده معمار ساختمان نسبت به خانواده وجامعه"حتماً لازمه خودمو بهش برسونم و دستاشو ببوسم "

- پافشاری و سماجت آقایان عباسی و میامی در گرفتن حقّ شهر(اعضای محترم شورای شهر)

- حضور شهروندان عزیزی چون امین واحدی و دوستانشون که رگ غیرت و تعصّبشون مثال زدنی بود(خدا پدرتو بیامرزه امین جان)

خدا رو شکر که فعلاً به خیر گذشته . . .

میراث فرهنگی خضری

 • حسن خسروی خضری

جای مردان بزرگ همیشه سبز می ماند ؛

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶ ب.ظ

سلام مهندس جان . . .

نمی دونم دقیقاً چند سال برای اعتلای شهرم سختی کشیدین و ناملایمات رو تحمّل کردین ولی میدونم نیمی از عمر عفیف و

گرانمایه خودتون رو برای وطن و ولایت هزینه کردین ؛

مهندس جان ؛ نیش و کنایه های زیادی رو تحّمل کردیم ولی همیشه با ارشاد شما چشم به روی همۀ اونا بستیم و واگذار کردیم بخدا ؛

شما قهرمان بزرگی هستین ولی اون دوست با معرفتِ شما فقط نامش قهرمان بود و هیچگاه نشانه ای از یک قهرمان در او دیده نشد !

مهندس جان دیگه قصّۀ ارتقاء برای ما حاشیه نشین شده و کمتر به سراغش میریم .

این پُست فقط بهانه ای بود که بقچه ای از گل نسترن رو با عشق،به پاس خدمات شما در شورای اسلامی شهر مشهدمقدّس

تقدیمتون کنیم ؛ " با آرزوی توفیق و تندرستی "

Image result for ‫خط جداکننده‬‎

مهندس محمدحسین جهانبخش

 • حسن خسروی خضری

آقای محمدرضا عباسیان بر مسند ریاست شورای اسلامی شهرآرزوها تکیه زد ؛

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹ ب.ظ

اولّین جلسۀ شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض برگزار گردید . . .

در ابتدای امر طبق سنّت گذشتگان با آرای اکثریت آقای محمدرضا عباسیان بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض

انتخاب شد که بنده از همین وبگاه برای ایشون و سایر دوستانشون آرزوی توفیق و سربلندی می کنم ؛

در میان تعجّب همگان،دوستان شورا موعدِ بازنشستگی مهندس جوادی رو با این کارنامۀ درخشان بهانه قرار دادن و برای انتخابِ

شهردار جدید شروع به رایزنی کردن ؛

انتظار این بود که عزیزان برای انتخاب شهردار دنبال گزینه ای بگردن که حداقل قویتر از مهندس جوادی باشه و کاملاً به مهندسی شهری

و مطالبات مردمی شهرمون اگاه باشه ؛

در اینکه مهندس باقری و مهندس اسماعیلی از شهرداران پرتوان و استادِ تحولات عمرانی هستن کوچکترین شکّی نباید کرد چه برسه به اینکه

دنبال گزینۀ سوّمی بود !!!

برخی از دوستان با حالتی مبهم قصّۀ بازنشستگی مهندی باقری رو مطرح میکنن و به بهانه های مختلف از پذیرفتن ایشون در

این زمان خودداری می کنن ولی واقعاً چه دلیلی برای عدم استقبال از مهندس اسماعیلی وجود داره ؟!!!

مهندس اسماعیلی که به گفته یکی از مدیران استانداری که در آرین شهر صحبت می کرد  یکی از پنج شهردار پرکار و موفّق استانِ

خراسان جنوبی محسوب میشه چرا باید مورد بی مهری اعضای جدید شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض قرار بگیره !

اصلاً پذیرفتن سکان هدایت شهرداری خضری دشت بیاض از طرف مهندس حسین اسماعیلی یک از خودگذشتگی و ایثارگری به حساب میاد،

و باید دوستان شورا با قاطعیت خواستار بازگشتِ ایشون به شهرداری خضری دشت بیاض باشند ؛

بنده به شخصه از هواداران دائمی مهندس جوادی بوده و خواهم بود ولی با رفتن این مرد بزرگ چه کسی بهتر از مهندس اسماعیلی و

مهندس باقری میتونه شهرمون رو به سرمنزل مقصود نزدیک کنه ؟!

امروز شنیدم حاج آقای مدنی عزیز لحظه ای که باخبرشدن مهندس جوادی قراره از شهرداری خضری دشت بیاض رخت بربنده انگشت به

دهان گرفتن و ابراز ناراحتی کردن !؛

در هرصورت ایشون از شهر آرزوها بر مرکب سرنوشت سوار شد و ما هم بهترینها رو برای ایشون از درگاه خداوند متعال آرزومندیم ؛

ولی خواهش من و همه همشهریان اینه که اعضای محترم شورا با وجود مهندس اسماعیلی و مهندس باقری سراغ شخص ثالثی نگردن چون

در ادوار گذشته بارها از این تفکراشتباه گزیده شده ایم ؛

برای اینکه چهار سالِ پیش رو رو با کارنامه ای درخشان به آخر برسونیم لازمه که چشمهامونو شست و شو بدیم و عاشقانه بدور از هرگونه

تسویه حساب شخصی به اعتلای شهرمون فکر کنیم ؛

شورای اسلامی خضری دشت بیاض

Image result for ‫تصویر جداکننده مطالب‬‎

مهندس حسین اسماعیلی

Image result for ‫تصویر جداکننده مطالب‬‎

مهندس جوادی

 • حسن خسروی خضری

مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۹ ب.ظ

صبح چهارشنبه یکم شهریورماه مراسم تحلیف شورای اسلامی شهرخضری دشت بیاض همانند سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد . . .

معمولاً در این مراسم که به میزبانیِ  مرکز شهرستان قاینات "شهر قاین" برگزار می شود یرامون مسائل و چالشهای پیش روی

شوراهای اسلامی صحبت و اعضای جدید شوراها با گوشه ای از وظایف خطیرشان آشنا میشوند ؛

طبق شرع،اعضای شورای اسلامی در جهت "حفظ حقوق شهروندان و شهر" طبق متن ذیل سوگند یاد می کنند :

من در برابر کلام ا… مجید به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و

انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چهـارچـوب وظایف و

اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته باشم و مادامیکه در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در

رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ؛!

در شوراهای اسلامی شهرخضری دشت بیاض همواره از شروع اولین دوره خلأهایی وجود داشته ، آرزو داریم در این دوره کمتر شاهدِ

نابسامانی فکری باشیم و همگی برای جهت دهی به آرزوهای شهر خضری دشت بیاض قدم برداریم !

امسال آقایان  : محدمهدی ولیان - محمدعلی حبیبی و حسن میامی از جمع شورای اسلامی شهرمون خداحافظی می کنند و لازمه از

زحمات این بزرگواران صمیمانه تشکّر و قدردانی کنم . . .

سخنرانی های انقلابی و کوبندۀ آقای ولیان و دفاع جانانه ایشان از حقّ مردم هیچ گاه از ذهن و خاطرمان دور نخـواهـد شـد  ***

خضری

Image result for ‫تصاویر جداکننده متن زیبا‬‎

خضری

 • حسن خسروی خضری

سخنرانی حجه الاسلام یعقوبی در مراسم وداع با شهدا " قـاین "

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ
قاین

امام جمعه خضری دشت بیاض در مراسم یادبود شهید حججی و وداع با دوشهید گمنام در قاین گفت:
ولایت و پایداری در راه ولایت هزینه بردار است وشهید حججی درراه دفاع از ولایت سر داد . . .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازنسیم قائن ، حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه خضری دشت بیاض شب گذشته در

مراسم یادبود شهید حججی و وداع با دوشهید گمنام در جمع مردم شهرستان قاینات اظهارداشت :

خداوند برای مومنین تجارت پرسودی را فراهم کرده است واین تجارت با جانهایی است  که ارزش چندانی نداردمگر به شرط این که

ما فروشنده باشیم ودراین راهها شرکت کنیم وبدنها برای آخرت کارکنند .

وی ادامه داد: همین شهدا هستند که بدن را در معرض فروش قرار می دهند وخداوند که بهترین خریدار جان انسان است این جان را

خریداری می کند . حجت الاسلام یعقوبی بیان داشت : آن کسی که می خواهد دراین دوره زمانه انقلابی بماند ،آن کسی که می خواهد

مطیع ولایت بماند باید هزینه کند . وی افزود:حضرت فاطمه(س) برای دفاع از ولایت بین در و دیوار قرار گرفت .

امروزه اگر دم از ولی فقیه خودمان می زنیم اگر دم از امام زمان و رهبر می زنیم باید هزینه بدهیم . . .

امام جمعه خضری تصریح کرد ؛ ولایت و پایداری در راه ولایت هزینه برداراست و ماهم هزینه آنرا می دهیم و گاهی همانند شهید حججی

برای دفاع از ولایت باید سرداد .

وی با توصیه همگان به صبر گفت : درتمام مراحل زندگی، در برخورد با دیگران،در برخورد با جریانها ومشکلات زندگی باید صبر کرد .

درراه ولایت،درراه انقلاب ودر راه اسلام باید صبرداشته باشیم ودراین زمینه هاباید از صبر شهدا یاد بگیرم ؛

حجت الاسلام یعقوبی گفت:صبررا ازمحسن حججی ها در میدان رزم یاد بگیرید با این که دشمن در پشت سرش است با آن نگاه نافذ و

مقتدرانه اش لحظه ای احساس ترس را در وجودش احساس نمی کنید !

وی ادامه داد: امروز همه ما وشما مدیون خانواده شهدا هستیم واگر می خواهیم مثل شهدا باشیم باید صبر را از خانواده شهدا و

از والدین و همسروفرزندان شهدا یاد بگیریم ؛

 • حسن خسروی خضری

آغاز رسمی امامتِ جمعۀ حجه الاسلام والمسلمین یعقوبی در خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵ ب.ظ

حجه الاسلام یعقوبی

اذان با صوت زیبا و روح نواز "استاد حسین داوودی" شروع شد  . . .

حسین آقا با صدای گرمش که بنده برای اولّین بار می شنیدم موسیقی جان نوازِ حقّ رو با نوایی الهی به روح نمازگزاران هدیه کرد .

صدایی که ناخودآگاه ما رو  به یاد ماندگارترین موذن ایران انداخت ؛

Image result for ‫خطوط جداکننده متن قرآنی‬‎

این جمعـه؛ شروع سمفونی زیبای نماز جمعه بود به امامت حجه الاسلام والمسلمین مرتضی یعقوبی ؛

حجه الاسلام یعقوبی با صلابتی که خاص ایشونه بر تریبون نماز جمعه تکیه زد و با زیبایی و ظرافت در کلام،جمعیّت حاضر رو غرق در سکوت کرد ؛

در بین خطبه ها با خودم فکر می کردم که خداوند چقدر شهرمونو دوست داره که چنین امام شایسته ای رو جانشین حاج آقای مدنی عزیز کرده ؛

Image result for ‫خطوط جداکننده متن قرآنی‬‎

امام جمعه خضری دشت بیاض

خضری

 • حسن خسروی خضری

غارفارسان واقع در شمـال شهرخضری دشت بیاض"منطقه نمونه گردشگری"

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۷ ب.ظ

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛

غار فارسان یا پل سنگی خضری دشت بیاض در منطقه ای بین شهرهای گناباد در خراسان رضوی و قاین در خراسان جنوبی قرار دارد که

مردم محل،آن را «غار پارس» می نامند .

بنا به گفته و باور ساکنان اطراف این غار، در زمان زلزله مهیب خراسان در سال ١٣٤٧ شمسی،سقف گنبدی شکل غار فرو ریخته و

قسمتی از آن به صورت یک طاق عظیم با تعادلی شکننده باقی مانده است .

درمیان مردم منطقه از غار فارس به نام های غار فارسان ، غار پارسان ، غار سفید و غار فارس یاد می شود که این نام برگرفته از

شهر فارس است که از شهرهای دوره ساسانی و صدر اسلام بوده است .

غار فارس علاوه بر اینکه از دیدگاه باستان شناسی حائز اهمیت است از نظر طاق زیبایی که دارد در خور توجه است و تنها اثر باقی مانده

از غار بزرگ می باشد این غار حداقل بیست هزار سال پیش بر اثر یک زلزله مهیب فروریخته است .

در این پل سنگی که بر دامنه جنوبی یک کوه بزرگ با سه دهنه دیده می شود ،سفالهای مربوط به صدر اسلام و پیش از تاریخ وجود دارد که

این بیانگر توجه انسان ازدوره میان سنگی به غار بعنوان سکونتگاه امن می باشد .

یکی از دهنه های غار در گذشته های دور،فرو ریخته و از آن تنها یک هلال پل مانند باقی مانده است .

در این محل سه دهنه غار وجود دارد یکی از این غارها که بزرگ ترین آن ها نیز بوده در گذشته های بسیار دور فرو ریخته و از آن تنها یک

هلال پل مانند در پیشانی غار باقی مانده که از نظر جغرافیایی اثری منحصر به فرد و زیباست .

در سمت چپ این دهانه پل مانند فضای دیگری وجود دارد که دارای فضای وسیع و دهلیزهای فرعی متعدد است .

تالار اولیه آن بسیار رفیع و حدود 8 متر ارتفاع دارد و سقف آن به شکل خرپشته ای است ؛

در شرایط آب و هوایی فعلی هیچ گونه اثری از آب جاری یا چشمه در نزدیکی این غارها وجود ندارد ولی در ابتدای تالار این غار وجود یک حوض

به طول پنج و عرض چهار و عمق سه و نیم متر نشان تلاش انسان برای دسترسی به آب می باشد . . .

این حوض از سنگ،آجر و ساروج ساخته شده و به احتمال قوی مربوط به دوره سلجوقی است،چون در این دوره فداییان اسماعیلی هر غار و

قلعه ای را که دور از دسترس و برای سکونت مناسب بود را در اختیار گرفته و از آن استفاده می کردند ؛

در عمق 20 متری غار دهانه کوچک تری وجود دارد که دهلیزی را به تالار ابتدایی غار مربوط می کند،پس از طی این دهلیز فضای وسیعی

وجود دارد که در آن آثار و بقایای استقرار از دوره های پیش از تاریخ تا دوره سلجوقی پراکنده است .

غار فارس از جهت دیگر ،در 12 کیلومتری غرب خضری دشت بیاض بر دامنه جنوبی کوه های شمال روستای ثغوری واقع شده است .

اهمیت این غار به حدی است که آن را از ارزش های نهفته قاینات نامیده اند .

کارشناسان میراث فرهنگی در خصوص این غار می گویند نام فارس برگرفته از شهر فارس است که از شهرهای دوره ساسانی و صدر اسلام

بوده و در کتب تاریخی به نام و موقعیت آن اشاره شده است .

وجود آثاری در نزدیکی چشمه اکبری و آن سوی رشته کوهی که غار فارسان قرار دارد تاییدی بر این مدعاست .

ناگفته نماند،طاق غار فارس در دنیا بی نظیر است و مانندش فقط سه نمونه در دنیا وجود دارد .

http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2834%29.gif

غارفارسان خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

در "سرزمین آرزوها" آنان که خوبند همیشه سبزند ؛

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱ ق.ظ
گاهی یک سری اتّفاقات خاص در شهرمون رخ میده که طبیعتاً واکنشهایی رو با خودش به دنبال داره . . .
در بین همه انعکاس هایی که این موارد در پی داره،بعضاً نقاط روشن و محسوسی نظر آدمو به خودش جلب می کنه که قابل تحسین و قابلِ تأمله ؛
پـــاره ای از اوقــات با خــودم فک می کنــم کــه زیــادی ذهنمــــو درگیـــرِ دغدغــه های شهـــرم کــردم ولی بــا دیــدن این نقـــاط روشن کـــه 
دسترنج یک تفکّر ناب ناسیونالیستی به حساب میاد امید و انگیزه در وجودم به طرز مطلوبی متعالی میشه و آیندۀ شهرم خیلی زیباتر از اون چیزی
کـــه فکرشـو می کنـــم بـــه تصـویر کشیــده می شـــه  ؛
بــــه راحتی میشــه بــه این نقـــاط روشن و امیــد بخش دل سپرد و نقــــاط خیــالی رو فرامـــوش کــرد ؛
در هفتــه های گذشتـــه دو اتّفـــاق مثبت و انــرژی بخش در صفحـــه ارادت شهـــرمون رقم خــورد که حیف دونستــم به اونـــا اشــاره نکنــم ؛
اولین اتّفاق خوب : حضور سرکار خانم جهانبخش(مدیریّت محترم نمایندگی آموزش و پرورش بخش نیمبلوک) در استانداری و دفاع از جایگاهِ
 بحقِّ جناب آقای گلچین بود که این حرکت،بسیار بنده رو تحت تاثیر قرار داد و قلباً بابتِ این حسِ قدرشناسی و وظیفه شناسی خوشحال شدم؛
صمیمانه از سرکارخانم جهانبخش بخاطر این حرکت شایسته و مدبّرانه سپاسگزاری می کنم ؛
اداره آموزش وپرورش خضری

دوّمین اتّفاق خوب : حضور آقای اسماعیل رمضانیِ عزیز در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی بود که آقا اسماعیل با این
کار قشنگ ضمن ملاقات با حاج آقای عبادی و حاج آقای رحیم آبادی از نحوۀ برگزاری همزمان مراسم تودیع و معارفه گلایه کرده و خدمت این عزیزان
معروض داشته که برگزاری این مراسم اصلاً در شأن جایگاه نماز جمعه نبوده است و باید با مقدّمات بیشتر و بهتری این امور صورت می گرفت !
آقای عبادی ضمن استقبال از این کار پسندیده ایشون که نشأت گرفته از یک عشق عمیقه،صحبتهای آقا اسماعیل رو تایید و در حضورِ
 آقای رحیم آبادی از نحوه برگزاری این مراسم انتقاد کرد . . .
" ممنونم اسماعیل جان "
 اسماعیل رمضانی خضری
 • حسن خسروی خضری

پیر مردانشاه خضری در یک عصر تابستانی . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲ ب.ظ

فرصتی پیش اومد تا از طبیعت ییلاقیِ این روزهای خضری بهره ببریم . . .

به اتّفاق تعدادی از اعضای انجمن جوانان خضری سری به دره پیرمردان شاه زدیم ؛

خدا روشکر به خاطر بارندگی های خوب سال گذشته آب بیشتری از چشمـۀ مردان شاه جـاری بود ؛

طراوت و شادابیِ درختان و سبزه ها به زیبایی چشمها رو نوازش می داد و روح رو آروم می کرد . . .

 لبخند ساقه ها و نغمه پرنده ها در دل درّه،هر انسانی رو به وجد می آورد ؛

خدایا شکرت . . .

پیرمردان شاه خضریپیرمردان شاه خضری

انجمن جوانان خضری

 • حسن خسروی خضری

درمسیرخاطره های روستا (چاه حجت آباد خضری)

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

کامران نجف زاده خضری

همینجا کلیک کنین . . .

شهر خضری

کامران نجف زاده که همیشه دنبال سوژه های ناب و هیجانیه ، در حالیکه در آمریکا به سر میبره با دیدن کلیپ تاثیرگذارِ

وداع اهالی خضری با حاج آقای مدنی،با پیگیری و ماجراجویی شماره تماس حاج آقا رو پیدا می کنه و . . .  ؛

- شایان ذکره که کلیپ های خداحافظی،توسط نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که در

مسجد امام حسین تشریف داشت و از این وداع باشکوه به حیرت ایستاده بود به خبرگزاری ها و فضای مجازی راه پیدا کرد .


خبرگزاری رسا


آپارات

 • حسن خسروی خضری

چه قلبهایی که با شنیدن واژۀ "خداحافظی" لرزیدند . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸ ب.ظ

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن متحرک‬‎

در حالیکه اکثرمسئولان شهر و شهرستان به جهت نارضایتی در مراسم تودیع تشریف فرما نشده بودند ،
هیــچ چیــز بدتر از این نبــود که شهــرخضــری دشت بیــاض " نداند" به کدام خاطــره باخته است . . .
عشــق هیچگــاه نمی میــرد،تنهــا از لبخند به اشک و از اشک به خاطره تغییر ماهیت می دهد ؛
دیروز حال خضری دشت بیاض خوب نبود و خاطــره هــا به عیــادتش آمــده بــودند ؛
خاطــره هــایی کــه هــرکدامش بیانگــر دنیـــایی از قصّــه هــای انسـانیّت و مــردانگـــی بـــود ؛
امشب می نویسم فقط برای اینکه عشقِ مدنی در یادمان مسافر همیشگی باشد . . . 
در بحبـــوحــۀ غـــوغــای خیانتهــا ، دروغهـــا ، دل کنــدن هـــا ، عـــادت هــا و هــوس هـــا ،
اهالی بی شیله پیلۀ خضری دشت بیاض بدون هیچ گونه پیچیدگی تمرین آدمیّت میکردند تا از
زمینه های ظهور فاصله نگیرند ؛
گاهی انسان به قصد نجات،شاپرکی را از لای بوته های سردرگم می گیرد تا او را آرام رها کند ولی
ناخواسته او را در میان دستهایش له می کند . . . نیّت کجا و سرنوشت کجا
دیروز ما را به روز فروختند و به راز ؛
محراب مسجد امام حسین(ع) غبار غم گرفته بود و دلها برای ساعاتی " اسیر بغض و بهت "
امّــا گـذشت . . .
ما هیچگاه با آمدن حاج آقای یعقوبی به تقابل برنخواسته بودیم و فقط خواستیم درک کنیم که چرا
با خواسته ای کاملا مردمی،ولایی و عاشقانه اینگونه برخورد شد . . .
واقعاً برای دو روز بیشتر ماندن بود !

Image result for ‫خطوط جدا کننده متن متحرک‬‎

شهرخضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

آخرین برگِ دفتر عشق و ارادت،با زیباترین خاطره ها نقّاشی شد ؛

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱ ب.ظ

امام جمعه شهرخضری دشت بیاض

امام جمعه شهرخضری دشت بیاض

شهرخضری دشت بیاض

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

خضری شهرآرزوها

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

خضری دشت بیاض

حجه الاسلام مرتضی یعقوبی

کربلایی علی حیدری خضری

 • حسن خسروی خضری

متن استعفای مهندس غضنفری و یاران باوفای ستاد نماز جمعه خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ق.ظ

ستادنماز جمعه خضری

امام جمعه خضری

 • حسن خسروی خضری

«فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۰۶ ب.ظ

ابوترابی فرد :

مهم‌ترین حق مردم در جامعه را استقلال سیاسی و داشتن اراده در مدیریت سیاسی جامعه دانست و تاکید کرد:

در دوره‌ای که اجازه کم‌ترین استقلال سیاسی به ملل دنیا داده نمی‌شود،جمهوری اسلامی ایران توانسته است در

طول سه دهه با تمام توان خود از استقلال سیاسی مردم دفاع کند .

امام جمعه شهر خضری

دو مـاهی هست که اهـالی خضــری دشت بیـــاض و بخش نیمبلـــوک از اینکـه اینجــــوری بــــا خــواستـــه هــــاشـــون 

رفتـــار میشـــه آب خـــوش از گلــوشــون پـایین نــرفتـــه !

اگه دقّت کنیم اون چیزی که ما الان در خضری دشت بیاض شاهدش هستیم فرهنگ دستوری و بی حرمتی به اهالی ولایتمدار و

انقـــلابـــی شهرمـــون هـــست . . .

جناب آقای محمــدشریــف گلچین،بخشدار خستگی ناپذیر،مردمــدار و دوست داشتنی مـــا رو میخـــــوان جابجا کنن :

" نمی تونیــــم اعتــــراض کنیــــم میگن از بــالا دستـــور اومـــده !

بـابـا : حاج آقای مدنی که امام جمعه ی شهرمونه و قراره پشت سر ایشون نماز بخونیم چرا اینجوری ما رو له می کنین .

حضرت حجه الاسلام عبادی نماینده محترم ولایت فقیه در استان خراسان جنوبی وقتی با حضور گسترده و بی سابقه مردم در

خضــــری دشت بیـــاض  روبـــرو شد "بیــــان احساسات و عواطف" کاملا در گفته هـــای ایشـــون موج میزد !

مگه غیر از اینه که در این حضور چشمگیر،حاج آقای مدنی نقش محوری رو بر عهده داشت.ما باید افتخار کنیم که امامان جمعه
زبــــان گـــویای مـــردم باشن و حقّ مـــردم رو بـــه خــوبی مطالبـــه کنند !
مسئولانی که اینگونه با احساسات مردم پاک و ولایتمدار خضری دشت بیاض رفتار کردن باید منتظر عواقب کارشون در اون دنیا باشن و
پاسخ حــق النــاس بزرگی کــه اینگــونــه بـــر گردنشــون سنگینی میکنــه رو بدن !

شهرخضری
 • حسن خسروی خضری

صد رنگ اگر پهن شود فرق ندارد / آن خوانِ کرم تا به کنارش تو نباشی

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸ ب.ظ

حجه الاسلام رضامدنی خضری

 • حسن خسروی خضری

سرکارخانم عصمت سدیدی

سرکارخانم عصمت سدیدی

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

کربلایی علی حیدری خضری

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض چه پتانسیلی برای ارتقاء دارد . . . ؟!

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ

خضری

شهرخضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

"بخشنده بودن" بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد ؛

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۹ ب.ظ
با همّت و مساعدت خیّر ارجمند شهرمون جناب کربلایی حسین عباسیان . . .
کلنگ احداث مسجد حضرت رسول اکرم(ص) با دستان پر برکتِ امام جمعۀ محبوب خضری دشت بیاض به زمین خورد ؛
مساحت : 250 متر مربّع
هزینه خرید زمین : 55میلیون تومان
محلّ احداث : پارک زیبای ارغون    "جهت استفاده مسافرین و اهالی"
برآورد هزینه نهایی تا ساخت مسجد : 200میلیون تومان
هزینه ساخت،توسط کربلایی حسین و سایر خیّرین شهر تامین خواهد شد .
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com کربلایی حسین عباسیان خضری

 • حسن خسروی خضری

teddy9.gif

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

به هر گوشۀ خضری دشت بیاض که نگاهی می اندازم میتونم بقچۀ امید و لبخندم رو به راحتی از لحظه های ناب پر کنم ؛

وای خدای من ؛ تو چه کردی با سرزمین آب و آفتاب . . .

شکوفه های امید بخشی که هرکدومشون به تنهایی میتونن درخت تنومندِ آرزوهامونو در مسیرش به آسمون،امیدوار کنن ؛

یقین دارم که فرشته های الهی بخصوص راگول،کاملاً نگاهش به لحظه های شهرآرزوها دوخته شده و داره اونا رو انسجام میده . . .

اینجا همه چیز داره طبق یـه هماهنگی ناخواسته جلو میره و روز به روز این اتّفاقاتِ مثبت و شیرین،بیشتر قابلِ لمسه ؛

آفریدگارا؛شهر ما داره در جغرافیایی ادامۀ حیات میده که گاهاً نگرشهای منفیِ عدّه ای نسبت به فرشته های این شهر،ما رو عذاب میده

ولی از اینکه تو اینقدر هوامونو داری خوشحالیم . . .

خطوط و تصاویر زیبای جداکننده برای وبلاگ

مجتمع رفاهی خاوران خضری

مجتمع رفاهی خاوران خضری

همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی


 • حسن خسروی خضری

یادمان باشد،حرفی نزنیم که به قانون زمین بربخورد . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ

دکتر کهن ترابی

 • حسن خسروی خضری

سرودنِ "حماسۀ وفاداری" در زیباترین صبح خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ

در صبح بیست ونهم تیرماه،خضری دشت بیاض در انتظار آفرینشِ حماسه ای بزرگ بود . . .

جوانه های عشق از سراسر بخش نیمبلوک بر شاخسار عشق و ایمان جاری شده بودن تا ترانه ای از وحدت و همدلی رو در

سپیده دمِ حضور بسرایند ؛

اهالی خونگرم دهستان کرقند ؛

اهالی باصفای شهر نیمبلوک،شهری که از سالها قبل همزاد و همراه خضری دشت بیاض بوده و خواهد بود .

اهالی با صفای : شهرک دهشک،نوغاب پسکوه،گزنشک،بیناباج،بسکاباد،کارشک،شندان عرب،کلاته سری،فضل آباد،خنج و درباز و . . .

همه و همه به زیبایی به دریای خروشان ولایت پیوستن و ماندگارترین لحظه های بخش نیمبلوک رو در تاریخ رقم زدن ؛

برای اولین بار بود که نماینده محترم ولایت فقیه در استان خراسان جنوبی به یک مرکز بخش عزیمت می کرد  و این نشان از شایستگی ها و

پتانسیل بالای بخش نیمبلوک داشت ؛

درحالیکه گروه موزیک ارتش به نواختن موسیقیِ ارادت و حمایت مشغول بود،حضرت حجه الاسلام عبادی و هیئت همراه ایشون وارد خطۀ

با صفای خضری دشت بیاض شده و از حضور چشمگیر و غیر قابل تصور اهالی بخشِ نیمبلوک بهت زده شدند .

همراهان حاج آقای عبادی همگی اذعان داشتن که این استقبالِ پرشور در استان بی سابقه بوده و قابل تحسین و ستایشه و باید مسئولین

قدرِ این مردم ولایتمدار و ارزشی رو بدانند .

زبان قاصر از وصفِ شکوهِ خیل عظیم جمعیّت در مراسم استقبال بود به گونه ای که مسجدِ امام حسین(ع) هم گنجایش این جمعیتِ عاشق

رو نداشت .

از همه عزیزانی که در برگزاری این مراسم باشکوه نقش داشتن صمیمانه سپاسگزاریم / آجرک الله

خدایا بابت نگاه متفاوتی که به خضری دشت بیاض داری بی نهایت قدردانیم .

نایت اسکین

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

محفلی بسیجی در فضایی با عطرِ عاشقی

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۷:۲۹ ب.ظ

جناب سروان احمدی خضری

پارک شهیــد فهمیــده خضــری ؛

جناب سروان احمــدیِ عزیز و جنابِ طیبــی نازنین با یه عدّه نوجـوانِ عاشـق و فهمیـده ؛

 ـــــ  از این فضــا و این کمپین صمیمـیِ بسیـج،خیلی چیــزها عاید انســان میشــه ؛

خدایا بابت این فضای بوجود اومده و این هوای عطراگینِ تو بی نهایت سپاسگزاریم ؛

" هوای ما رو هم داشته باش "

تصویر زمینه برگرفته از کانال مردمیِکانال موج خاوران خضری

 • حسن خسروی خضری

جشن بزرگ منتظران حضور،در خطۀ خوبی ها " خضــری دشت بیاض "

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ب.ظ

آیت الله عبادی

 • حسن خسروی خضری

بهترین ها،همیشه " گلچیـن " می شوند . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۳ ب.ظ

اعضای انجمن همیاران بخش نیمبلوک در مشهد الرضا،با هماهنگی های نسبتاً خوب تونستن همایش مطلوبی رو برگزار کنن . . .

تونستن شأن و منزلت بخش نیمبلوک و در رأس اون خضری دشت بیاض رو احیا کنن . . .

اینکه خیلی از بزرگان و سیاستمداران کلانِ بخش نیمبلوک،یک جا دور هم بر فعل خواستن تکیه زدن "خیلی عالی بود "

واقعـاً جـای تشکر داره از همـۀ این بزرگــواران .

امّـــا

من ناراحتــم

ناراحت از اینکه ما چنین بزرگانی رو داریم ولی خیلی راحت قراره بخشدار عزیزمون رو از ما بگیرن

ضعف بسیار بزرگیه که ما با این مجموعۀ فوق العاده و با این پتانسیل بالای سیاسی نتونیم بخشدار خودمون رو حفظ کنیم !

حتماً میدونین که جناب آقای محمدشریف گلچینِ عزیز،در خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک کارنامۀ بسیار درخشانی رو در

حیطه های مختلف از خودشون بجای گذاشتن و گذشته از عملکردِ مطلوبِ ایشون،رفتار معقولانه و نوع دوستانۀ این بزرگوار با

اهالیِ بخش هم کاملاً ستــودنی و کم نظیـــر بوده !

بنده تمنّا دارم از همۀ بزرگواران که نهایت تلاش خودشون رو برای ابقای جناب آقای گلچین بکار بگیرن ! خواهش می کنم

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

محمدشریف گلچین خضری

همیاران نیمبلوک همیاران نیمبلوک

 • حسن خسروی خضری

تبدیلِ خضری دشت بیاض به نگارخانه ی عشق و عمران

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۲۷ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

گفتمان عشق را احساس کن . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ب.ظ

گاهی وقتا انسانهایی پیدا میشن که در هر برهه ای از زمان و در هر محیطی میتونن آفرینندۀ عشق و عمل باشن و نه تنها احساس رو

در بین جوونا کشف بلکه اون رو به محیط اطرافشون هم اشاعه بدن . . .

اینگونه آدما با ابتکارات فردی فضای زندگیشون رو خوش بینانه رقم میزنن و فضای اجتماعِ نیک اندیش و جوان رو هم به خوبی ترسیم می کنن ؛

چند وقتی از اومدن حاج آقای دلآرامی به خضری دشت بیاض نمیگذره ولی لبخند با نشاط این عزیز خیلی زود توانسته جمعیّتِ جوانی از شهر رو

با خلاقیتهای فردی ایشون به مسیر خوبی هدایت کنه ؛

از جمله کارای فرهنگیِ قشنگِ آقای دلآرامی برگزاری کلاسهای معنوی در ایام ماه مبارک رمضان بود که استقبال نسبتاً خوبی هم صورت گرفت و

در ادامه،با حمایت جمعی از خیرین برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی با جمعیتی جوان به مشهد مقدس بود که قابل تقدیر و تشکّره . . .

امروز هم توفیق حاصل شد که در خدمت آقای دلآرامی و تعدادی از بچَه مثبتای شهر باشیم و این بهانه ای شد تا ایشون رو به شهر آرزوها هم

دعوت کنیم ...

"ضمن تشکر از جناب آقای محمدرمضانی عزیز و سایر دوستانشون در حسنیه خضرینی ها بابت پذیرایی و اسکان این عزیزان در مشهد مقدس"

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

ضمن اینکه دعا می کنیم خداوند لعنت کنه افرادیکه رو که در خشک شدن درختان کهنسال باغ دهنه نقش داشتن،

شما رو به دیدن تصاویر ذیل دعوت می کنم

مهندس سیدحسین جوادی

مهندس سیدحسین جوادی

مهندس سیدحسین جوادی مهندس سیدحسین جوادی مهندس سیدحسین جوادی

حاج آقای دلارامی حاج آقای دلارامی حاج آقای دلارامی حاج آقای دلارامی حاج آقای دلارامی حاج آقای دلارامی

خضری دشت بیاض

 خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

لذَتِ خضری از زاویۀ دوربین . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۳ ب.ظ

شهرستان خضری

خضری دشت بیاض

خضری دشت بیاض

خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

یکبارِ دگر ستاره ها با چشمک / رفتند ز شهر آرزوها " تک تک "

حسن خسروی خضری | شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۰۴:۳۴ ب.ظ
یکبارِ دیگه شهر آرزوها پروازِ بزرگانشو لمس کرد و با حسرت نگاهشو به آسمون دوخت . . .
نمیشه آروم گرفت و فقط حسرت خورد ؛
باید گریست و گریست
گنجینه های معرفت و اصالت خضری دارن یکی یکی از میون ما پر میکشن و فقدان اونا بسیار سخت و طاقت فرساست
وای خدای من . . .
اونا که شب اوّل حتماً حرفی برای گفتن داشتن ولی ما با دستان خالی با چه رویی داریم ادامه میدیم ؛
خاک با گرفتن این عزیزامون حرفای زیادی برای ما داره ولی وقتی میریم سرخاک فقط رفتن رو می بینیم و اصلا به موندنِ خودمون
 فک نمی کنیم،چه موندنی که قدرشو فقط اونی میدونه که رفته !
به خودمون بیایم . . .
وقتی قراره غیبت،تهمت،تکبر،حسادت و "سخره" بشه عادت زندگیمون،پس همون بهتر که برگردیم به راه پدربزرگها و خودمون را با
 طبیعـت سرگــرم کنیــم ؛
خدایا ما رو ببخش ؛
واقعاً روزای سختی رو در پیش داریم ؛   "قرائت فاتحه برای شادی روح همه درگذشتگان"
 • حسن خسروی خضری

صدای ماندگارِ خضری در آلبوم خاطره ها

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۲ ب.ظ
اون روزا که در خضـــــری صدای خوب و دلنواز کمتر پیدا می شد . . .
اون روزا که جای یک قاریِ خوش صوت و خلّاق در شهرآرزوها خیلی خالی احساس می شد . . .
اون روزا که در خضری  اصلاً به صدایی جز صدای علی سلیمانی کسی فک نمی کرد . . .
یکباره " نور مصطفایی " در دل شهر تابید و در کوتاهترین زمان صدای مصطفی و چهرۀ معصومش در دلها جاودانه شد ؛
کودکی دوست داشتنی که صدا و آوایش همۀ شهروندان رو مجذوب خودش کرده بود ؛
هنگامی که قرآن رو تلاوت میکرد،ناخودآگاه اشک بر دیده ها جاری می شد ؛
هیچـوقت یـادم نمیـره که سـال هشتـاد و شش در مسجـد امـام حسیـن(ع) چطـوری اشک مـا رو درآورد در حالیکـه در بین رقبــایش
شهرت چندانی  نداشت و اونا همگی قاری بین المللی بودن ؛
این روزها نیز استاد مصطفی خسرویِ عزیز با تلاوت درخشانش هر شنونده ای رو به وجد در میاره .
لازم به ذکره که هم اکنون مصطفی در گروه تواشیح در شهر قاین مشغول به فعالیّته . . .

مصطفی خسروی
مصطفی خسروی
مصطفی خسروی
شکلک های محدثه
 • حسن خسروی خضری

آتش به اختیار و احیای میراث تاریخی خضری

حسن خسروی خضری | شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۱۶ ب.ظ

هر موقع گذرم به مسجد جامع مقدس خضری می افتاد سری هم به حوض انبار یا آب انبار قدیمی خضری می زدم و با نگاه کردن به عظمتِ اون

خودم رو سرزنش می کردم که چرا باید این میراث بزرگ که هر خشت اون با وضو کار گذاشته شده به این حال و روز بیفته و سنگ ها و زباله ها

اون رو اسیر خودشون کنن . . .

پله های آب انبار زیر زباله های فراوون پوشیده شده بودن و تنها زیبایی که رؤیت میشد لونۀ چکاوکی بود که ته آب انبار به چشم میخورد و پنج

تخم اون که نشون دهندۀ حیات تاریخ در اونجا بود ؛

قبل از مرگِ مرحوم پدرم با جنــاب آقـای شاهــرخ عبـــاسی ریاست محتـــرم میـــراث فـرهنگی قـایـن هماهنگ کرده بودم که آب انبار رو

سرو سامون بدم ولی با فوت ناگهانیِ پدر عزیزم همه چیز از ذهنم پرید ؛

چندین بار این موضوع رو به آقای بذرافشان یادآوری کردم ولی متاسفانه تمیزی آب انبار که گهگاه حسرت مسافران رو به قلب تاریخ میبرد برای

کسی مهّم نبود ؛

چند روز قبل،آتش به اختیار تصمیم گرفتم تا خودم دست به کار بشم . . .

با خاک انداز،جارو و دلو سوار موتور شدم و خودمو به آب انبار رسوندم ؛

تمیزکاری داخل این میراث بزرگ،در مدّت 7ساعت در طی دو روز تموم شد و روز سوم هم پله های ورودی آماده و به کمک شهرداری محترم

گرد و خاکهای روی پله ها شسته شدن تا مسافرینی که از این میراث کهن بازدید میکنن سفری هم به دل تاریـخ داشتـه و البتــه تغییــرات دماییِ

محسوس رو با پایین رفتن از پله های آب انبار تجربه کنن ؛

قـرائت فاتحـه جهـت شـادی روح معمـاران این بنـای تاریخـی که برای تامین آبِ آشامیدنی نسل ما زحمات زیادی کشیدن ؛

آب انبار قدیمی خضری

آب انبار قدیمی خضری

آب انبار قدیمی خضری آب انبار قدیمی خضری

آب انبار قدیمی خضری آب انبار قدیمی خضری آب انبار قدیمی خضری

آب انبار قدیمی خضری آب انبار قدیمی خضری آب انبار قدیمی خضری

 • حسن خسروی خضری

چند سالی بود که حاج آقای مدنیِ عزیز دغدغۀ ضعیف بودنِ مشاغل خانگی در خضری دشت بیاض رو داشتن و همواره موضوعِ اشتغال و

کارآفرینی رو از تریبون های مختلف عنوان میکردند . . .

سرکار خانم قائمی یکی از شهروندانیه که در چند سال گذشته همواره شغل خانگی رو دنبال کرده و علاقۀ شدید این بانــوی هنرمنــد به

مشاغل خانگی از جمله تابلو فرش و قالی بافی نشون داده بود که کاملاً پتانسیل کارآفرینی در شهر رو در اختیار دارد . . .

از طرف مرکز نیکوکاری جوادالائمه(ع) و به خواستۀ حضرت حجه الاسلام مدنی،خانم قائمی به دفتر ستاد نماز جمعه دعوت میشه و جهت گسترشِ

شغل قالیبافی و زنده شدنِ این سنّتِ حسنه در خضری دشت بیاض با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می پردازند ؛

جهت این امر مقدّس،تعدادی 20نفـــر از بانوانی که تحت نظر نمایندگی تابلـــوفــرشِ "دارکـوب امــروز" به نمایندگی خانـــم قائمی مشغـــول بافتِ

تابلو فرش بودن با حمایت مسئولین،سفر یک روزه ای رو به یکی از کارگاههای موفق شهرستان داشته و در نهایت تشویق میشن تا کارگاه قالیبافی

رو برای بافت انواع فرش ها با سایزهای مختلف منجمله فرش 12متری راه اندازی کنند ؛

به برکتِ وجودِ استعدادهای بالا در بین بانوان خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک در حیطۀ کار فرش،این اتفاق میمون و خجسته با پیگیری از طریق

شهرستان و حمایت های جناب آقای حسن زاده(کارشناس فنی فرش)در کمیته امداد قاین در روز عید سعید فطر اتفاق افتاد ؛

این کارگاه با هزینه ای بالغ بر هشت میلیون تومان با حضور تعدادی از مسئولینِ متعهّد افتتاح شد و لبخند بر لبانِ پر مهرِ حاج آقای مدنی نقش بست ؛

لازم به ذکره که : دار قالی فوقِ سنگین این کارگاه در بیرجند طی یک ماه ساخته شده و چلّه کشیِ اون توسط آقای حسن زاده در دو روز انجام

گرفته است .

در این کارگاه در قسمت تابلو فرش حدود60نفر  از /خضری دشت بیاض،کرقند،علی زنگی و دهشک/ بطور مستقیم در حال فعالیت هستن که

بافت در منزل ایشون انجام میگیره و برای بافتِ فرش 12متری دستباف که از حساسیت ویژه ای هم برخوردار است حدود 25نفر ثبت نام کرده اند ؛

حضور حاج آقای مدنی محبوب،مهندس جوادی پرتلاش،جناب آقای ولیانِ دوست داشتنی ،جناب آقای عباسیِ عزیز از اعضای فعال شورای اسلامی،

جناب سروان طیبی،سرکار خانم سدیدی خبرنگار شهر و تعدادی از شهروندان در این افتتاحیه مایۀ دلگرمی،خوشحالی و امیدواری بافندگان بود . . .

 • حسن خسروی خضری

این روزها شهرم از دلتنگی در اومده " خدایا تو چقدر خوبی "

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ

اهالی خونگرم و قدرشناس خضری دشت بیاض این روزها شاهد شکوفایی فعل خواستنِ شهر آرزوها در زمینه های مختلفی

بوده و هستند که در نوع خودش میشه گفت ستودنی و مثال زدنیه . . .

- با شکوهی خاص در هوای گرم تابستون بچّه های فلسطین رو تنها نذاشتن و مجدداً روز قدس رو به زیبایی هر چه تموم تر بر تابلوی

زیبای انقلاب ترسیم کردن ؛ *** از جناب آقای گلچیـــن"بخشــدار دلســــوزمون" صمیمانـــه سپاسگزاریــم ***

- به صورت خودجوش و با میل خودشون به حمایت از حجه الاسلام مدنی "امام جمعه محبوب خضری دشت بیاض" بپا خاستن و با حضور

در محل ستاد نماز جمعه قاطعانه حقِّ حاجی رو مطالبه کردن ؛ اینا همشون شاگردای مکتب حاجی بودن و حدود صد نفرشون هم به نمایندگی

از شهروندان راهی بیرجند شدن و با حضور در دفتر نمایندگی ولایت فقیه با حجه الاسلام عبادی و حجه الاسلام رحیم آبادی دیدار و خواهانِ

تمدیدِحکم حجه الاسلام مدنیِ عزیز شدن ؛ *** حاج آقـــای مدنــیِ دوست داشتنی هیچگـــاه تنهـــاتون نخواهیـــم گذاشــت ***

- این روزها در زمینه های عمرانی هم شهرمون حرفهای زیادی برای گفتن داره و هرکجایی که پا میذاریم نشانه هایی از عمران و آبادانیِ شهر

به چشم میخوره که در چندسالِ گذشته کمتر شاهدِ این موضوع بودیم ؛ *** از جناب آقای مهندس جوادی "شهردار پرتلاش و جدّی شهرمون"

هم بابت اینهمه عشق و اراده بی نهایت سپاسگزاریم ***

شهرداری خضری دشت بیاض

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

خضری شهرارزوها

شهرداری خضری دشت بیاض

نماز عید فطر خضری

کانال تصاویر خضری

 • حسن خسروی خضری

بگذارید با آرمانهای انقلاب و رهبری زندگی کنیم،ما را دلسرد نکنید . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ب.ظ

امام جمعه خضری

امام جمعه خضری

امام جمعه خضری

 • حسن خسروی خضری

چکیده ای از کوثر زلال رمضان در خضری

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۱ ب.ظ

ماه پُر خیر و برکت رمضان در حال تموم شدنه . . .

خضری،امسال هم همچون سال گذشته رمضانِ قشنگی رو سپری کرد ؛

احساس می کنم خط عفو و غفران الهی بر خطاهای بچَه های شهرآرزوها کشیده شده و در سایه ی الغوث هایی که از عمق جان

طنین انداز میشدن مائده های آسمونی بر سفره های ساده ی شهرمون چیده شده ؛

شب های قدر در همه ی مساجدِ شهر منجمله مسجد امام حسین(ع) با اشک هایی که از عمق جان جاری می شدن مفروش شد و

زیباترین لحظه های حیاتِ معنوی خضری شکل گرفت .

از خداوند متعال میخوام تا سالِ آینده دلهای همشهریانم رو همینگونه صیقل داده نگه داره " ان شاءالله "

زیباترین صحنه های رمضانِ امسال که "خضــــری" شاهدش بود :

ترتیل خوانی قران کریم در صحن مسجد امام حسین(ع)با حضور بیش از هزار نفر -

ضیافت افطار همراه با شعرخوانی شاعران در روز ولادت امام حسن مجتبی(ع) در محل دفتر امام جمعه محترم -

برگزاری نماز جمعه هفته گذشته در محل مسجد جامعِ مقدّس خضری و سخنرانی ناشرالاسلام گنابادی(حجه الاسلام مدنیِ بزرگ) -

عزاداری در شب های قدر به نحو مطلوب -

برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان ویژۀ بانوان -

برگزاری مسابقات پینگ پنگ جام رمضان ویژۀ آقایان -

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها  خضری شهرآرزوها خضری شهرآرزوهاپ

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

                                               

میشـه تـوی زندگـی،لبخنـدِ زیبـائی شکفـت         میشــــه از خنـــده هـای پــــروانـــــه گفــت

اینکه بـا پـر زدنش خـدا رو مهمـــون میکنــه         خـــدا رو قسمت آدمــــای مجنـــون میکنــه

میشــــی تــوی زندگـــی نقاشــــی کـــــــرد         لحظـــه های خوبشـــو خـاش خاشـی کـرد

میشــــــه از طــــلا و المـــــــاس ننـــوشـــت         میشــه دلهـــا رو سپـرد به سنـگ وخشـت

همیشــه میشــــــه شقــــایـــــق رو نــدیـــد         میــون سبــــزه و گـــــل،سبـــــزه رو چیــــد

میشــــه از طفــــــل یتیــــــم تــرانــــه گـفت         بــا همــــه بی خانمـــــان هــا خـانــــه گفـت

بـــــا نگـــاهـــــی گــــذرا بــــه چشـــــــم دل          نکنیـــــــم بــــــا خلفـــتِ خــــــــدا دوئــــــــل

میشـــه تشنــــــه بــــود و از دریـــــا نگفــت          یـــا شبــــی رو بـــــا گرسنگـــــی بخفـــــت

اینجـوری خـــــــارِ خـــــــدا خفیـــف میشـــه          هــر کجـــــــا دل بــــزاری ردیـــف میشـــــه

میشــــه بی عــاربــــود و خیلـــی روسیــاه          بـــا طنــاب ابلیســـــی نرفـــت بـــه چــــــاه

شیطـــون هــــرکــی باشـــی میـــاد پیشت          مـواظب بـــاش کــه نیفتـــــه تـــو ریشــــت

یـــه کمی سختـــیِ استخـــــون میخـــــواد           کـــه نیفتـــی تـــوی قصـــــــه هــای بـــــاد

میشـــه بـــا هرکسی هــم نشینـــی کــرد           تلخیهــــاشـــو بــا خــــدا شیــرینـــی کــــرد

خــدا دوست داره همـــــه بنـــده هـاشــــو           وقـت فرهـــاد شـدنـــه، یــــالا پـــاشـــــــــو

میشه بیــــن خزه ها خـــوشمــــــزه بـــــود           یـــــاد بچـــــه های گــــــرم غــــــزّه بــــــــود

بیــــا خوشمـــــزگی رو بســــاط کنیـــــــــم           یــــــادی از بچـّـــــه هـــای فــــرات کنیـــــم

خضـــــری تنهــــا شهــــر مــا نیست بخـــدا           خضـــری از شیعـــــــه جـــدا نیست بخــدا

میـــدونی شیعــــــه چقــــــــدر تنهـــا شده           سیبـــل صهیـــونیست،تــــوی دنیـــا شـــده

برا اینـــکه مـن و تـــو نشستـــــــــه ایـــــم  !        دل بــــه نـامـــــردیِ دنیـــــا بستــــــه ایــــم

بیــــــا اتکـّــال،غنـــی ســــــــازی کنیــــــــم           بیــــا بــــا منــــــــاره دلبــــــــازی کنیـــــــــم

خضـــــــری،وقت افطـــــــارو منــــاجـاتــــــه          آسمـــــون،منتـظــــــــــــــرِ یک نگـــــاتــــــــه

 • حسن خسروی خضری

شبی پُرمهر،لبریز از نور و عشق با بقچه ای از شعر تازه

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲ ق.ظ

شب ولادت کریم اهل بیت " حضرت امام حسن (ع) "

دفتر امام جمعۀ محبوب شهرمون

با حضور جمعی از رجال سیاسی،فرهیختگان و شعرای آیینی شهرِ ییلاقی خضری دشت بیاض

به میزبانیِ اعضای محترم ستاد نمازجمعه و مسئول محترم نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد شهر آرزوها . . .

قرائت قرآن توسط استاد مصطفی خسروی/اجرای استاد حسن حسینی و خوشامدگویی مهندس غضنفری ؛

شبی بیاد موندنی و کاملاً صمیمی با لحظاتی سرشار از عشق و ارادت ؛

اقامۀ نماز جماعت به امامت حجه الاسلام مدنی

 و پایان بخشِ این مراسم پرفیض : ضیافت افطار

نقطۀ عطف این مراسم معنوی : شعرخوانیِ شاعران گرانقدر خضری دشت بیاض -

واقعاً دست مریزاد داشت ؛

متشکرم از همۀ عزیزانی که در این مراسم با شکوه نقش داشتن ؛

یک تشکّرِ ویژه هم دارم از اساتید شعر خضری دشت بیاض :

استاد علی اسدالهـــی دشت بیاض/استاد حسنقلی خســـروی/استاد حسین صمــــدی/استاد عبدالله حیـــــدری و

شاعر جوان و توانمندِ شهرمون استاد مهدی خســروی

شاعران خضری دشت بیاض

ستاد نماز جمعه خضری

ستاد نماز جمعه خضری

ستاد نماز جمعه خضری

ستاد نماز جمعه خضری ستاد نماز جمعه خضری ستاد نماز جمعه خضری

خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو

 • حسن خسروی خضری

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند .

اکنون نگاه جهان،بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروزه،برای تحقق توسعه اجتماعی،تسریع فرایند توسعه اقتصادی و

محقق شدن عدالت اجتماعی،چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود،قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و

کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت . . .

نقش زنان در توسعه،مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی،عاملی بنیادی

محســـوب می گــردد .

در شهر خضری دشت بیاض هم بانوانی هستن که با عشق و اراده و پشتکاری مثال زدنی نه تنها به اقتصاد خانواده کمک می کنن بلکه

در مرتبه ای بالاتر بعنوان کارآفرین هم ایفای نقش کرده و اوقات فراغت بانوان رو به نحو شایسته ای پُر میکنند ؛

سرکارخانم قائمی از خضری حدود 10سال در منزل به مشاغل خانگیِ مختلفی از جمله خیاطی،گلدوزی،عروسک سازی،عروسکهای حجمی و

تزئین سفره عقد مشغول بوده و از دو سال قبل هم جهت اشتغال بانوان،به گرفتن مجوزِ نمایندگی شرکت تابلو فرشِ "دارکوبِ امروز" از مشهد

اقدام نمود تا ضمن ارتقای حوزۀ کاری،قدمی در راه رشد و تعالی فرهنگ اقتصادی شهرمون برداشته باشه ؛

ضمن آرزوی توفیق برای همۀ عزیزانی که در جهت اعتلای شهرمون گام بر میدارن،شما رو به دیدن کلیپ برنامه اقتصاد خانواده که مربوط به

کارآفرینی در شهر خضری دشت بیاض هست و به همّتِ سرکارخانم سدیدی ازسیمای خراسان جنوبی پخش شده دعوت می کنم . . .

گوینده : خانم قائمی(همسر گرامی بنده)

 

شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

اراده بر تغییرِ خویش در 90 روز

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۱۰ ب.ظ

آدما کلکسیونی از خواستن ها و توانستن ها هستن و در مسیر زندگیشون خواسته های فراوونی دارن که باید برای رسیدن به اونا اراده

داشته و برای تقویتِ این اراده تلاش کنن . . .

خداوند متعال بینش و درایتی فوق العاده به انسان عطا فرموده که با تقویتِ همّت و ارادۀ خودش میتونه به اهدافِ مهّم زندگیش نزدیکتر بشه ؛

در جامعۀ امروزی ما افرادِ زیادی به چاقی و اضافه وزن دچار هستن و ازین موضوع دارن حسابی رنج میبرن به گونه ای که گاهاً کاملاً از زندگی

ناامید میشن ؛

انباشته شدنِ بیش از حدِ بافت چربی در بدن میتونه باعثِ پسرفتِ شاخص های سلامتی و کیفیتِ اونا بشه و مقدّماتِ امراض گوناگون رو در انسان

فراهم کنه . هزاران سال پیش اجداد انسانِ امروزی به دلیل نحـوه تغذیـه که عبـارت بـود از دوره‌هـای پرخـوری و انتظار طولانی مدت بـرای پیـدا کـردنِ

دوباره غذا ، توانایی ذخیره انرژی به صورت بافت اضافه چربی رو به دست آوردن و به این ترتیب این توانایی به ما هم به ارث رسید .

-متحرک-ماه-رمضان-25

چند وقت پیش خبری رو شنیدم که خیلی برام  زیبا و جالبِ توجّه بود،اینکه آقای الیاسِ قدرتیِ خضری در مدّتی کوتاه توانسته بود با ارده ای پولادین

وزن خودش رو با رژیمی کاملاً علمی به مقدارِ 50 کیلوگرم کاهش بده و چهره ای بسیار شاداب و مطلوب پیدا کنه . . .

شنیـــدم کــــه الیــــاس،انـــدر رژیـــم             زدود از خـــــودش التـهـــابی وخـیــــــم

بــــــه وزنِ زیـــــادش،اسیـــــــرِ بـــدن             چنــانکـــه شـــــده دوبـــلِ وزنِ حســن

میـــانِ رفیقــــان،بـــه وزنــش خجــــل             خــوشـی هــای خضــری گرفتـــه زدل

ز تـأمیــنِ صبحــــــانه درمــانـده بــــود             پـــدر را بدینســان ز خــود رانــــده بـــود

" اراده " یهـــــو رو بــــه الیــــاس کـرد             خودش لحظــه ای را خوش احساس کرد

بـرفت ســـوی الیـــــاسِ خــودبـــاوری             بشـــد در قیــــافــــه "یکــــی دیگــــری" 

سـه ماهه خودش را بـه همّت سپـرد              هر آنچـــه مضـــــر بـــود "دیگـــر نخــورد"

خـــودش را چنین گونـــه مرهـم نمـود             چــو پنجــــاه را،از خـــودش کـــم نمـــود        

بــــه خضــری زبانـــزد شد این قدرتی             تمــــاشــــا کنـش بــــا چنیــن هیبتـــی   (تصاویرِ ذیل)    

Image result for ‫بارک الله متحرک‬‎

" روی تصاویــر کلیــک کنیــن "

الیاس قدرتی الیاس قدرتی

 • حسن خسروی خضری

یه ساعت مونده به افطار . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ

تـــــو سبـــــــزترین شهـــر زمینـــــــی خضــــــــری

تـــو شُهـــره بـه اصحــابِ یمینی خضــری

مـاه رمضـان در دل تـو خـورشیــــد است

چــــون مـــــاه خــــدا تـــــو دلنشینــی خضـــــــری

.....................................................................................................................................................................

ماه رمضان درخضری

ماه رمضان درخضری ماه رمضان درخضری ماه رمضان درخضری

 • حسن خسروی خضری

خضری " میزبانِ عاشقان انقلاب و ولایت در شبِ ارتحال حضرت امام(ره)

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ب.ظ

 خدا رو شاکریم که امسال هم طبق سنّت حسنه ای که سهامداران شرکت سهامی زراعی خضری پایه گذاری کرده بودن،با همّتِ ایشان

شبِ رحلت جانسوز امام راحل(ره) با شکوه و عظمتِ خاصّی در مسجد امام حسین (ع) ارج نهاده شد ؛

حضور مسئولینِ سطح شهر،بخش وشهرستان در این مراسم معنوی،شوری دوچندان به حضورِ چشمگیر اهالی خضری دشت بیاض داده بود -

شوری که نشأت گرفته از انقلاب امام بود و بر ادامۀ نهضت روح الله با تمام توان تاکید می کرد ؛

سخنرانی جناب سرهنگ برات زاده(فرمانده سپاه ناحیۀ قاینات)اختتامیۀ برنامه های این محفلِ انقلابی بود /.

رحلت امام خمینی,اس ام اس رحلت امام خمینی,اس ام اس به مناسبت رحلت امام خمینی

شهرآرزوها

شهرخضری شهرخضری شهرخضری

/ تصاویر برگرفته از کانال تصاویر خضری /

 • حسن خسروی خضری

یادی از تازه درگذشتگان شهرآرزوها . . . " قرائت فاتحه "

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

در ســالِ جــدیــد هــم،دلِ مــا پــُر غــم شـــد

چنــدین عــزیــزِ دل ؛ ز خضـــری کـــم شـــد

پنــج تـــن ز سنیـــنِ مختلــــف بـــا پـــــــرواز

رفتنـــد و تمــــامِ دیدگـــان شبـــنم شــد

بــــا منفــــردی،فتـــوّتی هـــم جـــــان داد

پشتِ من و مــانـدگـــان حســابی خـم شد

ای کــاش زمــان کمی عطــوفت می کــرد

بــا رفتنشان شــربتِ شیرین ســــم شــد

بعـــدم که میــــامی و قلیــــزاده ی مـــا

رفتنــد و غروبشـــان پــــر از ماتـــم شــد

خـــرداد هنـــوز نیـــامــد از راه،کــه بــــاز

پیچیــد خبـــری،صدای خضــــری بــم شــد

گفتنـــد میـــامی کــه لقب هست حسیــن

در راه عزیمــت،نفســش بی دم شـــد

یک مـــردِ عــزیــز و مهـــربــان بـــا رأفــت

بــر سـردرِ منـــزلش،سیـــه پــرچــم شــد

ای کــاش کـــه یکبــارِ دگــر مهلت بـــود

میشــد کـــه دوبـــاره بــا پــدرها جــم شد

بـــوسیـــد تمـــام دست و پــاهـــای پــدر

بـــر خستــگیِ قلبِ پـــدر مـرهـــم شـــد . . .

زیبا ساز kaars162fa.gif

اموات خضری

 • حسن خسروی خضری

در این شب و روزهای پربرکتِ ماه مبارک رمضان " التماس دعا "

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ب.ظ

ثواب و برکت تلاوت قران در ماه مبارک رمضان بر هیچ کسی پوشیده نیست . . .

خوشا به سعادت عزیزانی که در این شب و روزهای معنوی تلاوت قرآن رو متفاوت تر از گذشته دنبال می کنن ؛

التماس دعا داریم از همۀ همشهریان عزیزی که در دوره های قران شرکت دارن بویژه همشهریان دوست داشتنیِ من که در

شهرستان گناباد مقیم هستن و دورۀ قران رو دارن از سالهای گذشته به نحو مطلوب برگزار می کنند . . .

کلیک کنین " دورۀ قرآن خضرینی های مقیم گناباد "

دوره قران گناباد

 • حسن خسروی خضری

اغلب کسانی که دوران طفولیّت خودشون رو در خراسان جنوبی و بویزه خضری دشت بیاض گذرونده اند وقتی خاطرات تکرارنشدنی اون دوران رو

در ذهنشون مرور میکنن یکی از زیباترین و چالشی ترین صحنه های اون زمان گرفتن تقژها،برشته کردن و خوردن اونا میتونه باشه . . .  !!!

تقزها یا زنجره ها یکی از حشرات پرسروصدای خردادماه هستن که با توجه به خشکسالی های دو دهۀ گذشته کمتر صدایی از اونا شنیده بودیم ؛

این حشراتِ دوست داشتنی که عموماً در حالِ آواز خوندن روی گیاهان هستن،زمانی نه چندان دور یکی از خوشمزه ترین غذاهای گرمسیری

به شمار میرفتند . . . 

" تژق مصرف خوراکی دارد و به عمل بودادن یا برشته کردن آن برجو گویند و به ذائقه مردم محلی طعم لذیذی هم دارد . مردم محلی بیرجند تژق را

مثال تخمه شور و مصرف می‌کنند "     - برگرفته از ویکی پدیا -

بچّه های خضری دشت بیاض هم (نسل ما و قبل تر) در دوران نوجوانی علاقۀ زیادی به تقز داشتن و همواره برای خوردن اون لحظه شماری میکردن؛

اون زمانا یادمه با حسین آقـا نایلـون بر میداشتیـم به زادگاه تقژهـای خضـری یعنی بنـد خـان سـری میزدیم که مـاحصـلِ این تفـریح چنـد ساعتـه،

جمع آوری حدود هزار تقژ بود که البته حسین آقا همیشه سهم بیشتری داشت و استعداد خودشو از همون زمان به رخ می کشید " سالم بشن"

همیشه یک ماهی تابۀ زغالی با یک جعبه کبریت و نمک،پشتِ پل آماده داشتیم که تقژ ها رو برجو  کنیم و با خوشمزگی بخوریم . . . !

حدود بیست سال و اندی از اون زمان میگذره و در این مدّت از این لذّتِ ناب محروم بودیم و هستیم ؛

چند روز قبل یکی از همکارای عزیزم در قاین برام تعریف می کرد که باتّفاق همسرگرامی در باغات قاین به دنبال شکار تقژ رفتن و این حکایت باعث

شد تا این مطلب رو برای تداعی شدنِ خاطرات ایّام قدیم به رشتۀ تحریر در بیارم . . .

تقــژ بخــوریــد و از خــوردن اون لـــذّت ببــریــد !


تقژ در خضری

 • حسن خسروی خضری