خضـــری شهر آرزوها

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی«سرزمین سیب های بهشتی»

خضـــری شهر آرزوها

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی«سرزمین سیب های بهشتی»

خضـــری شهر آرزوها

حسن خسروی خضری
سر کوی یار خضری به حریم کعبه ماند
که به هر طرف کنی رو بتوان نماز کردن

پیوندها

شهرآرزوها

حسن خسروی خضری (شهرآرزوها) | جمعه, ۸ آبان ۱۳۸۸، ۰۷:۵۷ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجا باغشهرِ زیبای خراسان جنوبی است

نگیـن و دروازۀ تمــدّن کهن قاینات

خضـــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در پیشانی خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 9638 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...

خضری شهرآرزوها

  • حسن خسروی خضری (شهرآرزوها)

الهی به امید تو

حسن خسروی خضری (شهرآرزوها) | جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ

  • حسن خسروی خضری (شهرآرزوها)

ابزار وب


دانلود آهنگ