خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

حســن خســـــروی خضـــــــــــری
" کارشنــاس ریـــاضـــی کاربـــردی"
.........................................
در"محــرّم" شهیــدخواهیــم شــد
مردمانـی جــدیــد خواهیـــم شــد
حـقّ خـود از عَلَـم طلـب خواهیـــم
درحسیــن نـاپـدیـدخـواهیــم شــد
غــافــل از خــدا،صــــدا نــزنیـــــم
در رسیـدن،شـدیــد خواهیــم شـد
بــا ســرایــش ز بیـت استحقــــاق
شعــرنــابِ نـویــد خـواهیــم شــد
خضـــریـایـی ،چــو دانــۀ زنجیــــــر
هر طلسمـی،کلیـد خواهیــم شد
بــــا عنــایتـــــی ز عاشــــــــــورا
جـایـی از سـررسیـد خواهیـم شد

پیوندها

شهرآرزوها

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ب.ظ

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجـا قلبِ قائنـات است

 " مرکـز بخش نیمبلـوک "

خضـــــــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 8941 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...

شهر خضری

تــــــــو کوچـــــه هــــــای واژه،خـــدا رو پیــــــدا کـــــردم

حـرفِ خ رو از خــــدا، یــــواشــی منهـــــــــــــا کــــردم

اونــــو کنــــار گذاشتــم،شـــاید بـــه کـــارم بیــــــاد

تـــو شـــبِ آرزوهــــــا ، بــــــه انتظــــارم بیــــــاد

دوبــــــاره تـــوی کوچــــه ، دنبــــال واژه بـــودم

مـن از میـــان روضـــه ، حـــرفِ ض رو رُبــــودم

واژهٔ بــا حـــرفِ ض ، به سختــی گیـــــرم اومد

قدرشــــو من میدونم ، گذاشتمـش تــو سبـد

رفتیــم تــوی محلّــه ، با بچّـــه هــای ییـلاق

 به هرکسی رسیدیم ،راستی رو کردیم سـراغ

راستــی رو پیـــدا کــردیم ، تــو کـوچــهٔ صداقت

ر رو گرفتیــــم ازش ، گذاشتیمــش تـــو پـــاکــت

دنبـــال یک دونـــه یـــا ، رفتیـــم ســــــراغ دریــــا

دریـــا بـــا آغـــوشِ بــــاز ، داد بهمـــون حــرفِ یـــا

حالا دیگـــــه خوشحــــالیـــم ، با چنـد تـا حرفِ تـــازه

حــرفهـــایی کــــــه آرزو ، خیلــــی بهــش نیــــــــازه

  کنــار هـــم گذاشتیـــــــــم ، حــرفــا رو بـــــا حوصلــه 

واژهٔ رؤیـــای مـــــــا ، هــــــم سبــزه هـــــم خوشکلـه

خضــــری چقـــــــدر قشنگـــه ، قربـون حرفاش برم

بـــــرای آرزوهـــاش ، مـــی بـــرمـش تــــا حــرم

 • حسن خسروی خضری

بگذارید با آرمانهای انقلاب و رهبری زندگی کنیم،ما را دلسرد نکنید . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ب.ظ

امام جمعه خضری

امام جمعه خضری

امام جمعه خضری

 • حسن خسروی خضری

چکیده ای از کوثر زلال رمضان در خضری

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۱ ب.ظ

ماه پُر خیر و برکت رمضان در حال تموم شدنه . . .

خضری،امسال هم همچون سال گذشته رمضانِ قشنگی رو سپری کرد ؛

احساس می کنم خط عفو و غفران الهی بر خطاهای بچَه های شهرآرزوها کشیده شده و در سایه ی الغوث هایی که از عمق جان

طنین انداز میشدن مائده های آسمونی بر سفره های ساده ی شهرمون چیده شده ؛

شب های قدر در همه ی مساجدِ شهر منجمله مسجد امام حسین(ع) با اشک هایی که از عمق جان جاری می شدن مفروش شد و

زیباترین لحظه های حیاتِ معنوی خضری شکل گرفت .

از خداوند متعال میخوام تا سالِ آینده دلهای همشهریانم رو همینگونه صیقل داده نگه داره " ان شاءالله "

زیباترین صحنه های رمضانِ امسال که "خضــــری" شاهدش بود :

ترتیل خوانی قران کریم در صحن مسجد امام حسین(ع)با حضور بیش از هزار نفر -

ضیافت افطار همراه با شعرخوانی شاعران در روز ولادت امام حسن مجتبی(ع) در محل دفتر امام جمعه محترم -

برگزاری نماز جمعه هفته گذشته در محل مسجد جامعِ مقدّس خضری و سخنرانی ناشرالاسلام گنابادی(حجه الاسلام مدنیِ بزرگ) -

عزاداری در شب های قدر به نحو مطلوب -

برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان ویژۀ بانوان -

برگزاری مسابقات پینگ پنگ جام رمضان ویژۀ آقایان -

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها  خضری شهرآرزوها خضری شهرآرزوهاپ

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

خضری دشت بیاض


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

                                               

میشـه تـوی زندگـی،لبخنـدِ زیبـائی شکفـت         میشــــه از خنـــده هـای پــــروانـــــه گفــت

اینکه بـا پـر زدنش خـدا رو مهمـــون میکنــه         خـــدا رو قسمت آدمــــای مجنـــون میکنــه

میشــــی تــوی زندگـــی نقاشــــی کـــــــرد         لحظـــه های خوبشـــو خـاش خاشـی کـرد

میشــــــه از طــــلا و المـــــــاس ننـــوشـــت         میشــه دلهـــا رو سپـرد به سنـگ وخشـت

همیشــه میشــــــه شقــــایـــــق رو نــدیـــد         میــون سبــــزه و گـــــل،سبـــــزه رو چیــــد

میشــــه از طفــــــل یتیــــــم تــرانــــه گـفت         بــا همــــه بی خانمـــــان هــا خـانــــه گفـت

بـــــا نگـــاهـــــی گــــذرا بــــه چشـــــــم دل          نکنیـــــــم بــــــا خلفـــتِ خــــــــدا دوئــــــــل

میشـــه تشنــــــه بــــود و از دریـــــا نگفــت          یـــا شبــــی رو بـــــا گرسنگـــــی بخفـــــت

اینجـوری خـــــــارِ خـــــــدا خفیـــف میشـــه          هــر کجـــــــا دل بــــزاری ردیـــف میشـــــه

میشــــه بی عــاربــــود و خیلـــی روسیــاه          بـــا طنــاب ابلیســـــی نرفـــت بـــه چــــــاه

شیطـــون هــــرکــی باشـــی میـــاد پیشت          مـواظب بـــاش کــه نیفتـــــه تـــو ریشــــت

یـــه کمی سختـــیِ استخـــــون میخـــــواد           کـــه نیفتـــی تـــوی قصـــــــه هــای بـــــاد

میشـــه بـــا هرکسی هــم نشینـــی کــرد           تلخیهــــاشـــو بــا خــــدا شیــرینـــی کــــرد

خــدا دوست داره همـــــه بنـــده هـاشــــو           وقـت فرهـــاد شـدنـــه، یــــالا پـــاشـــــــــو

میشه بیــــن خزه ها خـــوشمــــــزه بـــــود           یـــــاد بچـــــه های گــــــرم غــــــزّه بــــــــود

بیــــا خوشمـــــزگی رو بســــاط کنیـــــــــم           یــــــادی از بچـّـــــه هـــای فــــرات کنیـــــم

خضـــــری تنهــــا شهــــر مــا نیست بخـــدا           خضـــری از شیعـــــــه جـــدا نیست بخــدا

میـــدونی شیعــــــه چقــــــــدر تنهـــا شده           سیبـــل صهیـــونیست،تــــوی دنیـــا شـــده

برا اینـــکه مـن و تـــو نشستـــــــــه ایـــــم  !        دل بــــه نـامـــــردیِ دنیـــــا بستــــــه ایــــم

بیــــــا اتکـّــال،غنـــی ســــــــازی کنیــــــــم           بیــــا بــــا منــــــــاره دلبــــــــازی کنیـــــــــم

خضـــــــری،وقت افطـــــــارو منــــاجـاتــــــه          آسمـــــون،منتـظــــــــــــــرِ یک نگـــــاتــــــــه

 • حسن خسروی خضری

شبی پُرمهر،لبریز از نور و عشق با بقچه ای از شعر تازه

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲ ق.ظ

شب ولادت کریم اهل بیت " حضرت امام حسن (ع) "

دفتر امام جمعۀ محبوب شهرمون

با حضور جمعی از رجال سیاسی،فرهیختگان و شعرای آیینی شهرِ ییلاقی خضری دشت بیاض

به میزبانیِ اعضای محترم ستاد نمازجمعه و مسئول محترم نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد شهر آرزوها . . .

قرائت قرآن توسط استاد مصطفی خسروی/اجرای استاد حسن حسینی و خوشامدگویی مهندس غضنفری ؛

شبی بیاد موندنی و کاملاً صمیمی با لحظاتی سرشار از عشق و ارادت ؛

اقامۀ نماز جماعت به امامت حجه الاسلام مدنی

 و پایان بخشِ این مراسم پرفیض : ضیافت افطار

نقطۀ عطف این مراسم معنوی : شعرخوانیِ شاعران گرانقدر خضری دشت بیاض -

واقعاً دست مریزاد داشت ؛

متشکرم از همۀ عزیزانی که در این مراسم با شکوه نقش داشتن ؛

یک تشکّرِ ویژه هم دارم از اساتید شعر خضری دشت بیاض :

استاد علی اسدالهـــی دشت بیاض/استاد حسنقلی خســـروی/استاد حسین صمــــدی/استاد عبدالله حیـــــدری و

شاعر جوان و توانمندِ شهرمون استاد مهدی خســروی

شاعران خضری دشت بیاض

ستاد نماز جمعه خضری

ستاد نماز جمعه خضری

ستاد نماز جمعه خضری

ستاد نماز جمعه خضری ستاد نماز جمعه خضری ستاد نماز جمعه خضری

خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو خضری شهرآرزو

 • حسن خسروی خضری

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند .

اکنون نگاه جهان،بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروزه،برای تحقق توسعه اجتماعی،تسریع فرایند توسعه اقتصادی و

محقق شدن عدالت اجتماعی،چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود،قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و

کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت . . .

نقش زنان در توسعه،مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی،عاملی بنیادی

محســـوب می گــردد .

در شهر خضری دشت بیاض هم بانوانی هستن که با عشق و اراده و پشتکاری مثال زدنی نه تنها به اقتصاد خانواده کمک می کنن بلکه

در مرتبه ای بالاتر بعنوان کارآفرین هم ایفای نقش کرده و اوقات فراغت بانوان رو به نحو شایسته ای پُر میکنند ؛

سرکارخانم قائمی از خضری حدود 10سال در منزل به مشاغل خانگیِ مختلفی از جمله خیاطی،گلدوزی،عروسک سازی،عروسکهای حجمی و

تزئین سفره عقد مشغول بوده و از دو سال قبل هم جهت اشتغال بانوان،به گرفتن مجوزِ نمایندگی شرکت تابلو فرشِ "دارکوبِ امروز" از مشهد

اقدام نمود تا ضمن ارتقای حوزۀ کاری،قدمی در راه رشد و تعالی فرهنگ اقتصادی شهرمون برداشته باشه ؛

ضمن آرزوی توفیق برای همۀ عزیزانی که در جهت اعتلای شهرمون گام بر میدارن،شما رو به دیدن کلیپ برنامه اقتصاد خانواده که مربوط به

کارآفرینی در شهر خضری دشت بیاض هست و به همّتِ سرکارخانم سدیدی ازسیمای خراسان جنوبی پخش شده دعوت می کنم . . .

گوینده : خانم قائمی(همسر گرامی بنده)

 

شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

اراده بر تغییرِ خویش در 90 روز

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۱۰ ب.ظ

آدما کلکسیونی از خواستن ها و توانستن ها هستن و در مسیر زندگیشون خواسته های فراوونی دارن که باید برای رسیدن به اونا اراده

داشته و برای تقویتِ این اراده تلاش کنن . . .

خداوند متعال بینش و درایتی فوق العاده به انسان عطا فرموده که با تقویتِ همّت و ارادۀ خودش میتونه به اهدافِ مهّم زندگیش نزدیکتر بشه ؛

در جامعۀ امروزی ما افرادِ زیادی به چاقی و اضافه وزن دچار هستن و ازین موضوع دارن حسابی رنج میبرن به گونه ای که گاهاً کاملاً از زندگی

ناامید میشن ؛

انباشته شدنِ بیش از حدِ بافت چربی در بدن میتونه باعثِ پسرفتِ شاخص های سلامتی و کیفیتِ اونا بشه و مقدّماتِ امراض گوناگون رو در انسان

فراهم کنه . هزاران سال پیش اجداد انسانِ امروزی به دلیل نحـوه تغذیـه که عبـارت بـود از دوره‌هـای پرخـوری و انتظار طولانی مدت بـرای پیـدا کـردنِ

دوباره غذا ، توانایی ذخیره انرژی به صورت بافت اضافه چربی رو به دست آوردن و به این ترتیب این توانایی به ما هم به ارث رسید .

-متحرک-ماه-رمضان-25

چند وقت پیش خبری رو شنیدم که خیلی برام  زیبا و جالبِ توجّه بود،اینکه آقای الیاسِ قدرتیِ خضری در مدّتی کوتاه توانسته بود با ارده ای پولادین

وزن خودش رو با رژیمی کاملاً علمی به مقدارِ 50 کیلوگرم کاهش بده و چهره ای بسیار شاداب و مطلوب پیدا کنه . . .

شنیـــدم کــــه الیــــاس،انـــدر رژیـــم             زدود از خـــــودش التـهـــابی وخـیــــــم

بــــــه وزنِ زیـــــادش،اسیـــــــرِ بـــدن             چنــانکـــه شـــــده دوبـــلِ وزنِ حســن

میـــانِ رفیقــــان،بـــه وزنــش خجــــل             خــوشـی هــای خضــری گرفتـــه زدل

ز تـأمیــنِ صبحــــــانه درمــانـده بــــود             پـــدر را بدینســان ز خــود رانــــده بـــود

" اراده " یهـــــو رو بــــه الیــــاس کـرد             خودش لحظــه ای را خوش احساس کرد

بـرفت ســـوی الیـــــاسِ خــودبـــاوری             بشـــد در قیــــافــــه "یکــــی دیگــــری" 

سـه ماهه خودش را بـه همّت سپـرد              هر آنچـــه مضـــــر بـــود "دیگـــر نخــورد"

خـــودش را چنین گونـــه مرهـم نمـود             چــو پنجــــاه را،از خـــودش کـــم نمـــود        

بــــه خضــری زبانـــزد شد این قدرتی             تمــــاشــــا کنـش بــــا چنیــن هیبتـــی   (تصاویرِ ذیل)    

Image result for ‫بارک الله متحرک‬‎

" روی تصاویــر کلیــک کنیــن "

الیاس قدرتی الیاس قدرتی

 • حسن خسروی خضری

یه ساعت مونده به افطار . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ

تـــــو سبـــــــزترین شهـــر زمینـــــــی خضــــــــری

تـــو شُهـــره بـه اصحــابِ یمینی خضــری

مـاه رمضـان در دل تـو خـورشیــــد است

چــــون مـــــاه خــــدا تـــــو دلنشینــی خضـــــــری

.....................................................................................................................................................................

ماه رمضان درخضری

ماه رمضان درخضری ماه رمضان درخضری ماه رمضان درخضری

 • حسن خسروی خضری

خضری " میزبانِ عاشقان انقلاب و ولایت در شبِ ارتحال حضرت امام(ره)

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ب.ظ

 خدا رو شاکریم که امسال هم طبق سنّت حسنه ای که سهامداران شرکت سهامی زراعی خضری پایه گذاری کرده بودن،با همّتِ ایشان

شبِ رحلت جانسوز امام راحل(ره) با شکوه و عظمتِ خاصّی در مسجد امام حسین (ع) ارج نهاده شد ؛

حضور مسئولینِ سطح شهر،بخش وشهرستان در این مراسم معنوی،شوری دوچندان به حضورِ چشمگیر اهالی خضری دشت بیاض داده بود -

شوری که نشأت گرفته از انقلاب امام بود و بر ادامۀ نهضت روح الله با تمام توان تاکید می کرد ؛

سخنرانی جناب سرهنگ برات زاده(فرمانده سپاه ناحیۀ قاینات)اختتامیۀ برنامه های این محفلِ انقلابی بود /.

رحلت امام خمینی,اس ام اس رحلت امام خمینی,اس ام اس به مناسبت رحلت امام خمینی

شهرآرزوها

شهرخضری شهرخضری شهرخضری

/ تصاویر برگرفته از کانال تصاویر خضری /

 • حسن خسروی خضری

یادی از تازه درگذشتگان شهرآرزوها . . . " قرائت فاتحه "

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

در ســالِ جــدیــد هــم،دلِ مــا پــُر غــم شـــد

چنــدین عــزیــزِ دل ؛ ز خضـــری کـــم شـــد

پنــج تـــن ز سنیـــنِ مختلــــف بـــا پـــــــرواز

رفتنـــد و تمــــامِ دیدگـــان شبـــنم شــد

بــــا منفــــردی،فتـــوّتی هـــم جـــــان داد

پشتِ من و مــانـدگـــان حســابی خـم شد

ای کــاش زمــان کمی عطــوفت می کــرد

بــا رفتنشان شــربتِ شیرین ســــم شــد

بعـــدم که میــــامی و قلیــــزاده ی مـــا

رفتنــد و غروبشـــان پــــر از ماتـــم شــد

خـــرداد هنـــوز نیـــامــد از راه،کــه بــــاز

پیچیــد خبـــری،صدای خضــــری بــم شــد

گفتنـــد میـــامی کــه لقب هست حسیــن

در راه عزیمــت،نفســش بی دم شـــد

یک مـــردِ عــزیــز و مهـــربــان بـــا رأفــت

بــر سـردرِ منـــزلش،سیـــه پــرچــم شــد

ای کــاش کـــه یکبــارِ دگــر مهلت بـــود

میشــد کـــه دوبـــاره بــا پــدرها جــم شد

بـــوسیـــد تمـــام دست و پــاهـــای پــدر

بـــر خستــگیِ قلبِ پـــدر مـرهـــم شـــد . . .

زیبا ساز kaars162fa.gif

اموات خضری

 • حسن خسروی خضری

در این شب و روزهای پربرکتِ ماه مبارک رمضان " التماس دعا "

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ب.ظ

ثواب و برکت تلاوت قران در ماه مبارک رمضان بر هیچ کسی پوشیده نیست . . .

خوشا به سعادت عزیزانی که در این شب و روزهای معنوی تلاوت قرآن رو متفاوت تر از گذشته دنبال می کنن ؛

التماس دعا داریم از همۀ همشهریان عزیزی که در دوره های قران شرکت دارن بویژه همشهریان دوست داشتنیِ من که در

شهرستان گناباد مقیم هستن و دورۀ قران رو دارن از سالهای گذشته به نحو مطلوب برگزار می کنند . . .

کلیک کنین " دورۀ قرآن خضرینی های مقیم گناباد "

دوره قران گناباد

 • حسن خسروی خضری

اغلب کسانی که دوران طفولیّت خودشون رو در خراسان جنوبی و بویزه خضری دشت بیاض گذرونده اند وقتی خاطرات تکرارنشدنی اون دوران رو

در ذهنشون مرور میکنن یکی از زیباترین و چالشی ترین صحنه های اون زمان گرفتن تقژها،برشته کردن و خوردن اونا میتونه باشه . . .  !!!

تقزها یا زنجره ها یکی از حشرات پرسروصدای خردادماه هستن که با توجه به خشکسالی های دو دهۀ گذشته کمتر صدایی از اونا شنیده بودیم ؛

این حشراتِ دوست داشتنی که عموماً در حالِ آواز خوندن روی گیاهان هستن،زمانی نه چندان دور یکی از خوشمزه ترین غذاهای گرمسیری

به شمار میرفتند . . . 

" تژق مصرف خوراکی دارد و به عمل بودادن یا برشته کردن آن برجو گویند و به ذائقه مردم محلی طعم لذیذی هم دارد . مردم محلی بیرجند تژق را

مثال تخمه شور و مصرف می‌کنند "     - برگرفته از ویکی پدیا -

بچّه های خضری دشت بیاض هم (نسل ما و قبل تر) در دوران نوجوانی علاقۀ زیادی به تقز داشتن و همواره برای خوردن اون لحظه شماری میکردن؛

اون زمانا یادمه با حسین آقـا نایلـون بر میداشتیـم به زادگاه تقژهـای خضـری یعنی بنـد خـان سـری میزدیم که مـاحصـلِ این تفـریح چنـد ساعتـه،

جمع آوری حدود هزار تقژ بود که البته حسین آقا همیشه سهم بیشتری داشت و استعداد خودشو از همون زمان به رخ می کشید " سالم بشن"

همیشه یک ماهی تابۀ زغالی با یک جعبه کبریت و نمک،پشتِ پل آماده داشتیم که تقژ ها رو برجو  کنیم و با خوشمزگی بخوریم . . . !

حدود بیست سال و اندی از اون زمان میگذره و در این مدّت از این لذّتِ ناب محروم بودیم و هستیم ؛

چند روز قبل یکی از همکارای عزیزم در قاین برام تعریف می کرد که باتّفاق همسرگرامی در باغات قاین به دنبال شکار تقژ رفتن و این حکایت باعث

شد تا این مطلب رو برای تداعی شدنِ خاطرات ایّام قدیم به رشتۀ تحریر در بیارم . . .

تقــژ بخــوریــد و از خــوردن اون لـــذّت ببــریــد !


تقژ در خضری

 • حسن خسروی خضری

آفتابِ شهرمن در انتخابات،بی گمان/بود گلچینِ عزیز و پرتلاش و مهربان

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۳ ب.ظ

انتخابات در حالی در شهـر خضـری دشت بیـاض به نقطـۀ پایـانی خودش رسید که بخشــدار معــزز و پـرتلاش بخش نیمبلـــوک جنـــاب آقـــای

"محمدشریف گلچین" با بصیرت،معرفت و زحمت شبانه روزی به همراه کادر اداری بخشداری روند پر تلاطم و پر استرس انتخابات رو به گونه ای

هموار کردن که فرایندِ برگزاری انتخابات در این خطۀ حساس کاملاً روتین و شفاف باشه و حاصل اون یک انتخاب سالم  . . .

اینکه انسان همواره بخاطر فعالیّتهای شخصی،خودش رو مورد تمجید و ستایش قرار بده در حالیکه برای انسانهای اطرافش خدمت چندانی ارائه نکرده

بسیار خودسرانه و متکبرانه است و ازین بابت باید بر دستان آقای بخشدار بوسه زد چون هیچگاه وقت خودش رو صرفِ امور شخصی نکرده و تلاش

در راه اعتلای فرهنگ انقلابی رو بر هر چیزی مقدّس تر دانسته و همواره از روزی که پای ایشون به خضری باز شده شخصیّت اجتماعی ایشون

کوچکترین انحرافی به خودش ندیده و ثبات اخلاقی و فکریِ کاملا روشنی رو در چهرۀ این مرد بزرگ دیده ایم ؛

افراد اجتماع وبویژه مسئولین اکثراً در یک مسیر از خدمت دچار نوعی کبر وغرور شده و احساس میکنن که دارن بهترین مسیر رو طی میکنن در حالیکه

دقیقاً در نقطۀ امتحان واقع شدن و از مردم فاصله گرفتن !

در هرصورت وجود اینگونه مسئولینِ کم توقع و مردمدار میتونه راه جامعه رو برای رسیدن به اهدافش بسیار کوتاهتر و روحیۀ تلاش و خدمت رو در بین

اهالیِ شهر نهادینه کنه ؛

جا داره همینجا از جناب آقای اسماعیل قلی پورِ عزیز هم که سالها در همین جایگاه خدمت کردن صمیمانه تقدیر و تشکّر کنم . . .

" انتخــابــات تمـــــوم شــــــد "

ما همگی رأی دادیم . . .

شواری اسلامی شهرمون رو انتخاب کردیم و انتظار داریم با این ترکیب متفاوت و متقارن،در شهرمون شاهد رشدی محسوس و قابل قبول باشیم و

انتظار داریم این عزیزانِ منتخب اخلاق مداری رو در همه زمینه ها بخصوص در تعامل با بخشدارمحترم و فرماندارفرهیختۀ قاینات داشته باشن تا کمتر

شاهدِ شکاف دیدگاهی در منطقه باشیم ؛

" بزرگترین حق النّاس بر گردن شماست " مراقب باشید لطفاً . . .

از جناب آقایان محمد مهدی ولیان،محمد علی حبیبی و حسن میامی هم که در چندسال گذشته در شورای شهر فعالیت داشتن،تشکّر و

قدردانی می کنم و برای ایشون آرزوی توفیق وتندرستی دارم ؛

بخشداری خضری

 • حسن خسروی خضری

ترتیل خوانی قرآن کریم در صحن باصفای مسجد امام حسین(ع)خضری

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ

ماه رمضانِ امسال،با شکوه و معنویّتِ خاصِ خودش حال و هوایِ ییلاقیِ شبهای شهر رو مصفاتر از گذشته رقم زد و استقبال بی نظیر و چشمگیرِ

همشهریان عزیزم بویژه بانوان از مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در صحن نورانی و عرفانی مسجد امام حسین(ع) تمامِ خستگیِ بانیان این مراسم رو

از تن بدر کرد . . .

ساعت نه و نیم شب در حالیکه ستاره ها با تشعشع نورهای درخشان خودشون داشتن از اومدن رمضان خوشحالی میکردن،مسجد امام حسین(ع)

جشن حضور و همدلی رو برای دوّمین سالِ پیاپی داشت تجربه می کرد ؛

نهادهای مختلفی از جمله اداره محترم اوقاف و امور خیریّۀ شهر خضری دشت بیاض برای این مراسم معنوی زحمت کشیدن و وقت گذاشتن که جا داره

همینجا از زحمات کارکنان این اداره بویژه جناب آقای حیدری قدردانی کنم ؛

فک میکنم این سنّت حسنه و زیبا در نوع خودش در شهرستان قاینات منحصر بفرد باشه و حضور جمعیّتی بالای هزار نفر درشب اوّل قابل تامل وتحسینه ؛

به امید اینکه خداوند متعال نگاه مهربونی به این محفل قرآنی داشته باشه،محفلی که با زحمت فراوان خالصانه و بی ادعّا برای فراگیر شدنِ نور قران

داره برگزار میشه . . .

انجمن جوانان خضری

ماه رمضان خضری

ماه رمضان خضری ترتیل قران خضری ترتیل قران خضری

اداره اوقاف خضری دشت بیاض اداره اوقاف خضری دشت بیاض اداره اوقاف خضری دشت بیاض سازمان تبلیغات اسلامی خضری

 سازمان تبلیغات اسلامی خضری سازمان تبلیغات اسلامی خضری سازمان تبلیغات اسلامی خضری سازمان تبلیغات اسلامی خضری

 • حسن خسروی خضری

یه انتخاب دیگه ؛ ببین زمان چی میگه . . .

حسن خسروی خضری | شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۳۷ ب.ظ

شهرخضری دشت بیاض
این روزا توی شهــــرم،فضـــا سیاسی شده
دلـم دچــــارِ نوعی،فضـــا هراسی شــده
دومـاهی بود یه جوری،نوشتــــه هام زندونی
واژه های تنـــدِ من،دور بـــودن از مهمـــونی
البتــه اینگونــه هـــم،هــــوای خوبی داشتـــم
پنجرۀ قلبمــــو،حســابی وا میـــذاشتــم
ایّامِ حسّــاسی بــود،خوب که فضـــا نداشتــم
هرچندکمی سخت گذشت،ولی عــزا نداشتـــم
تا اینکــه انتخابـــات،رختِ عـروسی تن کــرد
آزادیِ صحنــه رو،سهـــمِ دلِ حسـن کرد
بچّه هـــای اعتـــدال،صاحبِ تکلیــف شــدن
منتظـــرِ پرچــمِ،ســـه رنگِ تحلیـــف شدن
شـــورای خضـــری هـم کــه،لبــاسِ تازه تن زد
ترکیبی از محمّـــد،با علــی و حسـن زد
میخــوام که از تــهِ قلب،حوالـه " شادبـاش بدم
به بچّه هـــای شــورا،تــوی باغـــم آش بدم
تبریک میگـــم از اینجــا،بـــا گفتنِ "یــا علی"
خستـــه نباشید میگــم،بــه همَتِ جمیلـی
خاطـــــرۀ خوبـــی بـــود،رقابتـــی دیــدنی
دشت بیـــاض ولیکن،رای داده بود "چیـــدنی"
در نهایت میشه گفت،"مشارکت" قشنگ بود
امّا یــه جــایِ قصّــه،مثل همیشــه لنگ بود
تک میدادن بــه صنــدوق،برخی از همشهریـــا
خســـروی گفت حرفشــــو،صادقــانـــه بی ریــا
امیــدوارم دوبــاره،شهرمـــو پیـــدا کنــم
به بچّــــه های شـــورا،دلخــوشی اهــدا کنــم . . . .
 • حسن خسروی خضری

آفریدگارا :

یک سال دیگر هم به آخر رسید . . .

در این سال اهالی شهرم را در نعمت و رحمت غرق کردی و ما شکرت را آنگونه که باید بجا نیاوردیم ؛

باید ما را ببخشی که هنوز بنده بودن را یاد نگرفتیم و تا رسیدن به تو خیلی فاصله داریم ؛

باید به ما مجال بدهی تا بندگیت را بهتر بیاموزیم و وابستگی هایمان را به دنیا بیش از گذشته کمتر کنیم ؛

پروردگارا ؛ در سال جدید جوانان خضری دشت بیاض را به زیستی متفاوت دعوت کن تا در پایانش برگزیده باشیم نه کنار زده !

خیلی خیلی محتاج  لطف و عنایت تو هستیم،مبادا تنهایمان بگذاری. . .

سال نو مبارک

سال نو مبارک

 • حسن خسروی خضری

افتتاح سالنِ پذیراییِ آشپزخانهٔ امیر در آستانهٔ نوروز

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۲۲ ب.ظ
همونطور که عید داره یواش یواش به ما نزدیک میشه،روحِ عید و تعطیلات داره بسیاری از کسب و کارها رو فرامی گیره . . .
آشپزخانهٔ امیر هم در حاشیهٔ بزرگراه آسیایی از این قاعده مستثنی نیست و برای اینکه بهاری متفاوت و دلپسند رو تجربه کنه دست به
اقدامی قشنگ زده که قابل تحسینه و دست مریزاد داره ؛
آقای محمدرسول رادپور و فرزندشون(مهدی آقا)برای جذبِ مشتریان نوروزی و رضایت حداکثری اونا،سالنِ پذیراییِ بسیار شکیل و زیبایی رو در
جنبِ آشپزخانه افتتاح کردن که دکوراسیون و تزئیناتِ داخلی اون با ایده ای مشتری پسند و خوش فکرانه طراحی شده ؛
مدیریّتِ این آشپزخانه با سرو انواع غذاهای خوشمزه،نوشیدنیها و دسرهای متفاوت آمادهٔ پذیرایی از مهمانان و همشهریان گرامی می باشد/.
 • حسن خسروی خضری

اردوگاه شهید کاوهٔ خضری و استقبال از بهار . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳ ب.ظ

اردوگاهِ پر قِصهٔ شهید کاوهٔ خضری،در گذرِ زمان دست به دست چرخید و در نهایت مدیریّتِ اون به دست سرکار خانم جهانبخش سپرده شد ؛

در سالهای قبل آقای انصاریان زحمات زیادی رو برای این اردوگاهِ خوش آب و هوا کشید که جـا داره از این چهــرهٔ طبیعت دوستِ شهرمــون،

صمیمـــانــه قـدردانــی کنیــم . . .

" محبّت و خدمات آقای حمیدِ انصاریانِ عزیز هیچگاه فراموش نخواهد شد "

سرکار خانم جهانبخش که از شخصیّت های وطن پرست و متعهّدِ شهرمـون به حساب میـان هیچگـاه ذهنشــون از دغدغه های شهـر

خالــی نشــده و همــواره در جهتِ رشد و ارتقـــای مؤلفــه های مختلـفِ فرهنگـی و اجتماعـیِ شهـرمـون در تکـاپو بوده اند کــه ایـن

عِرق و تعصّبِ شهروندیِ ایشون ریشه در اصالتِ خانوادگیِ مرحوم حاج قاسمِ جهانبخش داشته و باید به وجود این عزیزان افتخار کرد و

از درگـاهِ گرداننـدهٔ مهـر و سپـهر براشـون آرزوی توفیـق و تندرستـی نمود . . .

پذیرفتن مسئولیّتِ اردوگاه شهید کاوه که درحقیقت از لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی در استان خراسان جنوبی زبانزد است یک

موفقیّتِ بزرگ به حساب میاد که امید است سرکارخانم جهانبخش با مدیریّت و علاقهٔ خودشون و با استعانت از آفریدگارِ طبیعت بتونن

اهدافِ خودشون رو در راستایِ شکوفا نمودنِ ظرفیتهای این اردوگاه به کار ببندن " ان شاءالله "

یکی از زیباترین اقداماتِ ایشون دراسفندماه درختکاری به صورتِ جمهوری بود که با پایکوبیِ شکوفه های اسفند و ترنمِ خاطره های

سبـــــزِ بهــــاری همــــراه بــــود ؛

از طرفِ همشهریان :

یک سبد عاطفه تقدیم به خانم جهانبهش و سایر عزیزان بابت این حرکتِ قشنگ،که ذوقِ طبیعت رو در پی داشت . . .

اردوگاه شهیدکاوه قاین

 • حسن خسروی خضری

فراموش نکن که "طبیعت" مشتاقِ لمس کردنِ روح توست ؛

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۳۳ ب.ظ

توی دنیای امروزی و این جامعهٔ پر از گناه،تنها سلاحی که میتونه انسان رو برگردونه به اون روزای ساده و بی آلایش ؛  " طبیعته . . .  "

عـادت کردن بـه دنیـای مجـازی و بی روحِ آدمـا،در حقیقت بر بـاد دادنِ همهٔ داشتـه هاییـه که بـرای بدست آوردنشون نسل هـای زیـادی

خونِ دل خوردن و اونا رو به دستِ ما رسوندن ؛

اینکه توی خونه بشینیم،با خودمون کلنجار بریم و از گرفتاریامون گله کنیم در حقیقت داریم قافیهٔ بازیِ زندگی رو می بازیم و به سمت و سویِ

پوچی حرکت می کنیم ؛

"خداوند طبیعتی به این پاکی و زیبایی رو بهمون ارزونی داشته" حیف نیست که ما خودمونو دربندِ چاردیواریِ سنگ و آهن داشته باشیم؟!

اگه کمی به تاریخِ گذشتگان خیره بشیم متوجّه خواهیم شد که همهٔ انسانها بویژه انسانهایی که در طلبِ مادّیات خودشونو از بین بردن،دنبالِ

یـه چیـز میگشتن و اون هـم آرامـش بـــوده،هرچند که هیچگاه انسانهای مادّیگرا نتوستن بهش دست پیدا کنن و تنها علما و عرفایی که

فاصله شونو از دنیـای مـادّی و جامعـهٔ گنـاه آلـودِ امروزی حفظ کردن،تونستن دستِ خداونـد و فـرشتــه هـایِ درگـاهش رو روی قلبشـون

احساس و " تطمئـن القلـوب " رو لمـس کنن ؛

انسانهایی که دنبال هدایتن همیشه با نفسِ امّاره شون جدال داشتن و هیچگاه به راحتی اسیرِ وسوسه های شیطانی نشدن به امید اینکه

روزی فرشته های درگاه،در خواب یا بیداری چشمه هایی از نورِ الهی رو بهشون نشون بدن و مسیرِ زندگیشون رو عوض کنن ؛

متاسفـانـه در شهرِ دوست داشتنـیِ خضـــــری دشت بیـــــاض  گاهـاً جوونـایی پیـدا میشن کـه بـا استنـاد بـه نوشتــه هـای کـذب یــا

دروغینِ فضای مجازی که هیچ منبعِ موثّقی هم نداره،معنویّت و اعتقادِ قلبی خودشونو به راحتی به فروش میذارن و راهِ امید بخش و روشنی

رو که خداوند بوسیلهٔ چراغِ قرآن براشون روشن کرده از بین میبرن . . .

ای کاش بیشتر به طبیعتِ پاک و بکرِ شهرمون سر بزنیم و با خودمون و خدای خودمون خلوت کنیم ؛

مطمئناً فضای طبیعت خیلی پاکتر از فضای جامعهٔ امروزی هست چون عاری از گنـاه و معصیتـه و فرشتــه ها راحت تر میتونن به ما
نزدیک بشن و راه نجات و هدایت رو به ما نشون بدن ؛
همیشه عید که میشه به خونهٔ اقوام میریم و به اونا سر میزنیم،ای کاش امسال به خودمون هم سر بزنیم و احوالِ خودمونو بپرسیم ؛
هوا داره روز به روز بهتر میشه،به خودمون قول بدیم آخرای سال توی یه شبِ پرستاره با طبیعت خلوت کنیم و زندگیمونو مرور کنیم شاید
بتونیم روح متعالی وگمشدهٔ خودمونو پیدا کنیم ؛
به خودمون قول بدیم توی سال جدید کمتر حرف بزنیم تا کمتر غیبت کنیم ؛
کمتر حرف بزنیم تا کمتر تهمت زده باشیم ؛
بیشتر گوش کنیم و کمتر حسادت کنیم ؛

طبیعت زیبای خضری
"روی تصــــاویــــر کلیکـــ کنینــــ"
طبیعت زیبای خضری
طبیعت زیبای خضری
طبیعت زیبای خضری
 • حسن خسروی خضری

در حالیکه شمیمِ روح نوازِ بهار داره در فضایِ ییلاق پیچیده میشه ، مسئولینِ متعهّدِ شهر و شهرستان دارن رنگ و بوی خضری دشت بیاض رو

به گونه ای تغییر میدن که مسافرین و زائرینِ عزیز انقلابِ بهار رو به خوبی احساس کنن ؛

بارونای خوبی که در روزهای اخیر چهرهٔ شهرِ آرزوها رو شستشو داد،باعث شده که در کوی و برزن عطرِ سبزه های بهاری خودنمایی کنه و

طراوت و شادابی،همه جای طبیعتِ شهرمون رو فرا بگیره . . .

همـــهٔ همشهــریان در حالِ خونـــه تکونــی هستن و دارن خودشــونــو بــرای بهـــاری رنگارنگ آمـــاده میکنن،بهــاری که بــا تمــومِ رنگــاش

یـــه پیــام داره و اونــم اینـــه :  " یکرنگــی "

خوشــا بـه سعــادتِ همشهریــانی کـه علاوه بــر خونــه تکونـیِ ظاهــری،دلاشـــون رو هــم خونــه تکونــی میکنن و اونــو بــرای بهـــار دلهـــا،

"مهـــدی مـــوعـــود(عـج)" آمــــاده میکنـن ؛

جا داره همینجا یادی بکنیم از همهٔ عزیزانی که سالِ گذشته در بین ما بودن و الان حسرتِ زیارتشون بر دلامون مونده و جاشون خیلی خالیه ؛

مسئـولین عـزیـزی که شبـانـه روزی دارین شهرمـونو بـرای بهـاری متفـاوت آمـــاده میکنین " از شما بینهایت سپاسگزاریم "

بهارخضری

 • حسن خسروی خضری

احداث سد در مسیرِ آبکوهِ خضری یک ضرورت است ؛

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳ ب.ظ

انسان از ابتدای خلقت با تغییر بر محیط زیست همواره با اکوسیستم به ستیز برخاسته است . . .

این منازعه هنگامی شدّت بیشتری پیدا کرد که از دورهٔ گذار از جامعهٔ کوچ نشینی و شکار به زندگی ساکن و متمرکز در

یک منطقه با فعالیت کشاورزی تبدیل شد.بیشترین تغییرات محیط زیستی بر روی طبیعت از شروع این دوره تحقق یافته است ؛

حتی پیشرفت و زوال تمدّن ها نیز در اثر ارتباط با تاثیر متقابل انسان با طبیعت عنوان شده است   ؛

سدها یکی از سازه های مهم در سیستم های انتقال و منابع آب می باشند ، این سازه ها از زمان های قدیم بدون دستیابی

به اطلاعات کاملِ هیدرومکانیکی ساخته شده اند . سـدها دارای اثرات مثبت و منفی بر روی محیط زیست می باشند. از جمله

مزایای آنها را می توان کنترل رژیم جریان در نتیجه جلوگیری از وقـوع سیـلاب،تـامین آب کشـاورزی و مصـارف شهـری از طریـقِ

ذخیره آب و تولید انرژی عنوان کرد .

خطوط و تصاویر زیبای جداکننده برای وبلاگ

باران های سیل آسا در ارتفاعاتِ آبکوه خضری همواره از دیرباز موردِ توجّه اهالی منطقه بوده و ضرورتِ احداث سدی در

مسیرِ رودخانهٔ پیرِ مردان شاهِ خضری برای مهار و ذخیره سازیِ سیلاب های عظیم کاملاً احساس می شود ؛

در اینکه احداث سد تا حدودِ زیادی میتونه آبادانی،کشاورزی و دامداری منطقه رو بیمه کنه هیچ شک و شبهه ای نیست ولی

متاسفانه مسئولانِ ذیربط در زیرمجموعهٔ وزارت نیرو با نگاهی کاملا‍ سطحی به این موضوع پرداخته و با دلایلی بسیار ابتدایی

از کنارِ این قصّه عبور کرده اند ؛

امیدواریم وفقِ خواستهٔ همشهریان،جناب آقای گلچین بخشدارِ محبوبِ بخش نیمبلوک با همکاریِ اعضای محترمِ شورایِ

اسلامی و حمایتِ هیئت مدیرهٔ محترمِ شرکت سهامی زراعی خضری موضوعِ احداث سد رو با جدیّتِ مضاعفی نسبت به

گذشته پیگیری کنن تا به لطف پروردگار،روزی شاهدِ این اتّفاقِ بزرگ و خجسته در شهرمون باشیم / ان شاءالله

خضری شهرآرزوها

سدخضری

 • حسن خسروی خضری

راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستیِ قاینات با اعتباری بالغ بر100میلیون تومان

برای پیشانی خراسان جنوبی

شاهرخ عباسی قاین


شاهرخ عباسی رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قاین در گفتگوبا خبرنگارِ واحد خبر خراسان جنوبی،

اظهارداشت:با توجه به این که شهرستان قاینات قطب صنایع دستی خراسان جنوبی است و یکی از دغدغه های هنرمندان

در شهرستـان فروش محصـولات تولیـدی این هنرمنـدان و صنعتگـران است لذا راه انـدازی بازارچــه دائمی در دستـــور کــارِ

اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان وشهرستان قاینات قرارگرفته و با مسـاعدت مسئولین استـانی،

امسـال100میلیـون تومـان برای این امـر بـه شهرستـان قاینــات اختصـاص یافتــه است . . .

وی افزود: اعتبار این بازارچه اکنون تخصیص یافته است و بازارچه دائمی صنایع دستی در شهـر خضـری دشت بیـاض،

بــه زودی کلنگ زنی و راه انـدازی خواهــد شــد ؛

عباسی گفت: با توجه به حجم زیاد مسافر به استان خراسان جنوبی لذا با راه اندازی این بازارچه امیدواریم که

کمک خوبی به اقتصـاد مردم منطقه داشته باشیم .

رئیس اداره میراث فرهنگی،صنـایع دستی و گردشگری قاین اظهارداشت :

شهرداری و شورای شهــر خضری دشت بیــاض اعلام آمـادگی کرده اند تا زمین مورد نیـاز این مجمـوعـه را در حاشیـهٔ

جاده خضری و در ورودی شهر از سمت شمـال استـان جهت راه اندازی این بازارچـه اهـدا نمایند و در نوروز 96بـا حضــورِ

مسئولین استانی کلنگ احداث این بازارچه به زمین زده خواهد شد . وی افزود: تلاش می کنیم ظرف مدت6ماه

این بازارچه در 6 غـرفــه آمــاده بهـــره بـــرداری شـــود ؛

 • حسن خسروی خضری

در معیـتِ مدیـریـتِ محتـــــرم آمـــــــوزش و پــــرورش قاینـــــات جنـــــاب آقـــــای آصـف رضــــایی و

با حضورِ گـرمِ ستــارگان آسمــان دانش و سازندگــانِ بــرج های عاطفــه و امیــد در شهـــرِ ییلاقیِ خضــری دشت بیــاض ،

هنــرستـــــانِ بــزرگ و زیبـــــای مـزیّنــی بـــه همـــــراهِ دو کـارگـــاهِ مجهــــــز ، افتتـــــاح شـــــد . . .

خیرین مدرسه ساز در خضری

خیرین مدرسه ساز در خضری خیرین مدرسه ساز در خضری خیرین مدرسه ساز در خضری

 • حسن خسروی خضری

اختتامیهٔ مسابقات والیبال جام فجر در مرکزِ بخشِ نیمبلوک(خضری دشت بیاض)

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۴۲ ب.ظ

تیم والیبال خضری

 • حسن خسروی خضری

خضری شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

ضمن تشکّر از مهنـدس مسعـود ملک خـانیِ عزیز "بابت ارسـال تصـویـر فـوق"

 • حسن خسروی خضری

شهرآرزوها

شهرآرزوها

این روزا که توی سرزمین خضر بارون میاد،هوای دلها قشنگه و آسمون  "آبی و زلال"   ؛

توی بارون بی اختیار همه اینو میگن : خدایا شکرت ، چقدر تو کریمی چقدر بلدی زیبایی بیافرینی

منم همینو گفتم،یکباره حسی از جنس شکر و عشق اومد و نشست تو دلم . . .

و لحظاتی بعد دیدم منم بارونی شدم ، بارونی از جنس شکر،از جنس عشق،عشق به کریم بودنش/.

دعای تمام مردم زحمتکشِ خضری دشت بیاض برای بارون اجابت شد و از دیشب بصورت مستمر داره بارون میاد و

من مثل همهٔ همشهریام مشغول شکرگزاری هستم ؛

  این فوران نعمت به واسطه‌ی اون خواستن هاست و یا امر دیگری،خدا میدونه وبس !

اما چرا حالا که خواسته‌هامون برآورده شده شکر بارون رو بجای نیاریم؟

قطعا افراد زیادی،خصوصاً کشاورزان ودامداران این شکرگزاری رو انجام میدن ؛

ولی بهتره به رسم دعای بارون و نماز بارون،نماز شکر بارون رو هم برگزار کنیم ؛

شاید بی‌ربط نباشه که پیشنهاد کنیم،این به خصیصه‌ی فرهنگی ما تبدیل بشه که به مانند عزاداری‌های خوب و

دسته جمعی مون،بعد از بارش‌ برف و بارون همه باهم به نمازشکر بایستم وقدر بدونیم این نعمات الهی رو /.


سیلاب در خضری

سیلاب در خضری

سیلاب در خضری

سیلاب در خضری

سیلاب در خضری

سیلاب در خضری

سیلاب در خضری

 • حسن خسروی خضری

اختتامیهٔ جام فجر در رشتهٔ فوتسال " ســالن الغـدیــر "

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ

با حضورِ مسئولینِ خونگرمِ سطحِ شهر خضری دشت بیاض ؛

برگزار شد :

اختتامیهٔ جام فجر در رشتهٔ فوتسال . . .

اجرا توسطِ کربلایی علی حیدری ؛

تقدیر از مسئولین و ورزشکاران توسط جناب آقای رضا عباسی مقدّم(نمایندهٔ محترمِ ورزش و جوانانِ خضری دشت بیاض)

ایراد سخن در ابتدا توسط دکتر محسن قطبی(ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان قاینات) و در ادامه

توسطِ جناب آقای محمدشریفِ گلچین (بخشدار محبوبِ بخش نیمبلوک)

در پایان،نورافشانی و اهدای جوایز/.

با تشکّرِ فراوان از هیئت برگزاری مسابقات فوتسال جام فجر ؛   "درود"

"روی تصاویر کلیک کنین"

جام فجر خضری

جام فجر خضری جام فجر خضری جام فجر خضری جام فجر خضری

 • حسن خسروی خضری

صعود به ارتفاعاتِ قلعهٔ دخترِ شهر خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۳۱ ب.ظ

جمعهٔ هفتهٔ قبل به اتّفاق تعدادی از دوستان راه افتادیم جهتِ صعود به قلعـهٰ دختـرِ خضـری دشت بیـاض . . .

خنکای هوا کاملاً حس میشد ولی بارشِ برفِ روزهای قبل،زیبایی و لذّتِ این سفر رو دوچندان کرده بود ؛

امیدِ دیدن زیباییهای طبیعت،ازآبِ چشمه هانوشیدن،در کنار دوستان گام برداشتن،زمزمه جویباران رو شنیدن،نسیم سرد کوهستان رو

حس کردن و رقصِ پوخه های برف رو تماشا کردن،حسِ بی نظیری رو به ما تزریق می کرد ؛

در مسیرِ کوهنوردی شگفتیهای طبیعت رو با چشمِ جان لمس می کردیم به گونه ای که قلبمون با عظمتِ کوهها پیوند میخورد ؛

حدود 5کیلومتر در لابلای کوهها حرکت کردیم ولی در نهایت برودتِ کوهستان بر ارادهٔ ما غلبه کرد ونتونستیم به نزدیکی قلعه صعود کنیم . . .

 قلعهٰ دختر از مهم ترین قلاعِ جنوب خراسان است .

موقعیت آن در 6کیلومتری شمال شهرک دهشک بر فراز کوهی به ارتفاع 2000متر و مشرف بر دشت خضری می باشد .

این قلعه بر مسیر راه ارتباطی فردوس به خضری اشراف داشته و کاروانیان از مسافت دور نظاره گر آن بوده اند .

دستیابی به قلعه بسیار مشکل است و موقعیت تدافعی آن بسیار خوب و برج و باروی آن مستحکم است ؛

احداث چنین قلعه ای در ارتفاع صعب العبور کوه کاری خارق العاده می باشد.معماری قلعه پررمز و راز بوده و با تمام قلاع متفاوت است ؛

عمده مصالح ساختمانی قلعه سنگ لاشه و ملات ساروج می باشد .

تعداد 9اتاق سردابه ای شکل در اطراف قلعه قابل تشخیص است این اتاقها به روش قالب گیری از روشهای متداول دوره ساسانی است .

از ویژگیهای خاص این قلعه توجه بیش از حد به مسئله آب است زیرا بزرگترین و پر حجم ترین حوض انبارها در این قلعه ایجاد شده ،

آب انبارهای این قلعه بیشتر جنبه آئینی داشته و پرستش آب و ایزد آناهیتا انجام می شده است .

نزدیکی قلعه به شهر باستانی فارس سکونت انسانهایی از شهر فارس در دوره ساسانی و صدر اسلام را در آنجا به اثبات می رساند ؛

این دژ مستحکم و به نسبت بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد در زمان شاپور اول ساسانی و به احتمال زیاد برای دیدبانی و

حفاظت بوجود آمده است.قلعه دختر دارای اتاقها و راهروهای تو در تویی است که در ساختن آنها از سنگ‌های نتراشیده و

گچ ساروج استفاده شده است.این قلعه در مقایسه با بناهای مربوط به اردشیر بابکان،از استحکام کمتری برخوردار است و

سقفهای آن نیز به صورت طاقی می‌باشد.از ویژگیهای این قلعه داشتن مخزن آب سنگی است که در دل کوه ایجاد کرده‌اند و

در مواقع مورد نیاز احتیاجات قلعه را بر طرف می‌کرده است.از دیگر مصارف این دژ نگهداری از زندانیان خطرناک و یا مکانی برای

پناه آوردنِ پادشاه شکست خورده در جنگ بود که با وجود انبارهای غذا و منابع آبی که به رودخانه وصل بود و همچنین

زمینهای کشاورزی اطراف می‌توانستند مدت زیادی در مقابل محاصره و حمله دشمن دوام بیاورند . . .

"روی تصــاویر کلیـک کنینـــ "

قلعه دختر خضری قلعه دختر خضری قلعه دختر خضری

قلعه دختر خضری قلعه دختر خضری

 • حسن خسروی خضری

باغشهرِ ییلاقیِ خضـری دشت بیـاض " پس از بـاران "

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۰۳ ب.ظ
نمی دونم با چه زبونی و با چگونه احساسی باید از خدای خودمون تشکّر کنیم ؛
خدایی که براش هیچ طولی نداشت و با یک اشاره فرشته های خودشو مأمور کرد تا حال و هوای شهرمونو برگردونن به بیست سالِ قبل ؛
به روزای پُـــربـــارون . . .
به روزایی که بارون بهترین دوستِ ییلاقمون بود و زمینهایی خضری دشت بیاض همیشه از وجود رحمت الهی گِل بود ؛
امسال بهترین زمستونِ شهرمون در چند سالِ اخیر داره سپری میشه و اهالی از این همهٔ لطفِ الهی حیرت زده شده و در گوشه و
 کنارِ شهر به گونه های مختلف دارن خداشونو شکرگزاری میکنن .
حتماّ متوّجه شده ایم که خداوند رحمن نوعی پاکسازیِ مادّی رو در وجودمون رؤیت کرده که اینگونه رحمتشو به سوی ما روانه داشته و هنوز
هم داره ادامه میده . . .
بـــارون، تبسّــــمِ خــــداست ؛
خداوند از ما چیزِ زیادی نمیخواد ولی ما اونقدر غرقِ دنیا شدیم که اصلا یادمون رفته خدایی هم هست که همهٔ نیّت ها و اعمالمون رو
داره رصد می کنه و بر اساس اونا کیلـهٔ رحمتشو برامون حواله می کنه ؛
بارون یک نقطه چینه که ما بوسیلهٔ اون به خدا متصل میشیم و باید قدرشو بدونیم ؛
نمازای اوّلِ وقت،صله رحم و خیلی عباداتِ دیگه هست که به راحتی ما رو بیمه میکنن "هم در این دنیا و هم در اون دنیا "
بیاییم از این لحظه بیشتر به فکر خونهٔ آخرت باشیم تا خونهٰ عنکبوتی دنیا . . .
همه قراره یه روزی کوله بارِ خودمونو به دوشمون بگیریم و به سرای ابدی بریم ، پس ای کاش که کوله بارمون از توشهٔ الهی خالی نباشه که
تاوانِ سختی رو باید پس بدیم . . .
هستند کسانی که دیدن و تجربه کردن اون دنیا رو !
باور کنیم که دنیا خیلی حساب شده و دقیق داره ما رو امتحان می کنه !
یقول الانسـن یومئذ این المفر• (سوره قیامه)
آن روز انسان می‌گوید: «راه فرار کجاست؟!» هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد!
 • حسن خسروی خضری

چناراکبریِ خضری با قدمتی 400 ساله در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد . . .

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۲۳ ب.ظ

               چناراکبری خضری

                                  

چنار کهنسالِ چشمهٔ اکبری با قدمتی 350 تا 400 ساله،پس از بررسی در کمیته تخصصیِ ثبت و حریم میراث طبیعی با شماره 256 در فهرستِ

میراث طبیعی ملی ثبت شد .

کارشنــاس ثبتِ میـراث طبیعی استـان خراسـان جنـوبـی گفت : در دامنـه کـوه و در شیبِ تنــدِ دره ای کـم عـرض بــا قلـه های بـر افراشتــه،

درخت چنار کهنسالی با موقعیت مشرف بر مناطقِ پایین دست مشاهده می شود .

تنهٔ اصلیِ درخت در نزدیکِ زمین قطر بیشتری دارد و به سمت بالا از قطر آن کاسته می شود .

زهرا رضایی ملکوتی ادامه داد : چنانچه برنامه های حفاظتی و حمایتی برای این درختِ پیر انجام نگیرد،حیات آن مورد تهدید خواهد بود ؛

این درخت بـرای مـردم منطقــهٔ خضــری دشت بیاض و دیگـر مناطق از اهمیت خـاصی برخـوردار است به طوریکه در بسیـاری از ایــامِ ویــژه،

مردم به این درهٔ زیبا آمده از چشمـهٔ آب مشهـور به چشمـهٔ اکبری و نیز سایهٔ سار سردِ این درخت بهره می گیرند،گاهی در داخلِ تنهٔ خالیِ

 این درخت فرش و سفره می اندازند و از موقعیت جالب و زیبای آن استفاده می برند ؛

ماندگاری و بقای این درخت کهنسال و تاریخی در باور و فرهنگ مردمِ منطقه مستند است .

ملکوتی خاطر نشان کرد : این درختِ کهنسال با وجود وضعیت فیزیکی خود تمام شرایط محیطی و اقلیمی موجود در منطقه را به خوبی

تحمل کرده به همین سبب بسیار ارزشمند و موردِ توجّه است ؛

لازم به ذکر است : چنارِ چشمهٔ اکبری در حاشیهٔ شهر خضری دشت بیاض و در فاصله 60 تا 70 متریِ تپه و محوطهٔ تاریخی چشمه اکبری قرار دارد .

 • حسن خسروی خضری

قلّهٔ سیاه کوه بیناباج،بلندترین قلّهٔ کوهستانیِ خراسان جنوبی

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ب.ظ
قلّـهٔ سیـاه کوه در بیناباج به عنوان بام خراسان جنوبی نامگذاری شده و ارتفاع این کوهستان به بیش از 2850 متر می رسد ؛
از ریشهٔ سیاه کوه،قناتی با آبی شیرین وگوارا سرچشمه گرفته که بیش از 1100متر طول داشته و خشکسالهای متمادی نتوانسته
بر حیاتِ این قنات صدمه ای وارد کند . . .
سیاه کوه مرتفع ترین قلّهٔ شهرستان قاینات محسوب میشود و شاسکوه در زیرکوهِ قاینات با ارتفاع  2800متری در رتبهٔ بعدی قرار دارد ؛
در تصویر زیر مشاهده می کنید درحالیکه برفِ  کوهستان های اطراف آب شده امّا سیاه کوه همچنان پوشیده از برف است ؛  
           
سیاکوه بیناباج
 • حسن خسروی خضری

حضور باشکوهِ اهالی خضری دشت بیاض در راهپیمایی 22بهمن

حسن خسروی خضری | شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۳۸ ب.ظ

22بهمن خضری

دهه فجر خضری

 • حسن خسروی خضری

حضور "دکتر بهمن" در بهمنِ خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۵۵ ب.ظ

قاین

 • حسن خسروی خضری

صدای پای بهمن در کوچه های خاطرات . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

یه وقتی تمامِ زندگیت میشه یه تصویر ساده با حجم عظیمی از خاطرات . . .

حسن خسروی خضری | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۳۱ ب.ظ
 • حسن خسروی خضری

اوّلین سالگرد درگذشتِ پدر عزیزمان

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ب.ظ

عطامحمدخسروی


 • حسن خسروی خضری

دیداری مبتنی بر اعتماد و پشتوانهٔ گرمِ همسایگی

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ب.ظ

شهرداری خضری دشت بیاض

در گوشه و کنارِ شهر گهگاه حرفایی به گوش می رسید که نه با داشته های ذهنِ بنده و امثال من همخوانی داشت و نه با

کارنامهٔ اخیرِ مهندس جوادی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر . . .

در مدّتِ حضور مهندس جوادی درشهرمون اقداماتِ عمرانیِ چشمگیر و قابلِ قبولی انجام شده که انکارِ این اتّفاقات،کم لطفی و

بی انصافی به حساب میاد ؛

مطمئناً همهٔ شما همشهریان عزیز در خضری دشت بیاض،مستحضر هستید که در زمان مهندس باقری چه حرف وحدیثهایی در دلِ شهر

رد و بدل میشد به گونه ای که گاهاً ایشون در اوجِ صلابت اشک می ریخت و حرفِ رفتن به میون می آورد و نهایتاً هم با کلکسیونی از

افتخار و آبادانی از ییلاقِ خراسان جنوبی رخت بر بست و راهیِ بشرویه شد ؛

بعد از این قصّهٔ پُرغصّه،دوستان محترم شورا رایزنی های خودشون رو شروع و چندین و چند شهردار رو برای هدایت شهرمون

انتخاب کردن که این عزیزان به هر دلایلی نتونستن شهروندان رو قانع کنند .

خب نوبت به مهندس سید حسین جوادی رسید ؛ شخصیّتِ فکری و اجرایی ایشون به گونه ای بود که در نگاه و برخوردِ اوّل تعدادِ

انگشت شماری از شهروندان با ایشون دچار نوعی تناقضِ شخصیتی شده بودند ؛

رفته رفته نگاهها به سمت ایشون پررنگتر شد،حبابِ بی اعتمادی به سرعت شکست و روز به روز محبوبیّت مهندس در نزد همشهریان

فزونی یافت ؛

انجام چندین پروژهٔ عمرانیِ قابلِ توجّه در مدّت شش ماهه،نشان از لیاقت و توانمندیِ این شهردارِ متعهدِ شهرمون داره که قابل تقدیره و

جای ارادت و سپاس داره ؛

امّا با همهٔ این تفاسیر به درخواستِ تعداد زیادی از همشهریان مقرر شد جلسه ای جهتِ تنویر افکار عمومی،با حضور شهردار معزّز و

ریاستِ محترمِ شورای اسلامی شهرمون جناب آقای ولیان برگزار بشه تا نقاط مبهمِ موجود برطرف گردد ؛

خب دیشب با حضور جمع کثیری از اقشار مختلفِ شهر در دفتر شهردارِ محترم حضور یافتیم و پیرامونِ مسائلِ مختلفی در جهتِ

همدلی و انسجامِ بهتر بحث و تبادل نظر نمودیم ؛

در ادامهٔ صحبتِ شهروندان،مهندس جوادی و جناب آقای ولیان هم به نقاط ضعف و قوّتِ شهرداری و شهر اشاره کردن و در نهایت از همهٔ

شهروندان خواستن که با تعامل و قانون محوری،شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی رو همراهی نمایند ؛

بنده بدون هیچگونه جانبداری از شخصِ خاصّی،از همهٔ همشهریان عزیزم در خضری دشت بیاض خواهش می کنم که با نگاهی عمیق تر به

وضعیتِ موجود نگاه کنن تا با وحدت و انسجامِ حداکثری،آیندهٔ روشن شهرمون رو رقم بزنیم ؛  " ان شاءالله "

 • حسن خسروی خضری

رویشِ شکوفه های خلاقیت در دبیرستان سمیّهٔ خضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۱۰ ب.ظ

بــه لطـفِ

مدیریّت محترم دبیرستان سمیّهٔ خضری"سرکار خانم داستان"

مساعدتهای معاونت معزز دبیرستان"سرکار خانم پورعلی"

حمایت های جناب آقای عاشوری "معاونت محترم آموزشگاه" و

آموزش های مفیدِ سرکار خانم غفوری "دبیرِ محترم کار و فن آوری"

نمایشگاه کسب و کار توسط دانش آموزان در محلِّ نمازخانهٔ آموزشگاهِ سمیه برگزار گردید . . .

از تدریس و آموزش که بگذریم،پرداختن به کشفِ مهارت ها و خلاقیتهای فکری و عملیِ محصلین میتونه دریچه های رشد و

تعالی رو به روی دانش آموزان باز کنه و مؤلفه های ترجیحیِ شخصیتی اونا رو بارور کنه/.

علم و دانش به خودیِ خود نمی تونه ضامن حلِ بسیاری از مشکلاتِ آیندهٔ بچّه ها باشه و "تنها" نیرویِ خارق العادهٔ خلاقیت و نوآوری

هست که میتونه مسیر زندگی رو هموار کنه ؛

این حرکتِ قشنگ در دبیرستان سمیّه واقعاً قابلِ تعریف و تمجیده ؛ ذوق و شوقِ حاصل از این حرکت کاملا در وجودِ بچّه ها موج میزد،

به گونه ای که غرفه دارانِ نوجوان همانندِ یک بازاریِ پر انرژی با تبحرِ خاصی در پی جذبِ حاضرین برای فروشِ محصولاتِ تولیدیِ خودشون بودن ؛

این اقدامِ پسندیده در حقیقت به وجود و اندیشه های دانش آموزان هویّت بخشید و خودباوری رو در ذهن و قلبشون تقویت کرد .

ای کاش مسئولینِ محترمی که در نمایشگاه حضور پیدا کرده بودن برای خوشحالیِ این شکوفه های باغِ دانش هم که شده،از اونا خرید میکردن !

البته بازار فروش نسبتاً خوب بود ؛

z-2520met2520bloemen.gif

دبیرستان سمیه خضری

دبیرستان سمیه خضری دبیرستان سمیه خضری خضری شهرآرزوها قاینات

 • حسن خسروی خضری

نویدِ مسرّت بخشِ انتصاباتی دیگر از شهرِ آرزوها

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹ ب.ظ

شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری

مهندس حسین اسماعیلی بر مسند شهرداری اسفدن تکیه زد .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶ ب.ظ

مهندس حسین اسماعیلی بعد از مدّت کوتاه و البته بسیار پرباری که در شهرداری خضری دشت بیاض سپری نمود،برای چهارمین بار

بر صندلیِ مهّمِ سیاسی - اجراییِ وزارت کشور تکیه زد و هدایت شهرداری شهر اسفدن رو بر عهده گرفت . . .

زحمات و خدماتِ مهندس حسین در خضری دشت بیاض،آیسک و آرین شهر ستودنی بوده و امیدوارم حضور ایشون در شهر اسفدن هم

با لایکِ شهروندانِ اسفدنی همراه باشه و رشتهٔ موفقیّت های این عزیز در پناه الطاف حقّ تعالی مستدام باشه ؛

بچّه های خطّهٔ خضری هرکجا که مسئولیتی رو عهده دار شدن به خوبی اون رو اداره کردن وکارنامهٔ درخشانی رو از خودشون بجای گذاشتن ؛

و به شکرانهٔ الهی این موفقیّت ها همچنان ادامه دارد . . .

شهرداری اسفدن

 • حسن خسروی خضری

حضور مهندس فرهادی و دکتر کهن ترابی در پیشانیِ سرسبزِ خراسان جنوبی

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱ ب.ظ

در دوّمین روز از دهــــهٔ مبارکــهٔ فجـــر با حضور مهنـــدس فرهــادی سرپرست معـاونتِ محترم عمرانیِ استـانداری ،

دکتــــر بهمــن کهـن ترابــی فرمــانــدارِ محتـــرمِ شهرستــان قاینــات ،

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و بخشداران تابعه و تعدادی از مدیرانِ دستگاه های اجرایی شهرستان ،

برخی از پروژه های شاخصِ شهر خضری دشت بیاض  از جمله :

گلخانه صیفی جات خانم نبوی مقدم در شهرک صنعتی خضری با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیون تومان ؛

زیرسازی و آسفالت ورودی شهر خضری و پل زیرگذرِ شهر با اعتباری بالغ بر ۸۵۸ میلیون تومان ؛

افتتــاح شـــد؛

همچنین کلنگ زنی دو پانسیون پزشکان خضری با اعتبای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و

تحویل ماشین آمبولانس شهر خضری دشت بیاض با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان صورت پذیرفت .

آسفالت راه روستایی عباس آباد – جان میرزا نیز به طول ۸ کیلومتر با بهره مندی بیش از ۱۵۰ خانوار و با اعتباری بالغ بر

۲ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید /. " برگرفته از وبسابت فرمانداری قاینات"

زیباساز

 • حسن خسروی خضری

جام فجر خضری

 • حسن خسروی خضری

آب زنید راه را هین که نگار می رسد،مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد . . .

حسن خسروی خضری | دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ

همه ساله ویژه برنامهٔ «بصیرت انقلابی» همزمان با ایام الله دههٔ مبارکهٔ فجر با محوریتِ مساجد در ۱۱ شهرستانِ استـان

بـرگــزار می گـــردد ؛

به لطف پروردگار و همّتِ اداره اوقاف و امور خیریهٔ شهر خضری دشت بیاض،امسال مسجدِ امام حسین(ع)

اولّین میـزبانِ این برنـامهٔ انقلابی بـود ؛

ضبطِ این برنامه جهت پخش از سیمای خاوران،دیشب بعد از نمار مغرب و عشاء آغاز شد و برنامه ها به شرح ذیل ادامه پیدا کرد :

ـــــ اجرای برنامه ها بر عهدهٔ استاد حسن حسینی بود که جا داره در همین وبگاه از این بزرگوار تشکّر کنم . . .

ـــــ سخنرانیِ حجت الاسلام والمسلمین رحیم آبادی مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی

ـــــ تقدیر از آتش نشانانِ شهر : آقایان محمد قلیزاده،حسین ذکاوتی و اصغر ابراهیمی

ـــــ تقدیر از موذنینِ پیشکسوت : آقایان حاج حسن رمضانی و کربلایی علی قلیزاده

ـــــ اجرای سرود توسط گروه سرود آموزشگاه تهامی خضری

ـــــ خاطره گویی توسط استاد حسین صمدی

ـــــ قرائت شعر توسط بندهٔ حقیر

ـــــ اجرای مسابقه به صورت طنز

نکته مهّم و قابل توجّه در این جشنِ باشکوه،استقبالِ گرمِ همشهریان عزیز بود که واقعاّ دستمریزاد داشت/.

ممنون ازمدیریت محترم حوزهٔ علمیه امام محمّد باقر(ع) خضری،اساتید و طلبه های دوست داشتنیِ حوزه بابتِ حضور گرمشون در جشن/.

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

روی تصاویر کلیک کنین(برگرفته از کانالِ تصاویر خضری)

شهرآرزوها

بصیرت انقلابی خضری بصیرت انقلابی خضری بصیرت انقلابی خضری بصیرت انقلابی خضری

 • حسن خسروی خضری

استغفـراللـه ربی و اتـوب الیـه

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶ ب.ظ

گاهی وقتا باید با خودمون خلوت کنیم و برای مدّتی از جامعه و فضای گناه آلودِ اون فاصله بگیریم ؛

کمی فک کنیم و آلبوم زندگیمونو از ذهنمون بگذرونیم . . .

بارها در خلوتمون از خدا تشکّر کنیم،بابت اینکه امروز صبح به سلامتی از تختخواب بلند شدیم،بابت اینکه چشمامون میبینه وگوشامون میشنوه ؛

کمی به درون خودمون برگردیم ؛ جسم چیه؟ روح چیه؟گذشت؛صبر،ایمان،تقوا،دروغ،غیبت،شهوت،غرور،تکبّر . . .  اینا چی هستن؟!!!

اصلا همه چی رو از خودمون بپرسیم و بذاریم وجدانمون جواب بده ؛

مثلاّ ازخودمون بپرسیم :چرا با وجود اینکه اینهمه گرفتاری برای ما آدما پیش میاد؛متوّجه نمی شیم وسوراخ دعا رو پیدا نمی کنیم ؟!

بارها با خودمون خلوت کنیم؛اصلا بریم یه جایی که دور از شهر باشه . . .

شاید به خودمـون بیایم و از خواب غفلت بیدار بشیم ؛

خیلی سریـع داریـم زمـان رو از دست میدیـم ؛

"برای اینکه بیشتر حواسمـون بـه خودمـون باشـه همینجــاکلیک کنین"

 • حسن خسروی خضری

طبیعتِ زمستانیِ شمالی ترین نقطهٔ استان خراسان جنوبی

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۴۷ ب.ظ

خدا رو شاکریم از اینکه خضری دشتِ بیاض رو در دلِ طبیعتی گنجونده که هر فصلش زیبایی های خاصِّ خودشو داره و میتونیم با هرنفسی

از تلاطمِ‌ زندگی فاصله بگیریم و خدا رو در نقطهٔ نهایتِ آرامش حس کنیم . . .

طبیعتِ منحصر بفردِ ییلاقمون در هیچ لحظه ای ما رو تنها نمیذاره و همواره ما رو از شرِّ افسونگری های دنیوی حفظ می کنه . . .

بی انصافیه که فصل های زیبای خداوندی رو در شهرمون ببینیم ولی هیچ لذّتی از طبیعتِ نشاط بخشِ اونا نبریم ؛

نگاه کردن به نعمت های خدادادی که در دلِ همین طبیعت نهفته هست میتونه بهترین نسخه برای آرامشِ ما باشه ؛

در چند روزِ گذشته به لطفِ نگاهِ رحیمانهٔ آفریدگار و به یُمنِ‌ دلهای شکستهٔ نمازگزارانِ ساده دلِ شهرمون،که نماز بارون رو با اشک های

خودشون اقامه کردن،بارش برف و بارونِ الهی به گونه ای بر سرزمینِ خضر جاری شد که در چند سالِ گذشته کم سابقه بوده ؛

ان شاءالله به برکتِ این نزولاتِ آسمانی که مصداق بارزِ الرحمن و المصور بودنِ خداوند هست،زمستون خوبی رو با همدیگه تجربه کنیم ؛

"خدایــا شکـــرت "

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

"روی تصــاویر کلیک کنین"

زمستان خضری

زمستان خضری زمستان خضری زمستان خضری زمستان خضری

 • حسن خسروی خضری

فرشته های خضر،در یک صبحِ مه آلود و سرد . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۱۳ ب.ظ

شهرداری خضری دشت بیاض

شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری خضری دشت بیاض

" روی تصــاویـــر کلیکـــــ کنینـــــ "
 • حسن خسروی خضری

جلسه ای چالشی با اعضایِ محترمِ شورای اسلامی شهرخضری دشت بیاض

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۴۸ ب.ظ

روزیکه کلنگِ میدان امام رضا(ع) در ورودی شهرخضری دشت بیاض به زمین خورد،دکتر کهن ترابی فرماندار معزز قاینات حرفِ قشنگی رو

خطاب به اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار متعهّدِشهرمون،بیان کردن . . . یادتونه ؟!!!

ایشون فرمودن در صورتی کلنگ رو به زمین می زنیم که پروژه به سرعت استارت بخوره و تا پایان سال ان شاءالله کارش به اتمام برسه . . . !

خب به لطف پروردگار و عنایت دوستان،آزادسازی تعدادی از زمین های اطرافِ میدان آغاز شد و شن ریزیِ حاشیهٔ اون هم به سرعت

انجام گرفت که لازمه از عزیزانمون در شورا و شهرداری تشکّرِ ویژه ای رو داشته باشیم ؛

اما مع الاسف حدود پنجاه روزه که کارِ این پروژه زیرساختی و مهّم تعطیل شده که شهردار معزز و اعضایِ محترم شورای اسلامی دلایل مختلف

و مبهمی رو برای توجیـهِ این امر،بیـان میکـنن ؛

خب این امر باعث شد که به درخواست تعدادی از شهروندان غیرتی و با تعصّب شهرمون،جلسه ای در معیّتِ اعضــای شــورای اســلامیِ

شهرمون برگزار کنیم تا همشهریان از روند دقیق اجرایِ این پروژهٔ بزرگ و حیاتی مطلع بشن ؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ساعت حدود 7 شب با تعدادی از شهروندان وارد شهرداری شدیم ؛

از اینکه مهندس جوادی،مهندس اسماعیلی،مهندس عصمتی و تعدادی از کارکنان در این ساعت از شبانه روز در شهرداری حضور داشتن،بسیار

خرسند و امیدوار شدیم.حضور این عزیزان در این ساعت از شبانه روز یک تفسیر بیشتر نداشت و اون هم یعنی عشقِ شهر و دغدغه های اون ؛

وارد اتاقی شدیم که سالهاست حرف های مبهم زیادی رو از منتخبین ما شنیده و تصمیماتِ مهمّی در اون گرفته شده ؛

اتــاقِ شـــورا . . .

اتاقی که برای خیلی ها خوش یُمن بوده و برای تعدادی هم تعریفی نداشته ؛

اتاقی که شهردارایِ مختلفی رو برای شهرمون تعیین کرده و شهردارای مختلفی رو هم کنار زده ؛

اتاقی که برای هر تصمیمی در اون باید وضو گرفت،چون هر تصمیم و تکلیفی در اون،میتونه پیشرفت یا پسرفتِ شهرمونو رقم بزنه ؛

به اتّفاقِ اعضایِ محترم شورای اسلامی و سایر شهروندانِ حاضر در جلسه،گرداگرد میزِ مشورتیِ شورا نشستیم ؛

به درخواستِ جناب آقای ولیان مقرر شد هرکدام از شهروندان،به ترتیب صحبتای خودشونو مطرح کنن ودر نهایت دوستان شورا  پاسخگو باشن؛

بدون هیچ مقدّمه ای و به صورت کاملاً صریح،شفاف و قاطع حرف ها یکی پس از دیگری زده شد به گونه ای که بنده در این چند ساله کمتر

شاهدِ اینچنین جهشِ غیرتی در همشهریانم بوده ام ؛

تنش،چالش،رگِ غیرت و تعصّب،جسارت و گاهی لبخند،در کلامِ بچّه ها موج میزد . . .

اینکه اعضای شورا با فراخیِ سینه(سعه ی صدر) به حرف هایِ تند و تیزِ بچّه ها گوش دادن واقعاّ قابلِ تقدیر بود . . . !

صحبتها به درازا کشید و اعضای شورا هم هرکدام به گونه ای سفرهٔ دلشونو در موردِ‌ پروژهٔ میدان امام رضا(ع) پهن کردن که برای ما تازگی داشت !

آقای ولیان در پاره ای از کلام،از کوره در میرفت که این امر هم به نظرِ بنده به نوعی نشون دهندهٔ غیرت و وطن پرستی ایشون بود که امیدواریم در

مورد پروژهٔ عظیمِ میدان هم با همکاری شهردار محترم با همین غیرت و تعصّب جلو برن تا ان شاءالله بزودی شاهدِ اتّفاقاتِ خوبی در این قصّه باشیم ؛

حداقّل برآیندِ این جلسه،تلنگر بزرگی بود که به منتخبینِ شهر وارد شد تا با جدیّت و همیّت بیشتری در موضوع میدان ورود پیدا کنن ؛

مقرر شد تا 10روز دیگه اخبار جدید و خوشایندی در مورد میدان شنیده بشه /.

شورای اسلامی خضری دشت بیاض تکیه گاه و نقطهٔ امید بخشِ همشهریان بوده و امیدواریم در راستای رسالت خودشون،کارنامهٔ درخشانی رو

در پایان این دوره به همشهریان تحویل بدن هرچند که تا این لحظه هم تلاش و پیگیری های ایشون قابل تقدیر و ستایشه . . .

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

شورای اسلامی خضری دشت بیاض

شورای اسلامی خضری دشت بیاض

 • حسن خسروی خضری

جهـادگـرانِ راستینِ عرصـهٔ خدمت بـه جامعـه . . .

حسن خسروی خضری | يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۱۰ ق.ظ
به بهانهٔ حادثهٔ غمناکِ پلاسکـو  و به همّـت هیئت امنای محترمِ مسجد صـاحب الـزمـانِ شهرکِ میــم،مراسمِ یادبودِ شهدای آتش نشان
 در محـلِ مسجـدِ صاحب الزمان برگزار گردید ؛
در این مراسم به صورتِ نمادین از نیروهای آتش نشانِ شهرمون تقدیر شد . . .

اتش نشانان خضری
شکلک های محدثه
 • حسن خسروی خضری

حاج آقای بهجت

جـــوان : حــاج آقـــا یــه ســوال داشتــــم؟

آقــای بهجت بـــا خوشــرویی فرمــودنــد : بفــرمــاییــد

جـــوان گفت : حـاج آقــا چیکــارکنـــم کــه از عبــادت لــذّت ببــرم؟

آقـــا بـــا همـــون لبخنـــد زیبــاشون فرمـــودنــد : شمــا نمیخـــواد کــاری بکنی کـــه از عبـــادت لــذّت ببـــری!

شمـــا لــذّت هــــای دیگـــه رو تــرک کــن

لــذّت عبـــادت خــودش میـــاد سراغـت . . .

3.gif

مقام معظم رهبری

عطامحمدخسروی

 • حسن خسروی خضری

فضای مجازی خضری

z-2520rozen.gif

ایـن روزا خضــــریِ مـــا،خیلی مجـــازی میـزنــــه

هرکسی تــو این فضــا،فـوتی بـــه ســـازی میــزنــه

مـــوجِ خـــــاوران کــه مجمــوعــه ای از زندگیـــه

مدیـرش هیـــچ کسی نیست،فقـط علی حیـدریـــه

داره مـوجش یـواشی،تبدیــلِ اقیانــوس میشــه

هرکسی از هــرکجــا،بــا کـانــالش مأنـوس میشـه

یکی کانـــالِ تصـــاویـره،پُــر از خاطـــره هــــاس

کفتـــرِ خاطــــره هــــامـــون،توی این کانال رهـاس

علــی آقـــا،تصـــاویرِ مـــــا رو آلبـــوم می کنـــه

همـــه جـــوره از قدیمــــا،یــــادِ مــــردم می کنـــه

یــه گـروه خضــرائــه کـه،کمی سیاسی میزنه

گاهی هــم لبــاس سبــــز،به جالبـــاسی میزنــه

یکی هست اصــول گـرا،یکی از اصلاحـات میاد

اگــه کــوتـــاه نیایی،بـــا لنگِ کفـش بـرات میــاد !

رضـایی مدیـــرگـروهــه،داره بیــــل مکــانیکــی

بـــا بیلــش،بچّـــــه هارو جــــم میکــنه یکی یکی

یـــه گروهـــم رفقـــاس،زیـادی قانــــون نـــداره

اگه تـــوش رفتـــه باشـــی،فرقی با زندون نـداره

یکی بـه چپ میزنه،یکی به راست،یکی خلاص

یکـی از آبِ کـــــوه میگـه،یکـی پیــشِ کفتـــراس

کــانـــالِ شـــورای مـــا،عمـــــران و فعّــالیتـــه

از میـــدون تـوش خبـری نیس،فک کنم تو پاکتـه !

علی آقـــا خبراشــــو،تـــوی کــانـــال میـــذاره

امّا میدون که درست شه،توی خضـــری بهـــاره . . .

 • حسن خسروی خضری

خب به شکرانهٔ الهی،نماز باران در محلِّ مسجد جامع مقدّس خضری برگزار شد ؛

مهمان ویژهٔ شهرمون،حجه الاسلام اصفهانی امـام جمعـهٔ قـاین بود که جهت برگزاری نمـاز تشریف فرمـا شده بود ؛

قرار بود طبقِ دعوتی که ستاد نماز جمعه و سازمان تبلیغات اسلامیِ خضری دشت بیاض از حاج آقای اصفهانی داشتن،نماز باران به

امامت ایشون برگزار بشه . . .

ولی بنا به دلایلی نامعلوم علی رغم دوبار هماهنگی این اتّفاق نیفتاد و در نهایت حاج آقای مدنیِ خودمون،با حالتِ خضوعِ خاصی

امامتِ این نمازِ پربرکت رو بر عهده گرفتند ؛

نکته مهّم در این بین،اشک های دوشت داشتنیِ مُلّا حسینِ محمّــدپــور بود !!؛

حسین آقا در حالیکه ائمه رو می دید،با اونا گفتگو میکرد،اشک می ریخت و استغاثه میکرد . . .

می گفت که سیلاب راه افتاده و داره از کنار ما رد میشه ! ؛

باید عوض بشیم تا نهرهایِ روان سهمِ ما بشن ؛

چشمِ دلش باز شده بود ؛ همانگونه که بارها می گفت ؛

حالتِ بسیار عجیبی داشت،،،

خدا حفظش کنه ؛

0-2gelebloem.gif

شهرآرزوها

خضری شهرآرزوها

 • حسن خسروی خضری