خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

" حسن خسروی خضری "
در"محــرّم" شهیــدخواهیــم شــد
مردمانـی جــدیــد خواهیـــم شــد
حـقّ خـود از عَلَـم طلـب خواهیـــم
درحسیــن نـاپـدیـدخـواهیــم شــد
غــافــل از خــدا،صــــدا نــزنیـــــم
در رسیـدن،شـدیــد خواهیــم شـد
بــا ســرایــش ز بیـت استحقــــاق
شعــرنــابِ نـویــد خـواهیــم شــد
خضـــریـایـی ،چــو دانــۀ زنجیــــــر
هر طلسمـی،کلیـد خواهیــم شد
بــــا عنــایتـــــی ز عاشــــــــــورا
جـایـی از سـررسیـد خواهیـم شد

پیوندها

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

سال یکهزاروسیصدونودوهفت؛سالِ برون رفت . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۱۵ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

  • حسن خسروی خضری

لحظۀ رؤیایی " سروده 91/08/16 "

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۷:۲۲ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

یه روزی ترانه های من چراغونی نبود

توی باغچۀ دلم فرصتِ مهمونی نبود...

پونه و پروانه ها احساسِ آبی نبودن

جمله های چشم من خیلی حسابی نبودن...

اومدم وبلاگ خضری رو بهانه تر کنم

تا شقایق با ترانه های دل سفر کنم

با دلم سمت علفهای خدا سجده کنم

وقت عاشق شدنه خودم رو آماده کنم

قرآن ذهنمو بردارمو مریم بخونم

توی احوال خودم سرودِ زمزم بخونم

سورۀ ناسو بیارم تو دلم جاری کنم

کلبۀ خضری رو با آیه ها معماری کنم...

نمیدونم که خدا چرا داره دیر میکنه

غروب عاشقی رو تو خضری دلگیر میکنه

چندتا گیلاس و انار،قصۀ امسال منه

بارش ابر بهار، نیمه شبی حال منه

سرِشب قراره من خدا رو مهمون بکنم

جای شیرینی و کیک،انارو دون دون بکنم

دلشو دست بزنم مِهرشو زنبیل بکنم...

لحظۀ رؤیاییِ قلبمو تحویل بکنم

خضری شهرآرزوها

  • حسن خسروی خضری